Atomen tellen (SK)

atomen tellen
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

atomen tellen

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
ik kan alle bekende atomen opnoemen 

ik kan de atomen die niet los voor komen opnoemen

ik kan een reactievergelijking opschrijven
ik kan een reactievergelijking kloppend maken 

Slide 2 - Tekstslide

de fase wordt er achter geschreven tussen haakjes
.
vaste fase (solid)                 = (s)
vloeibare fase (liquid)       = (l)
gas fase (gas)                       = (g)
in water opgelost (aqua) = (aq)

Slide 3 - Tekstslide

Hoe schrijf je atomen?
1e letter van element is hoofdletter, 
als er een 2e letter is, dan een kleine letter

voorbeeld:  
He    (Helium)
Cl     (Chloor)

Slide 4 - Tekstslide

index
zijn 2 of meer atomen in een molecuul, dan staat het aantal 
in de index.

voorbeeld : 
water     H2O
(als het om 1 atoom gaat mag de 1 weggelaten worden)

Slide 5 - Tekstslide

waar komen de letters vandaan?
koolstof = Carbonium = C
zuurstof = oxygenium = O
waterstof = hydrogenium = H
stikstof = nitrogenium = N
zwavel = sulfur = S

Slide 6 - Tekstslide

deze moet je uit je hoofd kennen!!
Al (aluminium)
Au (goud)
Cu (koper)
Hg (kwik)
Mg (magnesium)
Fe (ijzer)
Ag (zilver)
Zn (zink)
O (zuurstof)
C (koolstof)
N (stikstof)
Cl (chloor)

Slide 7 - Tekstslide

deze moet je uit je hoofd leren!

Slide 8 - Tekstslide

waar komen de namen vandaan?
koolstofdioxide = CO2                        koolstofmono-oxide = CO
di = twee                                                           mono= één
1 koolstof en 2 zuurstof                         1 koolstof en 1 zuurstof
1 C en 2 O                                                     1 C en 1 O
samen maakt dat CO2                           samen maakt dat CO

Slide 9 - Tekstslide

welke atomen komen niet los voor?
waterstof = H2
zuurstof = O2
stikstof = N2
jood = I2
broom= Br2
chloor = Cl2
fluor= F2

Slide 10 - Tekstslide

reactieschema en reactievergelijking

reactieschema = in woorden

reactievergelijking = in symbolen en molecuulformules

Slide 11 - Tekstslide

Nog meer bekende reactievergelijkingen
  • schrijf over:
  • methaan -->  koolstof + waterstof
  • CH-->  C  +  H
  • maar waterstof komt niet los voor dus:
  • CH4 --> C  +  H2
  • (nog niet af!)

Slide 12 - Tekstslide

wet van behoud van deeltjes

  • er moeten altijd evenveel atomen voor en na de pijl staan dus:
  • CH4 -->  C  + H2    moet worden:
  •  CH4 -->    C  +  2H2
  • de 2 voor de Hnoem de coëfficient

Slide 13 - Tekstslide