Betalingsbalans

Betalingsbalans
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Betalingsbalans

Slide 1 - Tekstslide

De handelsbalans van België is meestal positief
A
Juist
B
Fout

Slide 2 - Quizvraag

De betalingsbalans is een onderdeel van de handelsbalans
A
Juist
B
Fout

Slide 3 - Quizvraag

Geef de be1angrijkste klant van België

Slide 4 - Open vraag

Waarvan is FIT
de afkorting?

Slide 5 - Woordweb

Naar welk continent voeren wij het meeste uit?

Slide 6 - Open vraag

Wat is het nut van de handelsbalans?

Slide 7 - Open vraag

Hoe verzamelt de NBB de gegevens van de handel buiten de EU?

Slide 8 - Open vraag

Verbind een oorzaak van een onevenwichtige handelsbalans met de correcte uitleg
oorzaken van conjuncturele aard
oorzaken van structurele aard
toevallige oorzaken
Een economisch ongunstig klimaat in verschillende landen
Veranderingen in bepaalde landen kan de handel met een bepaald land doen veranderen
Bv. de oorlog in Oekraïne

Slide 9 - Sleepvraag

Hoe frequent stelt de NBB de handelsbalans op?
A
jaarlijks
B
per kwartaal
C
halfjaarlijks
D
maandelijks

Slide 10 - Quizvraag

Geef een reden waarom internationale handel voor België belangrijk is.

Slide 11 - Woordweb