cross

H2 par. 2.2 De handel in de Republiek groeit

Memo havo 2
H2. De tijd van regenten en vorsten
De Gouden Eeuw
par. 2.2 De handel in de Republiek groeit
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenishavoLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Memo havo 2
H2. De tijd van regenten en vorsten
De Gouden Eeuw
par. 2.2 De handel in de Republiek groeit

Slide 1 - Tekstslide

Gouden Eeuw

Slide 2 - Woordweb

Leerdoelen
Hoofdvraag: Hoe werden Holland en Zeeland het centrum van de wereldhandel?
 • Je kunt de drie oorzaken voor de economische groei van de Republiek benoemen en uitleggen.
 • Je kunt uitleggen hoe in de zeventiende eeuw een wereldeconomie kon ontstaan.
 • Je kunt uitleggen waarom de Val van Antwerpen bijdroeg aan de economische groei van Holland en Zeeland.
 • Je kunt uitleggen wat handelskapitalisme is en hoe dit de economie stimuleerde.
 • Ken je de begrippen en jaartallen uit deze paragraaf.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Oorzaken van de groeiende handel
Oorzaken
1. Veranderingen in de landbouw
Commerciële landbouw = Het verbouwen van landbouwproducten, zoals hennep en vlas, voor de handel. 
2. Toegenomen Oostzeevaart
3. Verschuiving centrum van de wereldhandel van Antwerpen naar Amsterdam

Slide 6 - Tekstslide

Handel met het Oostzeegebied
Rond 1450 dreven Oost-Nederlandse
Hanzesteden Deventer, Kampen en 
Zwolle handel met Oostzeegebied
 • Kochten hout en graan
 • Verkochten zout en haring
Eind 15e eeuw raakte Hanzehandel
in verval. Hollandse steden zoals 
Hoorn, Enkhuizen en Amsterdam namen Oostzeevaart over.

Slide 7 - Tekstslide

Handel met het Oostzeegebied
Rond 1540 werd Amsterdam een 
stapelmarkt voor hout en graan.

Producten werden eerst opgeslagen 
in pakhuizen en pas verkocht wanneer 
de prijzen hoog genoeg waren.
Slide 8 - Tekstslide

Handel met het Oostzeegebied
15e en 16e eeuw Antwerpen centrum 
van de wereldhandel.
1585 Val van Antwerpen 
 • Protestantse kooplui en handwerkslieden 
vluchtten naar Holland en Zeeland.
 • Republiek blokkeerde de Schelde.
 • Verschuiving van Antwerpen naar 
Amsterdam als centrum van wereldhandel.

Slide 9 - Tekstslide

Bloeiende handel en nijverheid
Gunstige gevolgen van de Val van Antwerpen voor de Republiek:
 • Vlaamse kooplieden namen handelscontacten mee.
 • Vlaamse ambachtslieden verplaatsten bedrijven. Bijvoorbeeld de Vlaamse laken- en diamanthandel waren een impuls voor de economie.
 • Stapelmarkt veranderde van handel in grondstoffen naar handel in luxegoederen. 
 • Vraag naar arbeidskrachten nam toe. Bevolkingsgroei > stadsuitbreiding Bijvoorbeeld Amsterdamse grachtengordel.

Slide 10 - Tekstslide

De handel staat centraal
Handelskapitalisme = vorm van economie waarin kooplui zoveel mogelijk winst proberen te maken met  de handel.

Handelaren lieten grondstoffen uit verre landen bewerken door arbeiders/ nijverheid om ze vervolgens met winst te verkopen.

Winsten (kapitaal) werden geïnvesteerd in nieuwe schepen,  producten of uitproberen van nieuwe vaarroutes.

Slide 11 - Tekstslide

Aan de slag
Wat? Zie whiteboard.
Hoe? Alleen 
Hulp? Bij je buurman/buurvrouw. Kom je er samen niet uit? Dan bij je docent. 
Tijd? Tot het einde van de les. 
Klaar? Leer begrippen en jaartallen. Vraag docent. 

Slide 12 - Tekstslide