P7.3 Warmtetransport

P7.3 Warmtetransport
Natuurkunde overal - havo 5
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

P7.3 Warmtetransport
Natuurkunde overal - havo 5

Slide 1 - Tekstslide

Na deze paragraaf kun je:
  1. de drie vormen van warmtetransport toelichten met deeltjesmodellen
  2. de drie vormen van warmtetransport herkennen in voorbeelden
  3. uitleggen hoe je energieverlies kunt tegengaan door isolatie
  4. redeneren en rekenen aan de warmtestroom door warmtegeleiding

Slide 2 - Tekstslide

Warmtetransport
1. Straling stralingsenergie vanaf bijvoorbeeld de zon wordt geabsorbeerd door voorwerpen waardoor ze opwarmen. Elk voorwerp warmer dan 0 K zendt stralingsenergie uit.

2. Stroming snelle moleculen in gassen/vloeistoffen verplaatsen zich. Hierdoor 'mixen' langzame en snelle moleculen en zal het koude gedeelte opwarmen.

3. Geleiding kinetische energie wordt overgedragen van snelle naar langzame moleculen.

Slide 3 - Tekstslide

Warmtestroom
Een warmtestroom is altijd 'iets' dat zich verplaatst per seconde. In dit geval verplaatsen de joules zich. 

Warmtestroom (P) heeft als eenheid joule per seconde (J/s), oftewel Watt (W). 

Slide 4 - Tekstslide

Warmtestroom
Warmtestroom kan plaats vinden door de muur van je huis naar buiten. Dit hangt onder andere af van het materiaal waarvan je muur gemaakt is. Hiervoor moet je de warmtegeleidings-coëfficiënt (λ) weten (BINAS!)

Verder hangt het af van de oppervlakte van de muur (A), de dikte van de muur (d) en het temperatuurverschil met buiten (delta T). 
P=dλAΔT

Slide 5 - Tekstslide

Een bakstenen muur van 4,0 x 3,0 m en 30 cm dik. Buiten is het 15 oC, en binnen is het 23 oC. Wat is de warmtestroom?

Slide 6 - Open vraag

Warmtestroom
Als je met 30 leerlingen in een lokaal zit, dan warmt het lokaal op, want de leerlingen hebben allemaal een 'vermogen' om warmte te produceren. Dit proces is niet oneindig. De toevoer van de warmte van de leerlingen zal uiteindelijk gelijk zijn aan de warmtestroom door de muren naar buiten. 

Slide 7 - Tekstslide

Er zitten 4 mensen (P=100 W) in een glazen kooi van 4,0 x 2,0 x 2,0 m. Het glas heeft een dikte van 5,0 cm. De buitentemperatuur is 15 oC. Hoe warm wordt het binnen?

Slide 8 - Open vraag

Evenwicht
Stel je gooit 10 liter water van 20 ℃ en 10 liter van 40 ℃ bij elkaar. Wat zal dan de eindtemperatuur zijn?  Ons brein vertelt ons dat dit logisch is: 30 ℃. 

Er geldt dat de opgenomen energie van het koude water gelijk moet zijn aan de afgestane energie van het warme water. Maar bovenstaand geldt alleen omdat de massa's en de soortelijke warmte (paragraaf 7.2) aan elkaar gelijk zijn. Vul maar in in onderstaande formule!

Qop=Qaf
c1m1ΔT1=c2m2ΔT2

Slide 9 - Tekstslide

Oefening
Je giet 200 g lauwe cola (22℃) in een glas van 0 ℃. Het glas heeft een massa van 150 g. Wat is de eindtemperatuur van de cola en het glas?

ccola=4,2gKJ
cglas=0,92gKJ
let op;
Delta T mag geen negatief getal zijn. Je doet dus altijd hoogste temperatuur min laagste temperatuur
c1m1ΔT1=c2m2ΔT2

Slide 10 - Tekstslide

Oefening
Je giet  200 g lauwe cola (22℃) in een glas van 0 ℃. Het glas heeft een massa van 150 g. Wat is de eindtemperatuur van de cola en het glas?


c1m1ΔT1=c2m2ΔT2
4,2200ΔT1=0,92150ΔT2
18480840Teind=138Teind
840(22Teind)=138(Teind0)
18480=978Teind
Teind=18,896=19oC

Slide 11 - Tekstslide

We doen een blokje messing van 1 cm3 en 100 oC in 200 mL water van 15 oC. Wat is de eindtemperatuur?

Slide 12 - Open vraag

We nemen 200 kg badwater van 15 oC. Het boilerwater is
85 oC. De gewenste temperatuur is 35 oC. Hoeveel kg boilerwater hebben we nodig?

Slide 13 - Open vraag

Zelfstudie
Lezen P7.3 
Maken vraag 28, 31, 33, 34, 35

Kun je nu.......?
  1. de drie vormen van warmtetransport toelichten met deeltjesmodellen
  2. de drie vormen van warmtetransport herkennen in voorbeelden
  3. uitleggen hoe je energieverlies kunt tegengaan door isolatie
  4. redeneren en rekenen aan de warmtestroom door warmtegeleiding

Slide 14 - Tekstslide

Vragen? Over huiswerk, leerdoelen, iets anders?

Slide 15 - Open vraag