H10.1 oplosbaarheidstabel les 1

H10 zouten-2
10.1: Oplosbaarheidstabl
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H10 zouten-2
10.1: Oplosbaarheidstabl

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
 • terugblik vorige les, vooruitblik komende periode
 • Uitleg 10.1 (herhaling 7.4, uitleg oplosbaarheidstabel), ppt
 • huiswerk volgende les

Slide 2 - Tekstslide

terugblik/vooruitblik
Toets H9, cijfers in magister

Schema:
wk 13:  H10.1 + H10.2
wk 14: H10.2 + H10.3
wk 15: H10.4 + H10.5  +  PO  Zouten
wk 16: H10.5 +    Toets H10   +   herhaling H5 t/m H11
wk 17: herhaling H5 t/m H11 + herkansing H7 + herkansing eigen keuze

     

Slide 3 - Tekstslide

lesdoel
 • weten hoe je de formule van een zout (met samengestelde ionen) maakt
 • weten hoe een oplosbaarheidstabel is opgesteld

Slide 4 - Tekstslide

Enkelvoudige ionen (herhaling)
bestaan uit één atoomsoort bijv.  Na+ , Cu2+ , Fe3+, Br- , O2-


Slide 5 - Tekstslide

samengestelde ionen
 •  bestaan uit groepjes atomen die samen een lading hebben.
 • kan positief of negatief geladen zijn.
 • bijv NO3- ,OH- ,PO43-, NH4+

Slide 6 - Tekstslide

Opstellen formule van zouten:
Een zout is een combinatie van positieve (metaal) ionen en negatieve (niet-metaal) ionen.
Om de formule op te stellen moet je de juiste symbolen , de juiste lading en de juiste verhouding gebruiken.
bijv magnesiumsulfaat wordt MgSO4
op de volgende sheet staat het stappenplan

Slide 7 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 2:

 1. aluminiumsulfaat
 2.       Al3+       SO42-     
 3.         3+             2-
 4.         2       :       3                                                                    
 5.   ( Al3+ )2    ( SO42-  )3                                                     
 6.    Al3+ 2        ( SO42- )3  
 7.    Al2 ( SO4 )3  

Slide 8 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 3:

 1. ijzer(III)fosfaat
 2.       Fe3+       PO43-     
 3.         3+             3-
 4.         1       :      1                                                                    
 5.   ( Fe3+ )1    ( PO43-  )                                                    
 6.    Fe3+          (PO43- 
 7.          Fe  PO4  

Slide 9 - Tekstslide

Oplosbaarheid
Oplosbaarheid zout in water:
Na Cl (s)  -->   Na+ (aq)   +   Cl- (aq)                goed =  g

Ca SO4 (s) --> Ca2+ (aq) +   SO42- (aq)       matig = m

Mg S (s) -->     Mg2+ (aq)     +   S2- (aq)         slecht = s

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Huiswerk
leren par 10.1
maken opdr:  2 t/m 5, 10, 12, 14

Slide 13 - Tekstslide