MAN Les 2 Organisatie: Organisatiestructuren en -cultuurManagement 2


Klas 19MRa
Management: H1 Management
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze lesManagement 2


Klas 19MRa
Management: H1 Management

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik

 • Inhoud  Personeelsmanagement
 • Vormen management
 • Wat is een organisatie en wat is beleid?
 • Managementtechnieken

Slide 2 - Tekstslide

Wat is management by walking around?

Slide 3 - Open vraag

Bij welke managementtechniek stelt de manager samen met personeel doelen op?
A
by seduction
B
by walking around
C
by objectives
D
by direction and control

Slide 4 - Quizvraag

Wat houd de PDCA-cyclus in?

Slide 5 - Open vraag

Het opstellen van een omzetdoelstelling is een....
A
Dirigerende taak
B
Constituerende taak
C
Operationele taak
D
Klaas Vaak taak

Slide 6 - Quizvraag

Op welk niveau van management worden missie en visie vastgesteld?

Slide 7 - Open vraag

"Wij kopen de komende 5 jaar enkel natuurvriendelijke grondstoffen in." is een voorbeeld van...
A
Strategisch doel
B
Tactisch doel
C
Operationeel doel
D
Het Goede Doel

Slide 8 - Quizvraag

Inhoud
 • Organisatiestructuren
 • Organogram
 • Vormen taakverdeling
 • Organisatiecultuur

Slide 9 - Tekstslide

Organisatiestructuur
Inrichting van functies, bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daarbij behorende communicatiekanalen.
Moet voldoen aan de voorwaarden!

Slide 10 - Tekstslide

Wat is een "functie"?

Slide 11 - Woordweb

Functie
Verzameling van taken , rechten en plichten binnen een organisatie.

Kun je verschillende functies hebben binnen één organisatie?

Slide 12 - Tekstslide

Organisatievormen
 • Lijnorganisatie
 • Lijn-staforganisatie
 • Matrixorganisatie
 • Projectorganisatie
 • Linking Pin organisatie

Slide 13 - Tekstslide

Lijnorganisatie

Slide 14 - Tekstslide

Lijn-staforganisatie

Slide 15 - Tekstslide

Matrixorganisatie

Slide 16 - Tekstslide

Projectorganisatie

Slide 17 - Tekstslide

Linking pin structuur

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht
 • 2 x 5 minuten
 • "Waar werk ik?"
 • Iedereen neemt 1 organisatiestructuur
  in gedachten en leest de theorie.
 • Klas stelt gesloten vragen om achter
  de juiste structuur te komen.

Slide 19 - Tekstslide

De indeling van een organisatie moet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.
Kosten-
voorwaarde
Flexibiliteits-
voorwaarde
Bestuurs-
voorwaarde
Sociale
voorwaarde
Alle processen zijn te beheersen en te controleren.
Taken zijn efficiënt verdeeld.
Wensen en vaardigheden van medewerkers wordt rekening mee gehouden.
De organisatie kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Slide 20 - Sleepvraag

Organogram

Slide 21 - Tekstslide

Functie
Taakverdeling
Hierarchische verhouding
Stafafdeling

Slide 22 - Sleepvraag

F-indeling

Slide 23 - Tekstslide

P-indeling

Slide 24 - Tekstslide

G-indeling

Slide 25 - Tekstslide

M-indeling

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht
 • 10 minuten
 • Maak een organigram van je eigen organisatie (filiaal). 
  Geef daarbij de: 
 • Indelingsvorm.
 • Spanwijdte van elke leidinggevende.
 • Jouw inschatting van het omspanningsvermogen
  van elke leidinggevende.

Slide 27 - Tekstslide

Organisatiecultuur
Het geheel van opvattingen, gewoontes en gedragingen. binnen een organisatie.

Opdracht: bekijk het filmpje en beantwoord de vragen die staan  op het kanaal hoofdstuk 1 in Teams.

Slide 28 - Tekstslide

Voorbereiding volgende les
 • Opdracht in Posts/Gesprekken op Teams.
 • Maak vragen 8 t/m 13 van hoofdstuk 1.

Slide 29 - Tekstslide