Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorg
Benaderingsmethoden
bij dementioe
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Belevingsgerichte zorg
Benaderingsmethoden
bij dementioe

Slide 1 - Tekstslide

Wat is belevingsgerichte zorg
Belevingsgerichte zorg is een verzamelnaam voor veel gebruikte benaderingsmethoden in de zorg voor mensen met dementie. Bij belevingsgerichte zorg wordt rekening gehouden met de individuele behoeften van een cliënt en niet met de beperkingen.

Slide 2 - Tekstslide

Doel van belevingsgerichte zorg
Bij belevingsgerichte zorg staat vooral de beleving van de cliënt centraal. 
De zorg houdt in dat geval rekening met de individuele behoefte, waarbij een negatieve ervaring, bijvoorbeeld tijdens een ADL zorg moment dat stress geeft, zoveel mogelijk omgezet wordt in een positieve beleving.

 

Slide 3 - Tekstslide

Belevingsgerichte zorg wordt afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt, verbetert de sociale contacten en laat het onbegrepen gedrag afnemen. Door middel van de juiste bejegening en benadering, al dan niet in combinatie met technologie, kan middels belevingsgerichte zorg de kwaliteit van leven van de cliënt bevorderd worden of gelijkwaardig blijven.

Slide 4 - Tekstslide

Toepassen van belevingsgerichte zorg bij de fase van dementie

Slide 5 - Tekstslide

Benaderingswijze 1 
Uitgaan van eigen kracht

Laat ze zo veel mogelijk zelf doen

Slide 6 - Tekstslide

Benaderingswijze 2
                           Validation/Belevingsgerichte zorg
  • Inleven in de client 
  • Stelregels voor validation zijn: confronteer niet, commandeer niet, redeneer de persoon niet omver, bekritiseer niet, negeer gevoelens niet, koop niet om en lieg niet.
  • Levensverhaal


Slide 7 - Tekstslide

Benaderingswijze 3
                                                   Reminiscentie
Het gaat hierbij om het ophalen van positief verwerkte gebeurtenissen uit het verleden.
Fotos
Voorwerpen uit het verleden
Herkenbare muziek

Slide 8 - Tekstslide

Benaderingswijze 4
                                                       Snoezelen                                                
Het doel van snoezelen is om alle zintuigen te prikkelen via geluid, licht, reuk, smaak en tast. Op deze manier komen er meer prikkels binnen die ontspanning en afleiding bieden, waardoor onrust en onbegrepen gedrag afneemt.


Slide 9 - Tekstslide

Overige 
Naast de benoemde benaderingsmethoden, zijn er ook nog andere methodieken zoals 
haptonomie, 
muziektherapie 
aromatherapie 
die onderdeel uit kunnen maken van de belevingsgerichte zorg. 

Slide 10 - Tekstslide