Casus - Galapagos Eilanden (Basisschool)

SEA SHEPHERD CASUS
GALAPAGOS EILANDEN
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceEngels+1BasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 20 min

Introductie

Beschrijving Deze casus past bij de 3 lessen over illegale visserij (IUU). De casus gaat over Sea Shepherds campagnes op de Galapagos Eilanden.

Instructies

Instructie
Deze casus past bij de 3 lessen over illegale visserij (IUU).  De casus gaat over Sea Shepherds campagnes op de Galapagos Eilanden.

Tijd: 20 minuten

Contact: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021

Instructies

Onderdelen in deze les

SEA SHEPHERD CASUS
GALAPAGOS EILANDEN

Slide 1 - Tekstslide

Inleiding
Deze les is gemaakt door Sea Shepherd. De Sea Shepherd Conservation Society is opgericht in 1977 om de oceanen en het leven in zee te beschermen. Sea Shepherd is wereldwijd actief en voert directe acties uit tegen tal van zaken die de oceanen bedreigen. Eén van Sea Shepherds missies is een einde te maken aan illegale visserij en overbevissing.
Wat je al weet...
Wat je gaat leren...
Actie vereist!
Test jouw kennis
Klik op de afbeelding
Bekijk de video

Slide 2 - Tekstslide

Tijdens deze les gebruiken we de volgende symbolen om leeractiviteiten en acties aan te duiden.
Galapagos Islands - UNESCO World Heritage site.
Galapagos-eilanden - UNESCO-werelderfgoed.

Slide 3 - Tekstslide

De Galapagos Eilanden
De Galapagos Eilanden zijn een groep vulkanische eilanden gelegen in een beschermd zeereservaat dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Het beschermde gebied is zo’n 70.000 km2 groot. De eilanden horen bij de republiek Ecuador. Hoewel het een beschermd gebied is, zijn er nog altijd stropers.

Slide 4 - Kaart

Op deze kaart zie je waar de Galapagos Eilanden liggen.

Wat weet je al over de
Galapagos-Eilanden?

Slide 5 - Woordweb

Wat weet je al?
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.
“Wat weet je al over de Galapagos-Eilanden?”

Poachers target sharks and sea cucumbers.
Stropers richten zich op haaien en zeekomkommers.

Slide 6 - Tekstslide

Haaien en zeekomkommers
Sea Shepherd zet zich in om de Galapagos Eilanden te beschermen tegen overbevissing door illegale stropers. De twee diersoorten die er het meest bedreigd worden, zijn haaien en zeekomkommers.
Patrolling the Galapagos
Patrouilleren op de Galapagos Eilanden.

Slide 7 - Tekstslide

Patrouilleren op zee
Tijdens de campagne op de Galapagos Eilanden zorgde Sea Shepherd er samen met lokale natuurbeschermers voor dat er op de zeeën rond de eilanden gepatrouilleerd werd.
Sea Shepherd werkte hierbij samen met de regering van Ecuador, die Sea Shepherd toestemming had gegeven om met hun schepen het gebied te patrouilleren, op zoek naar illegale stropers.
In 2007 leidde het onderzoek van onze bemanning tot invallen bij stropers op het vasteland van Ecuador. Hierbij werden 45.000 haaienvinnen en 92.000 zeekomkommers in beslag genomen die waren gestroopt in de wateren rond de Galapagos.

Sea Shepherd donated patrol
supporting the national park rangers.
Sea Shepherd doneerde de patrouilleboot aan de nationale parkwachters.

