Thema 3 Blok 2 Romeinen

Thema 3 Toerisme
Blok 2 Grieken en Romeinen
Romeinen


1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens en Maatschappij Middelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Thema 3 Toerisme
Blok 2 Grieken en Romeinen
Romeinen


Slide 1 - Tekstslide

Waar ben je benieuwd naar over de Romeinen?

Slide 2 - Woordweb

Wat leer je deze twee lessen?
 1. Je kan uitleggen waarom het Romeinse rijk een wereldrijk was.
 2. Je kan uitleggen de overeenkomsten en verschillen met onze tijd en de Romeinen
 3. Je kunt vertellen hoe het dagelijks leven eruitzag van de Romeinen

Slide 3 - Tekstslide

Je kan uitleggen waarom het Romeinse rijk een wereldrijk was.

Slide 4 - Tekstslide

De Romeinen
 • Romeinen veroveren een groot gebied:  het Romeinse Rijk
 • Het rijk werd bestuurd door een keizer.
 • Het rijk werd bestuurd vanuit de stad Rome. 
 • De rivier de Rijn is in het noorden de grens van het rijk

We kijken een animatie van de stad Rome zoals deze er ongeveer 320 na Christus uitzag.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Leven in de stad Rome
We kijken een video over het dagelijks leven in Rome. Noteer de volgende vragen in je schrift en beantwoord deze na het kijken van het filmpje. Je mag dit samen doen. 
 • Noteer twee overeenkomsten en twee verschillen tussen Rome en steden van nu. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Instructie speurtocht

 • Opdracht 1 (10 min)
 • In groepjes van vier ga je op speurtocht binnen de Romeinen doen naar het dagelijks leven in het oude Rome. 
 • Opdracht 2 (10 min)
 • Je verteld wat je hebt gevonden aan je groepsgenoten over de onderwerpen
 • Bespreken (10 min)

Slide 9 - Tekstslide

Zoek op google:
Romeinse balspelen
Romeinen.info
Romeinse huizen
Romeinse school
Romeinse sporten
Romeins eten: denk aan avondeten
Romeinse baden
Colosseum, circus maximus, herpastum
Opdracht 1

In groepjes van vier ga je op speurtocht binnen de Romeinen doen naar het dagelijks leven in het oude Rome. Elk groepslid onderzoekt een of twee van volgende punten op de pagina. Verdeel de punten en schrijf vervolgens kort en bondig op wat je op de aangegeven sites aan informatie kunt vinden.
timer
10:00

Slide 10 - Tekstslide

Aan de slag

Opdracht 2

Elk groepslid vertelt aan de andere groepsleden wat hij aan informatie heeft gevonden. De andere groepsleden schrijven deze informatie kort op in de ipad
timer
10:00

Slide 11 - Tekstslide

Bespreken
 • Per groep opvallende dingen die je hebt gevonden over de Romeinen
 • Geef antwoord op de vraag: Hoe zag het dagelijks leven eruit als Romein?

Slide 12 - Tekstslide

Terugblik
Wat heb je deze les geleerd?

Slide 13 - Tekstslide

Romeinen
http://histoforum.net/rome/leven.htm

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Thema 3 Toerisme
Blok 3 Grieken en Romeinen 

Inleiding


Mundo: Basis/kader 1 
timer
2:00

Slide 16 - Tekstslide

Thema 3 Toerisme
Blok 3 Grieken en Romeinen 
Programma 75 minuten online
 • (10 min) Vorige les / lessonupvraag voorkennis activeren - leerdoelen. 
 • (5 min) Zelfstandig lezen
 • (5 min) Controlevraag: Heb je begrepen wat je hebt gelezen
 • (15 min) Interactieve uitleg + video van ongeveer 5 dia's 
 • (10 min) Verwerkingsopdracht - Inleveren
 • (20 min) Huiswerk via werkboek: foto inleveren Teams of lessonup)
 • (10 min) Terugblik: Vraag + wat heb je deze les geleerd - Vooruitblik.

 • 75 min: Totaal

Slide 17 - Tekstslide

Thema 3 Toerisme
Blok 3 Grieken en Romeinen 
Lesdoelen

 1. Je kan uitleggen waarom het Romeinse rijk een wereldrijk was.
 2. Je kan uitleggen de overeenkomsten en verschillen met onze tijd en de Romeinen
 3. Je kunt vertellen hoe het dagelijks leven eruitzag van de Romeinen

Slide 18 - Tekstslide

Thema 3 Toerisme
Blok 3 Grieken en Romeinen 
Start
Zelfstandig lezen blauwe leerteksten: blz. 24 en 25: de Romeinen en Romeinse cultuur is overal. 
Hierna komt een controlevraag: Waarom vonden Romeinen het belangrijk dat soldaten gingen wonen in de veroverde gebieden?
timer
3:00

Slide 19 - Tekstslide

Controlevraag: Waarom vonden Romeinen het belangrijk dat soldaten gingen wonen in de veroverde gebieden?
timer
1:00

Slide 20 - Open vraag

Thema 3 Toerisme
Blok 3 Grieken en Romeinen 
Start
Zelfstandig lezen blauwe leerteksten: blz. 26 Een nieuw geloof
Hierna komt een controlevraag: Waarom vonden Romeinen het geen probleem als je iets anders geloofde?

timer
2:30

Slide 21 - Tekstslide

Controlevraag: Waarom vonden Romeinen het geen probleem als je iets anders geloofde?
timer
1:00

Slide 22 - Open vraag

Verspreiding van de Romeinse Cultuur
 • De Romeinen namen veel over van de Griekse cultuur > wetenschap, goden, bouwkunst.
 • Romeinse soldaten bleven  in veroverde gebieden wonen > ze trouwden met een vrouw uit een veroverd gebied en kregen kinderen >  zo verspreidden zij de Romeinse cultuur (romanisering)
 • Overwonnen volken passen zich na verloop van tijd aan de Romeinen aan (romanisering)
 • Overwonnen volken mogen deel hun 'oude' cultuur behouden. 

Slide 23 - Tekstslide

Een nieuwe geloof
Romeinen geloofden net als Grieken in meerdere goden. Hoe heet dit ook al weer?
christenen geloven in één god en de Romeinse keizer wilde dat in eerst niet hebben.

Toch groeit het christendom snel in het Romeinse rijk snel. In 313 werd Keizer Constantijn  zelf christen. 
Vanaf 380 na christus werd het christendom de staatsgodsdienst in het Romeinse rijk en moest iedereen christelijk worden. 

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Wat wordt bedoeld met brood en spelen?

Slide 26 - Open vraag

Thema 3 Toerisme
Blok 3 Grieken en Romeinen 
Start
Zelfstandig lezen blauwe leerteksten: blz. 26 Een nieuw geloof
Hierna komt een controlevraag: Waarom vonden Romeinen het geen probleem als je iets anders geloofde?

timer
2:30

Slide 27 - Tekstslide

Thema 3 Toerisme
Blok 2 Grieken en Romeinen 
Huiswerk • Zelfstandig werken (camera en microfoon uit) 
 • Weet je het antwoord niet? Lees de blauwe leerteksten nog eens goed door
 • Kom je er niet uit? Stel je vraag aan mij. Kan via de chat / of via de microfoon.
Maken WB
Blok 2: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
blz.24-27
Klaar?
Kijken Histoclip: Romeinen in ons land 
youtube
timer
20:00

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Gladiatoren
Democratie
Olympische spelen
Aquaduct
Rome
Athene
Romeinen
Grieken
Grieken
Romeinen
Grieken
Romeinen

Slide 30 - Sleepvraag

Wat heb je deze les geleerd over de Romeinen?

Slide 31 - Open vraag

Slide 32 - Video

Aan de slag! 
Blok 2 Grieken en Romeinen
Lesboek lezen:60 en 61
Maken: 15 t/m 21 , 24 + menukaart 2 opdracht A
Keuze: opdracht 14

Kennen en kunnen:  Begrippen leren en samenvatting van de leerdoelen maken
timer
15:00

Slide 33 - Tekstslide

M&M Les 2 
Planning van deze les:
 • Kijken: Histoclip Romeinen in ons land
 • Doen:  Blok 2 afmaken en nakijken
 • Reflecteren: Je krijgt je PO terug. Bekijk de opdracht nog eens. Wat heb je goed gedaan? Wat is niet helemaal goed gegaan? 

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Aan de slag! 
Blok 2 Grieken en Romeinen
Lesboek lezen:60 en 61
Maken: 15 t/m 21 , 24 + menukaart 2 opdracht A
Keuze: opdracht 14

Oefenen: Quizlet + samenvatting van de leerdoelen maken
Doen: Mundo Online 
Klik op de link als je meer wilt leren over Romeinen in ons land 
Oefenen: Topo Europa 

  

timer
15:00

Slide 36 - Tekstslide

Brood en spelen

 • Panem et circenses, oftewel 'brood en spelen'. 
 • Rijke Romeinen hadden snel in de gaten dat het gewone volk, (plebejers) rustig en tevreden bleven zolang ze maar eten  hadden en zich niet verveelden.
 • Het volk kreeg dus 'brood' en 'spelen' in bijvoorbeeld het Colosseum.
Je kan vier manieren noemen hoe de Romeinse keizer kon zorgen voor rust in het grote rijk.

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Link

Leven in de stad Rome
We kijken een video over het dagelijks leven in Rome. Noteer de volgende vragen in je schrift en beantwoord deze na het kijken van het filmpje. Je mag dit samen doen. 
 • Wat waren de belangrijkste bezigheden van Romeinen?
 • Wat deden Romeinen in hun vrije tijd? 
 • Noteer twee overeenkomsten en twee verschillen tussen Rome en steden van nu. 

Slide 39 - Tekstslide