Haaienstroperij (Basisschool)

HAAIENSTROPERIJ
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceEngels+2BasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Beschrijving Overbevissing is een grote bedreiging voor het leven in de oceaan. 90% van alle vis wordt overbevist. Illegale visserij heeft een grote invloed. Deze les gaat over de illegale stroperij van haaien.

Instructies

Instructie
In deze les wordt verteld over haaienstroperij en de gevolgen van overbevissing op haaien.

Tijd: 45 minuten

Contact: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

HAAIENSTROPERIJ

Slide 1 - Tekstslide

Deze les wordt verzorgd door Sea Shepherd.  Sea Shepherd is opgericht in 1977 en is een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de bescherming van de oceanen en het onderwaterleven.  Sea Shepherd werkt wereldwijd aan een aantal zaken die van invloed zijn op de oceanen en voert elk jaar talloze directe actiecampagnes. Haaienstroperij is een van de zaken waar Sea Shepherd zich mee bezighoudt. Sea Shepherd zet zich in tegen de illegale jacht op haaien en tegen het gevaar van bijvangst waar haaien slachtoffer van worden.
Wat je al weet...
Wat je gaat leren...
Actie vereist!

Test jouw kennis
Klik op de afbeelding
Bekijk de video

Slide 2 - Tekstslide

During the lesson we will use these icons to identify the learning actions.
Impacts of overfishing on sharks.
Gevolgen van overbevissing op haaien.

Slide 3 - Tekstslide

In deze les wordt uitgelegd welke gevolgen overbevissing heeft voor haaien en waarom dit voorkomt.

Bespreek de video met de klas en wat de video inhoudt.
INTERACTIVE JOIN - vraag de leerlingen naar www.LessonUp.app te gaan.


Wat weet je al over het
stropen van haaien?

Slide 4 - Woordweb

Vraag de leerlingen de volgende vraag te beantwoorden met behulp van www.LessonUp.app of bespreek ze in de klas.

"Wat weet je al over het stropen van haaien?"

Slide 5 - Video

Wetenschappers schatten dat het ecosysteem van de oceanen tegen 2050 op instorten staat, zonder vis en zeedieren, tenzij er dringend iets wordt gedaan aan de problematiek die de oceanen en zeedieren bedreigen.

Toon deze video (2.53min), waarin wordt uitgelegd hoe belangrijk alle soorten zijn voor onze planeet.
https://www.youtube.com/watch?v=TLcA31VRlRU

Over 100 million tonnes fish caught each year.
Jaarlijks wordt meer dan 100 miljoen ton vis gevangen.

Slide 6 - Tekstslide

Een van de redenen hiervoor is de overbevissing van de oceaan. Naar schatting wordt elk jaar meer dan 100 miljoen ton vis gevangen. Vis is het grootste verhandelde goed ter wereld.
UN estimates 90% of fish species overfished.
De VN schat dat 90% van de roofvissen is verdwenen.

Slide 7 - Tekstslide

Overbevissing is het gevolg van de groeiende vraag naar zeevruchten naarmate onze wereldbevolking snel toeneemt.   Deze dia laat zien hoeveel van de oceaan al overbevist is.

Volgens de Verenigde Naties wordt tweederde van de visserij in de wereld volledig geëxploiteerd en is 26% overbevist, wat betekent dat slechts 10% van de visserij op onze planeet gezond is.

Over 100 million sharks caught annually.
Jaarlijks worden meer dan 100 miljoen haaien gedood.

Slide 8 - Tekstslide

Een diersoort die het zwaar te verduren heeft, zijn de haaien, waarvan er jaarlijks meer dan 100 miljoen worden gedood.
Sharks have lived on planet earth for 450 million years.
400 known shark species.

Haaien leven al 450 miljoen jaar op aarde.
400 bekende haaiensoorten.

Slide 9 - Tekstslide

Haaien zijn al meer dan 450 miljoen jaar op deze planeet, nog vóór de dinosauriërs.
Er zijn momenteel meer dan 400 haaiensoorten geïdentificeerd.

Vraag de leerlingen welke haaiensoorten ze kennen.


Wat kunnen de gevolgen zijn als haaien uit het ecosysteem van de oceaan verdwijnen?