Slide 8 - Tekstslide

Donatie van een patrouilleschip
Sea Shepherd is al meer dan 20 jaar actief op de Galapagos Eilanden om het zeeleven daar te beschermen. De lokale parkwachters van de nationale natuurparken daar hadden zelf te weinig middelen om te patrouilleren rond de vele eilandjes. Het lukte Sea Shepherd in het jaar 2000 om een schip te doneren aan de Galapagos, de M/V Sirenian. Met dit schip kunnen de Galapagos nu ook zelf patrouilleren. Hierdoor worden de Galapagos beter beschermd. Dankzij dit patrouilleschip werden vaker illegale vissersschepen betrapt en tegengehouden, en konden illegale sleepnetten weggehaald worden. Hierdoor wordt er nu minder gestroopt in dit gebied.
K9 Unit
Detecting wildlife smuggling operations.
K9 speurhonden - Opsporen van smokkelactiviteiten van wilde dieren.

Slide 9 - Tekstslide

K-9 speurhonden
In 2008 werd een samenwerking opgezet met de nationale politie van Ecuador en een zogenaamde K-9 unit, speurhonden die speciaal getraind waren om illegaal gestroopte en gesmokkelde dieren op te sporen.
Op de drie grootste eilanden van de Galapagos zijn nu teams met speurhonden aanwezig in de havens en op de vliegvelden. Sea Shepherd helpt met het financieren van de training van de honden en helpt bij het herplaatsen van de speurhonden wanneer deze met pensioen gaan.

Children's shark education program.
Teaching the importance of protecting sharks.
Onderwijsprogramma over haaien voor kinderen.
Leren hoe belangrijk het is om haaien te beschermen. 

Slide 10 - Tekstslide

Lesprogramma over haaien
Sea Shepherd zette een lesprogramma op voor de scholen op de Galapagos Eilanden, zodat kinderen leren waarom haaien belangrijk zijn en beschermd moeten worden, en hoe zij zelf kunnen helpen het zeereservaat te beschermen.
Supporting the legal system.
To ensure illegal operators are prosecuted.

Ondersteuning van het rechtssysteem om ervoor te zorgen dat illegale praktijken worden vervolgd. 

Slide 11 - Tekstslide

Het rechtssysteem
Sea Shepherd heeft ook geholpen bij het versterken van de wet om het zeereservaat te beschermen en de kans op vervolging van stropers te vergroten. Ook heeft Sea Shepherd een handboek over milieuwetgeving opgesteld dat nu op de Galapagos gebruikt wordt.
Sea Shepherd Legal, de tak van Sea Shepherd die zich bezig houdt met deze en andere juridische zaken, helpt bij de vervolging van illegale stropers die in het gebied worden aangehouden.

Slide 12 - Video

 Samenvatting van het werk van Sea Shepherd
In dit filmpje zie je een aantal fragmenten van het werk van Sea Shepherd op de Galapagos Eilanden
De volledige documentaire (33.31 min) kun je hier zien:
https://www.youtube.com/watch?v=_K4UOKYcPQk&t=464s


Op welke 4 manieren helpt Sea Shepherd bij de bescherming van de Galapagos Eilanden?

Slide 13 - Open vraag

Vraag
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.
“Op welke 4 manieren helpt Sea Shepherd bij de bescherming van de Galapagos Eilanden?”


Welke twee diersoorten bij de Galapagos zijn het vaakst doelwit van stropers?

Slide 14 - Open vraag

Vraag
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.

“Waarom is het belangrijk om zeereservaten en beschermde gebieden te hebben?”
 
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.
“Waarom is het belangrijk om zeereservaten en beschermde gebieden te hebben?”
Waarom is het belangrijk om
zeereservaten en
beschermde gebieden
te hebben?

Slide 15 - Woordweb

Vraag
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.
“Waarom is het belangrijk om zeereservaten en beschermde gebieden te hebben?”

Schrijf drie dingen op die je hebt geleerd
van deze les.

Slide 16 - Open vraag

Wat heb je geleerd?
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.
“Schrijf drie dingen op die je hebt geleerd van deze les”   

Was er iets dat je niet begreep?

Slide 17 - Open vraag

Was er iets dat je niet begreep?
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.
“Was er iets dat je niet begreep?”

www.seashepherdglobal.org

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies