HA1 Grammatica overzicht Unit 2

Keuze les
Optie 1:
Zelfstandig leren voor jouw herkansing (mag met oortjes in)
Optie 2:
Oefenen voor de kijk- en luistertoets op http://www.woots.nl (kies selecteer je school, daarna de kijk- en luistertoets van 2015 of 2016 maken met oortjes in). Inloggen gaat automatisch dus je hoeft geen account aan te maken!
Optie 3:
Meedoen met extra uitleg/ oefening voor de Engels herkansing van Unit 2!
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Keuze les
Optie 1:
Zelfstandig leren voor jouw herkansing (mag met oortjes in)
Optie 2:
Oefenen voor de kijk- en luistertoets op http://www.woots.nl (kies selecteer je school, daarna de kijk- en luistertoets van 2015 of 2016 maken met oortjes in). Inloggen gaat automatisch dus je hoeft geen account aan te maken!
Optie 3:
Meedoen met extra uitleg/ oefening voor de Engels herkansing van Unit 2!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grammatica overzicht Unit 2
In dit overzicht staan de toets onderwerpen samengevat met verwijzingen naar waar je nog meer informatie kunt vinden. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toets onderwerpen
- Alle woordjes
- Expressions (zinnen p. 39)
- Genitive = van wie iets is: 's/ ’ (2.1 p. 37)
- This en that (2.2 p. 37) / These en those (2.1 p. 69, staat dus in unit 4)
- Present simple (4.1 p. 38)
- Have got en has got (4.2 p. 38)
- Reading
- Writing

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bezit: 's en ' (the genitive)
When do we use it?
Als je wilt schrijven of zeggen dat iets van iemand is.

How do we use it?
Naam of zelfstandig naamwoord + ‘s.   Jordan’s phone

Let op!
Bij meervoud eindigend op een s-klank voeg je alleen ’ toe.  students booksBij namen die eindigen op een s(-klank) mag allebei!

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

This, that, these, those
Aanwijzend voornaamwoorden
- This en that (2.2 p. 37)
- These en those (2.1 p. 69, staat dus in unit 4)


This
That
These
Those
enkelvoud
enkelvoud
meervoud
meervoud
dichtbij
ver weg
dichtbij
ver weg

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple
When do we use it?
Met gewoontes, als iets altijd, vaak of nooit zo is

How do we use it?
Optie 1: ow + hele werkwoord, bij I / you / we / they
Optie 2: ow + hele werkwoord + s, bij she / he / it  (SHIT-rule)

Slide 6 - Tekstslide

Vergeet het onderwerp niet! ow + hele ww (+s)
Present simple (vervolg)
Uitzondering 1: werkwoorden die eindigen op een sisklank 
( -s, -z, -sh, -ch en -x) of to do / to go 
> Voeg -es toe in plaats van -s bij he/she/it! 
                                      
                                        
                                                        
                                                     
to wash (wassen)
I wash  
he washes
to miss (missen) 
you miss 
she misses
to go (gaan) 
we go
it goes
to do (doen)  
they do
he does

Slide 7 - Tekstslide

https://engelslerenonline.com/werkwoorden/present-simple/
Present simple (vervolg)
Uitzondering 2: Werkwoorden die eindigen op -y met een medeklinker (k,l,m,r etc) ervoor  
> Voeg -ies toe in plaats van -s bij he/she/it! to fly(vliegen)
I fly
he flies
to cry (huilen)
you cry
she cries

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple (vervolg)
Let op! wanneer er een klinker (a,e,i,o,u) voor de -y staat geldt de gewone regel!
> dus voeg dan -s toe bij he/she/it! 

to enjoy (genieten)
we enjoy
she enjoys
to play (spelen)
they play
he plays

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple sentences
1. I ..................... (to like) big cities.
2. Tina is a teacher. She .................. (to teach) French to children.
3. The Earth .................... (to turn) around the Sun.
4. They .................... (to play) outside with the dog every day.
5. Danny .................... (to live) in London. 
6. My mom................... (to fly) to England for her job every year.
7. My brother ................. (to do) the dishes on Monday and Friday. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present simple sentences
1. I like (to like) big cities.
2. Tina is a teacher. She teaches (to teach) French to children.
3. The Earth turns (to turn) around the Sun.
4. They play (to play) outside with the dog every day.
5. Danny lives (to live) in London. 
6. My mom flies (to fly) to England for her job every year.
7. My brother does (to do) the dishes on Monday and Friday. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Have got/ has got
- Informeel
- Om aan te geven dat iemand iets bezit. Dat kan een voorwerp zijn, of een eigenschap, een relatie of zelfs een ziekte.
- Als iets vaker voorkomt of als het een gewoonte is, wordt have got niet gebruikt, maar gebruik je alleen have.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Have got/ has got
I have got                                           I haven't got                                       Have I got?
You have got                                  you haven't got                                Have you got?
He has got                                        He hasn't got                                     Has he got?
She has got                                      She hasn't got                                  Has she got?
It has got                                             It hasn't got                                        Has it got?
We have got                                     We haven't got                                 Have we got?
You have got                                   You haven't got                                Have you got?
They have got                                They haven't got                              Have they got?
Bevestigend                        Ontkennend                            Vragend  

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Have got/ has got
I have got                                           I haven't got                                       Have I got?
You have got                                  you haven't got                                Have you got?
He has got                                        He hasn't got                                     Has he got?
She has got                                      She hasn't got                                  Has she got?
It has got                                             It hasn't got                                        Has it got?
We have got                                     We haven't got                                 Have we got?
You have got                                   You haven't got                                Have you got?
They have got                                 They haven't got                             Have they got?
> I've got
> You've got
> He's got
> She's got
> It's got
> We've got
> You've got
> They've got
Bevestigend                        Ontkennend                            Vragend  

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Writing
Tips:
- Na je aanhef (Dear ..... , ) en voor je afsluiting een witregel overslaan.
- Denk aan leestekens (punten, komma's etc.) en hoofdletter.
- Schrijf getallen (zoals leeftijden) uit! 
- I (= ik) is altijd met een hoofdletter!
- The Netherlands is ook met hoofdletters.
- Zorg dat alle punten er in staan! (anders minpunten).
- Kies een passende afsluiting zoals Kind regards of Best wishes.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Good luck!
Mail mij als je er niet uit komt/ vragen hebt!

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies