Mensenrechten - inleiding

Welkom op het leerpad: 

mensen-rechten 
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
CultuurwetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welkom op het leerpad: 

mensen-rechten 

Slide 1 - Tekstslide

Mensenrechten

Slide 2 - Tekstslide

Doelstellingen
  • Het begrip mensenrechten omschrijven.
  • De universaliteit van de mensenrechten door middel van kritieken in vraag stellen.
  • Met voorbeelden aantonen dat mensenrechten soms conflictueus zijn.
  • Informatie uit teksten halen.

Slide 3 - Tekstslide

Inhoudstafel
  • Wat zijn mensenrechten?
  • Ontstaan van de mensenrechten.
  • Pauze
  • Welke rechten zijn er?
  • Zijn mensenrechten universeel?

Slide 4 - Tekstslide

Geef een voorbeeld van een mensenrecht.

Slide 5 - Woordweb

12

Slide 6 - Video

00:50
Definitie mensenrechten
Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden die alle mensen toekomen, ongeacht hun nationaliteit, sekse, nationale of etnische herkomst, ras, religie, seksualiteit, taal of andere status.
2 belangrijke kenmerken:
individu beschermen tegen machtsoverschrijdingen
een menswaardig kader te scheppen voor persoonlijke ontwikkeling

Slide 7 - Tekstslide

00:50
Wat zijn mensenrechten? Probeer een definitie te formuleren.

Slide 8 - Open vraag

01:32
De mensenrechten zijn universeel dit betekent:
A
ze behoren toe aan het universum
B
ze gelden voor iedereen en overal

Slide 9 - Quizvraag

02:06-02:16
Hoe zijn de mensenrechten ontstaan? 

Slide 10 - Tekstslide

05:21
Tijdens WOII kwam de Amerikaanse President Roosevelt op het idee om een internationale organisatie, de VN, op te richten.
De VN is een afkorting voor:
A
Verbond der Naties
B
Verenigde Naties
C
Verbond der Noden
D
Verenigde Noden

Slide 11 - Quizvraag

05:21
Wat was het doel van de oprichting van de Verenigde Naties ?

Slide 12 - Open vraag

05:21
Wanneer zijn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens = UVRM tot stand gekomen?
A
1789
B
1906
C
1914
D
1948

Slide 13 - Quizvraag

06:22-06:27
Schending van de mensenrechtendiging kst

Slide 14 - Tekstslide

07:19
De UVRM
=
(2 juiste antwoorden - kies 1)
A
een wet
B
een beginselverklaring
C
optioneel
D
bindend

Slide 15 - Quizvraag

07:25-07:28
raciale gelijkheid = gelijkheid ongeacht huidskleur

Slide 16 - Tekstslide

07:28
Ken je nog organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten?

Slide 17 - Open vraag

08:38-09:08
Het eerbiedigen van mensenrechten start bij jezelf. Samen kunnen we veel! 

Slide 18 - Tekstslide

Hoeveel mensenrechten heeft de VN genoteerd?
A
100
B
40
C
50
D
30

Slide 19 - Quizvraag

Het verdrag waar alle mensenrechten genoteerd staan, noemt men:

Slide 20 - Open vraag

Ontstaan mensenrechten

Wanneer?
1948 - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens = UVRM
Wie?
Verenigde Naties - toezicht op de naleving
Waarom?
Door de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog
Wat?
 geen wettekst maar een beginselenverklaring = beginselen worden erkend en aanvaard!

Slide 21 - Tekstslide

Sta hier even bij stil!

'Waar beginnen mensenrechten dan eigenlijk? Op kleine plaatsen, dichtbij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele wereldkaart te zien zijn. Toch vormen ze de wereld van het individu; de buurt waar hij woont; de school of opleidingsinstelling die hij bezoekt; de fabriek, de boerderij of het kantoor waar hij werkt. Dit zijn de plaatsen waar elke man, elke vrouw en elk kind gelijke gerechtigheid, gelijke kansen en gelijkwaardigheid zoekt, waarbij discriminatie niet voorkomt. Deze rechten hebben elders weinig betekenis, tenzij ze iets betekenen op deze kleine plaatsen. Zonder actie van betrokken burgers om deze rechten dichtbij huis te handhaven, is onze zoektocht naar vooruitgang in de grotere wereld tevergeefs'.

Eleanor Roosevelt, ‘In Our Hands’ (toespraak gehouden in 1958 ter gelegenheid van tien jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

Slide 22 - Tekstslide