Slide 10 - Open vraag

Vraag de leerlingen de volgende vraag te beantwoorden met behulp van www.LessonUp.app of bespreek ze in de klas.

"Wat kunnen de gevolgen zijn als haaien uit het ecosysteem van de oceaan verdwijnen?"

A healthy ocean needs sharks.
Een gezonde oceaan heeft haaien nodig.

Slide 11 - Tekstslide

Haaien zijn een zeer belangrijk onderdeel van de oceaan, zij helpen het ecosysteem in evenwicht te houden.

Ze kunnen luie jagers zijn en nemen een gemakkelijke maaltijd, zoals het doorzoeken van de zeebodem om de resten van dood zeeleven te eten.  Zo ruimen ze de oceaanbodem op.  Ze eten ook de oude, zieke en zwakke leden van de soorten waarop ze jagen, wat de populatie van die soorten gezonder helpt maken.

Balancing ecosystems.
In balans houden van het ecosysteem.

Slide 12 - Tekstslide

Haaien helpen een evenwicht te bewaren en kleinere roofdieren in toom te houden.

In gebieden waar het aantal haaien is afgenomen, met name rond koraalrifsystemen, heeft dit een negatief effect gehad op het hele systeem, andere vissoorten zijn uit de hand gelopen en hebben vele kleine vissoorten gedood.

Die kleinere soorten zijn vaak degenen die helpen het koraal gezond te houden.

400 known shark species.
Only 47 species have healthy populations.
400 bekende haaiensoorten.
Slechts 47 soorten hebben gezonde populaties.

Slide 13 - Tekstslide

Veel haaiensoorten worden met uitsterven bedreigd. Van de meer dan 400 haaiensoorten:
    143 haaiensoorten zijn bedreigd.
    210 gegevens ontbreken, dus we kunnen niet bepalen hoe ernstig ze zijn overbevist.
    De overige 47 soorten hebben gezonde populaties.

Wat zijn volgens jou de
belangrijkste redenen waarom haaien
het doelwit zijn van stropers?

Slide 14 - Woordweb

Vraag de leerlingen de volgende vraag te beantwoorden met behulp van www.LessonUp.app of bespreek ze in de klas.

"Wat zijn volgens jou de belangrijkste redenen waarom haaien het doelwit zijn van stropers?"


Shark finning.
Het vinnen van haaien.

Slide 15 - Tekstslide

De grootste reden waarom wij haaien doden is voor hun vinnen.

Het grootste deel van de haai wordt niet gebruikt voor voedsel, de vissers snijden gewoon de vinnen van de haai af en gooien de haai dan terug in de oceaan om te verdrinken.

De vinnen worden gebruikt voor kruidenremedies en haaienvinnensoep.

Haaienvinnensoep heeft geen voordelen voor de gezondheid of een echte smaak, maar het is in sommige Aziatische culturen een teken van rijkdom en daarom betalen de mensen er veel geld voor. Dit is de belangrijkste oorzaak van de wereldwijde vraag naar haaienvinnen.

Shark liver oil.
Haaienleverolie.

Slide 16 - Tekstslide

Behalve voor hun vinnen worden haaien gedood om de olie uit hun lever te winnen. Deze olie wordt al vele jaren gebruikt als volksmiddel voor het genezen van wonden en vele andere kwalen, waaronder kanker.

De voordelen en bijwerkingen hiervan zijn niet wetenschappelijk getest.   Vroeger geloofde men dat haaien geen kanker krijgen, dus dacht men dat haaien wel een immuniteit moesten hebben, vandaar dat ze voor remedies worden gebruikt.

We hebben nu bewijs dat haaien wel degelijk kanker en tumoren krijgen.

Shark meat.
Haaienvlees.

Slide 17 - Tekstslide

Sommige haaien worden gevangen voor voedsel, maar de meeste worden weggegooid.  Als je boodschappen gaat doen voor haaienvlees zul je hoogstwaarschijnlijk geen 'haai' op het etiket lezen.

Vraag de leerlingen:
"Onder welke namen denk je dat haaienvlees wordt verkocht?"

Shark meat - known by many names.
Haaienvlees - bekend onder vele namen.

Slide 18 - Tekstslide

Haaienvlees is over de hele wereld bekend onder veel verschillende namen.

Deze afbeelding toont enkele van de namen die over de hele wereld worden gebruikt.

Haaienvlees is bekend onder verschillende namen, zodat:
    Illegale handel de exacte herkomst van de haaien kan verbergen.
    Mensen vinden het niet leuk om haaien te eten.
    Met zoveel soorten is het makkelijker om een algemene naam te hebben.
    Een mooie naam klinkt waardevoller en verhoogt de prijs.

How are 100 million sharks caught?
Hoe worden 100 miljoen haaien gevangen?

Slide 19 - Tekstslide

Er zijn een aantal manieren waarop haaien worden gedood, sommige zijn opzettelijk en andere zijn gewoon slachtoffers van de commerciële visserij.
Poaching - using nets and longlines,
targeting fins and shark liver oil.
Stroperij - met behulp van netten en beuglijnen, gericht op vinnen en haaienleverolie.

Slide 20 - Tekstslide

Bij illegale visserij worden met opzet haaien gevangen. Deze stropers maken deel uit van het illegale netwerk dat haaienvinnen en haaienleverolie levert en dat bijdraagt aan de dood van miljoenen haaien per jaar.

Ze worden gevangen met netten of lange lijnen.

De Sea Shepherd casestudy Operation Sola Stella biedt aanvullende informatie om het leren op dit gebied te verbeteren.

By-catch in commercial fishing nets.
Bijvangst in commerciële visnetten.

Slide 21 - Tekstslide

Haaien worden vaak gevangen als bijvangst, dat wil zeggen alles wat in de netten terechtkomt en wat de vissers niet willen of kunnen verkopen. Het wordt meestal teruggegooid in de oceanen als afval, een verspilling van het leven in feite.

Dit geldt ook voor haaien die in visnetten verstrikt raken terwijl ze op hun voedsel jagen.  Hoewel ze vaak zouden moeten worden vrijgelaten, worden ze toch nog gevind voordat ze terug in de oceaan worden gedumpt.

Entangled in nets
lost overboard by vessels.
Verstrikt in netten die door schepen zijn verloren.

Slide 22 - Tekstslide

Illegale kieuwnetten die door stropers worden gebruikt of visnetten die overboord zijn geslagen door vissersvaartuigen zijn ook gevaarlijk voor haaien en andere soorten. Het worden drijvende dodelijke vallen.


Hoe kunnen we stroperij stoppen?
- Patrouille voor illegale stropers.
- Haaienvinnen-producten verbieden.
- Creëer bewustzijn over de status van haaien.
- Verander de houding ten opzichte van haaienproducten en verminder de vraag.

Slide 23 - Tekstslide

    Patrouilleren voor illegale stropers - controleren op illegale activiteiten.
    Verbod op haaienvinnen - wetgeving ter bescherming van haaien en de handel in haaienproducten.
    Bewustmaking van de status van haaien - bescherming van bedreigde soorten.
    Het verkeerde geloof in de voordelen van haaienproducten corrigeren,
    Het veranderen van opvattingen over en de vraag naar haaienvinnen.

Hoe kun je haaien
helpen beschermen?

Slide 24 - Woordweb

Vraag de leerlingen de volgende vraag te beantwoorden met behulp van www.LessonUp.app of bespreek ze in de klas.

"Hoe denk jij dat je haaien kunt helpen beschermen?

Bijvoorbeeld:
    Koop geen haaienproducten.
    Help mee aan bewustwording.
    Dring er bij je regering op aan om het vissen op haaien en de verkoop van haaienvinnen te verbieden.Schrijf drie dingen op die je geleerd hebt

Slide 25 - Open vraag

Vraag de leerlingen de volgende vraag te beantwoorden met behulp van www.LessonUp.app of bespreek ze klassikaal.

"Schrijf drie dingen op die je geleerd hebt"Was er iets wat je niet begreep?

Slide 26 - Open vraag

Vraag de leerlingen de volgende vraag te beantwoorden met behulp van www.LessonUp.app of bespreek hem klassikaal.

"Was er iets wat je niet begreep?"

Slide 27 - Tekstslide

Om meer te leren over dit onderwerp, kunt u gebruik maken van enkele casestudies van Sea Shepherd over dit onderwerp, waarin uit de eerste hand wordt getoond wat er gebeurt met haaien en andere diersoorten in onze oceaan.
www.seashepherdglobal.org

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies