2.4 Consumeren of consuminderen

3 TL/Mavo
Hoofdstuk 2 Wat voor consument ben jij? 

2.4 Consumeren of consuminderen ?
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

3 TL/Mavo
Hoofdstuk 2 Wat voor consument ben jij? 

2.4 Consumeren of consuminderen ?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen vandaag?


 • Leerdoelen 2.3 herhalen
 • Uitleg par. 2.4
 • Zelfstandig aan het werk.
 • Leerdoelen controleren

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen 2.3
Wat weet je nog van....

 • wat de woningmarkt is
 • wat er komt kijken bij het huren van een woning
 • hoe het kopen van een woning in zijn werk gaat

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Makelaar
 • bij verkoop: bepalen waarde, bezichtigingen
 • bij aankoop: laten zoeken (zoekopdracht), onderhandelingen
Woningmarkt
 • abstracte markt
 • de totale vraag en het totale aanbod van woningen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 1. Voorlopig koopcontract
Procedure bij aankoop woning
 • Je bent het eens over de prijs
 • Door ondertekenen is koopcontract definitief
 • Ontbindende voorwaarden
 • 3 dagen bedenktijd
Ontbindende voorwaarden:
redenen om zonder kosten van de koop af te kunnen zien.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 1. Voorlopig koopcontract
 2. Notaris                                                  transport-/leveringsakte, inschrijving kadaster
Procedure bij aankoop woning:
Transportakte of leveringsakte:
Een bewijs dat de woning aan de koper is geleverd.
Kadaster:
Deze instantie legt het eigendom vast van alle onroerende zaken (zoals grond, woningen en andere gebouwen)
Let op!!
Pas na inschrijving in het Kadaster ben je officieel eigenaar!!

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Bijkomende kosten bij aanschaf woning ("Kosten koper" k.k.), waaronder overdrachtsbelasting
 • Onroerendezaakbelasting (ozb)
(Extra) kosten eigen woning
 • Klein percentage van de WOZ-waarde
 • WOZ = Wet onroerendezaakbelasting
 • Jaarlijks vastgestelde waarde door de gemeente

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden;
 • Ozb
 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • Sommige gemeenten hondenbelasting
Gemeentelijke belastingen 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen 2.4 

 • wat milieuschade is
 • hoe jouw consumptie het milieu beïnvloedt
 • hoe je milieuschade kunt beperken

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2.4 Consumeren of consuminderen? 
Negatieve gevolgen van consumeren
 • Milieuschade
 • Vervuiling van lucht, water en bodem
 • Het verbruik (raakt op) van grondstoffen
 • Verbruik van fossiele brandstoffen
 • Ontstaan van afval

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kunnen we milieuvervuiling tegengaan?
 • Minder consumeren
 • Meer afval inzamelen/sorteren/recyclen
 • Vaker duurzaam produceren
 • Minder maatschappelijke kosten, vaker "de vervuiler betaalt"
 • Meer regels en wetten.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Broeikaseffect:

 • Door meer CO2 in de lucht, warmt de aarde op
 • Stijging van de temperatuur zorgt voor een grotere kans op natuurrampen
Ecologische voetafdruk

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

 • Energielabel -> verplicht door de EU
 • Milieukeurmerk

 • Geeft aan dat het product milieuvriendelijk of diervriendelijk is geproduceerd
 • Er zijn verschillende keurmerken voor verschillende productcategorieën


Hoe krijg jij informatie over het product dat je koopt?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energielabel

 • Je kunt in één oogopslag zien welke apparaten, auto's en woningen zuinig omgaan met energie.
 • Het energielabel is verplicht gesteld door de EU.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Milieukeurmerken

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Maak je een energielabel voor jezelf

 • Welk energielabel geef je jezelf? Kruis dit aan
 • Omschrijf waarom je vindt dat dit label bij je past
 • Denk eraan: het gaat om hoe jij omgaat met energie!
timer
3:00

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maatschappelijke kosten
Maatschappelijke kosten
 • Kosten voor afvalverwijdering, natuurbescherming of nadelige gevolgen voor de gezondheid van mensen
 • Blijvende schade door uitgestorven planten en dieren, verdwenen natuurgebieden, een veranderend klimaat of opgeraakte grondstoffen

Deze kosten komen voor rekening van de maatschappij, dit gebeurt via belastingen!


Maatschappelijke kosten:
Nadelen die de samenleving ondervindt en meebetaalt aan het voorkomen of herstellen hiervan (zoals milieuschade)

Slide 20 - Tekstslide

De milieuschade die door de mens wordt aangericht, levert wereldwijd voor iedereen nadelen op. Die nadelen noemen we Maatschappelijke Kosten. Maatschappelijke kosten kun je letterlijk als geld zien dat door de maatschappij betaald moet worden om schade te voorkomen of te herstellen. Maatschappelijke kosten gaan niet alleen over geld, nadelen zijn ook het uitsterven van dier- en plantsoorten en verwoesting van natuur, het opraken van grondstoffen en het vervuilen van lucht en drinkwater.
Zelf aan de slag
Ga aan de slag met het maken van de opdrachten.
Vergeet niet de gemaakte vragen na te kijken.
Suc6 met het maken van de opdrachten.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen behaald

 • Leg uit wat milieuschade is en wie het veroorzaken
 • Leg uit wat het broeikas effect is en hoe de mens dit versterkt
 • Leg uit wat maatschappelijke kosten inhouden en wie ze betaalt

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De overheid wil meer toe naar het principe 'de vervuiler betaalt'. Als dit lukt, wat gebeurt er dan met de maatschappelijke kosten?
A
Blijven gelijk.
B
Dit heeft niets te maken met maatschappelijke kosten.
C
Stijgen.
D
Dalen.

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Betalen consumenten toch mee als het principe "De vervuiler betaalt" wordt toegepast?
A
De bedrijfskosten nemen toe en zo ook de consumenten prijs.
B
De lonen van consumenten stijgen niet maar de winst van de bedrijven wel.
C
De bedrijfskosten nemen af en moeten en de consumenten meer betalen.
D
De prijs heeft niets te maken met de milieukosten.

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Productie levert milieuschade op. Wat is waar over milieuschade?
A
Milieuschade is direct merkbaar.
B
Herstellen is onmogelijk.
C
Milieuschade is niet direct merkbaar.

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Na het tekenen van het voorlopig koopcontract hebben de kopers nog ... dagen bedenktijd
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zet op de juiste volgorde
1
2
3
Grotere kans op natuurrampen
Uitstoot van CO2
Opwarming van de aarde

Slide 27 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Door de aanschaf van energie zuinige producten beïnvloed je het milieu juist ...
A
negatief
B
positief

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je van een product als het een milieukeurmerk heeft?
A
Product is gemaakt in een schone omgeving
B
Product is slecht voor het milieu en moet je dus niet kopen
C
Product gaat heel lang mee
D
Product is milieuvriendelijk en diervriendelijk gemaakt

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Maatschappelijke kosten zijn in geld uit te drukken
A
Soms
B
Ja
C
Nee

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De uitstoot van CO2 wordt onder andere veroorzaakt door ...
A
duurzame energie bronnen
B
uitstoot van uitlaatgassen
C
gebruik van zonnenergie
D
recreatie in de natuur

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

helpt mee
helpt niet mee
Scheiden van afval
Rondrijden in een oude benzine auto
energiezuinige producten kopen
Je mobiel continu aan de lader leggen

Slide 32 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kan de overheid de milieuproblemen aanpakken?
A
Promoten van scheiden van afval.
B
Door meer belasting te heffen op milieuvervuilende producten.
C
Wet- en regelgeving CO 2 uitstoot voor bedrijven regelen.
D
Alle 3 antwoorden zijn goed.

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom zijn maatschappelijke kosten vervelend voor de burgers?
A
Omdat de burgers moeten meebetalen aan het oplossen van de vervuiling van een ander.
B
Omdat burgers hierdoor minder geld verdienen.
C
Omdat bedrijven hierdoor meer winst maken.
D
Omdat burger hierdoor niet in een schoon land kunnen leven.

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Markt voor ...
Markt voor ...
... huurwoningen
... sector
Huurwoningen
sociale
koopwoningen
vrije

Slide 35 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
Makelaar inschakelen en verkoopprijs bepalen
Voorlopig koopcontract tekenen
Oplevering bij de notaris
Onderhandelen met de kopers over de prijs

Slide 36 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent hergebruik (recycling)
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Elektrische apparaten verbruiken de laatste jaren steeds minder energie. Toch is het energieverbruik door apparaten toegenomen. Hoe kan dit?
A
Er zijn meer eenpersoons huishoudens gekomen
B
De bevolking is toegenomen
C
Er worden steeds meer elektrische apparaten gebruikt in Nederland.

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In welk geval werkt de consument NIET mee aan een beter milieu?
A
Spullen te koop aanbieden op Marktplaats.
B
Hout kopen met het FSC-keurmerk.
C
Met de trein reizen.
D
De verwarming hoog zetten en de ramen openen.

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Doordat de wegen drukker worden, wordt de luchtkwaliteit
A
beter
B
slechter

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer meer automobilisten een elektrische auto gaan rijden wordt de luchtkwaliteit
A
beter
B
slechter

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je wilt graag een eigen huis bouwen dat is:
A
consumeren
B
een behoefte
C
produceren

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als, door milieu-onvriendelijk produceren, luchtvervuiling ontstaat, is sprake van
A
subsidie
B
maatschappelijke kosten

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Milieuvervuiling door uitlaatgassen zijn maatschappelijke kosten (het kost de maatschappij geld)
A
ja
B
nee

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies