2.4 Consumeren of consuminderen?

3 KADER
2.4 Consumeren of consuminderen?
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

3 KADER
2.4 Consumeren of consuminderen?

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling lesdoelen 2.3

- Waarover kun je nadenken voor je besluit om iets te kopen?

- Wat is bezuinigen en hoe doe je dat?

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen 2.4

- Hoe veroorzaak je schade door te consumeren?

- Hoe kun jij door milieubewust te consumeren, milieuschade beperken?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Consumeren en milieu
Consumeren zorgt voor milieuschade. 

  • Water, bodem en luchtvervuiling
  • Verbruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Verstoring van leefomgeving en uitstoot CO2

Slide 5 - Tekstslide

Hoe kunnen we milieuvervuiling tegengaan?
  • Minder consumeren;
  • Meer afval inzamelen/sorteren/recyclen;
  • Vaker duurzaam produceren;
  • Minder maatschappelijke kosten, vaker "de vervuiler betaalt";
  • Meer regels en wetten.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Ecologische voetafdruk

Slide 8 - Tekstslide

Kringlooplogo
Recyclebaar 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Energielabel
Energielabels maken het je makkelijk om te kiezen, want ze laten in één oogopslag zien welke apparaten, auto's en woningen zuinig omgaan met energie. Het energielabel is verplicht gesteld door de EU

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Hoe kan de overheid de milieuproblemen aanpakken?
A
Promoten van scheiden van afval
B
Door meer belasting te heffen op milieuvervuilende producten
C
Wet- en regelgeving CO 2 uitstoot voor bedrijven regelen
D
Alle 3 antwoorden zijn goed.

Slide 13 - Quizvraag

De overheid wil meer toe naar het principe 'de vervuiler betaalt'. Als dit lukt, wat gebeurt er dan met de maatschappelijke kosten?
A
blijven gelijk.
B
niets te maken met maatschappelijke kosten.
C
stijgen.
D
dalen.

Slide 14 - Quizvraag

Betalen consumenten toch mee als het principe "De vervuiler betaalt" wordt toegepast?
A
de bedrijfskosten nemen toe en zo ook de consumenten prijs.
B
de lonen van consumenten stijgen niet maar de winst van de bedrijven wel.
C
de bedrijfskosten nemen af en moeten en de consumenten meer betalen.
D
De prijs heeft niets te maken met de milieukosten.

Slide 15 - Quizvraag

Waarom zijn maatschappelijke kosten vervelend voor de burgers?
A
Omdat de burgers moeten meebetalen aan het oplossen van de vervuiling van een ander.
B
Omdat burgers hierdoor minder geld verdienen.
C
Omdat bedrijven hierdoor meer winst maken.
D
Omdat burger hierdoor niet in een schoon land kunnen leven.

Slide 16 - Quizvraag

Wat betekent hergebruik (recycling)
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 17 - Quizvraag

Productie levert milieuschade op. Wat is waar over milieuschade?
A
Milieuschade is direct merkbaar
B
Herstellen is onmogelijk
C
Milieuschade is niet direct merkbaar

Slide 18 - Quizvraag

Wat is een gevolg van milieuschade?

A
Leefgebieden van dieren verdwijnen
B
In de zomer mag je niet zwemmen in het zwembad
C
Mensen hebben geen geld meer om naar het buitenland op vakantie te gaan

Slide 19 - Quizvraag

Wat kun jij als consument doen om milieuschade te beperken? Denk aan het kopen van milieuvriendelijke producten.

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Link

Wat heb je geleerd?

Slide 22 - Tekstslide

Hoe veroorzaak je schade door te consumeren?

Slide 23 - Open vraag

Hoe kun jij door milieubewust te consumeren, milieuschade beperken?

Slide 24 - Open vraag

Extra uitleg

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Extra uitdaging

Slide 27 - Tekstslide

Elektrische apparaten verbruiken de laatste jaren steeds minder energie. Toch is het energieverbruik door apparaten toegenomen. Hoe kan dit?
A
Er zijn meer eenpersoons huishoudens gekomen
B
De bevolking is toegenomen
C
Er worden steeds meer elektrische apparaten gebruikt in Nederland.

Slide 28 - Quizvraag

In welk geval werkt de consument NIET mee aan een beter milieu?
A
Spullen te koop aanbieden op Marktplaats.
B
Hout kopen met het FSC-keurmerk.
C
Met de trein reizen.
D
De verwarming hoog zetten en de ramen openen.

Slide 29 - Quizvraag

doordat de wegen drukker worden, wordt de luchtkwaliteit
A
beter
B
slechter

Slide 30 - Quizvraag

Wanneer meer automobilisten een elektrische auto gaan rijden wordt de luchtkwaliteit
A
beter
B
slechter

Slide 31 - Quizvraag

Je wilt graag een eigen huis bouwen dat is:
A
consumeren
B
een behoefte
C
produceren

Slide 32 - Quizvraag

Je gaat met vrienden aan de slag om dat huis te bouwen, dat is:
A
consumeren
B
produceren
C
een behoefte

Slide 33 - Quizvraag

Je haalt voor iedereen een patatje, kipburger en een sinas, dat is:
A
consumeren
B
produceren
C
een behoefte

Slide 34 - Quizvraag

Als, door milieu-onvriendelijk produceren, luchtvervuiling ontstaat, is sprake van
A
subsidie
B
maatschappelijke kosten

Slide 35 - Quizvraag

milieuvervuiling door uitlaatgassen zijn maatschappelijke kosten (het kost de maatschappij geld)
A
ja
B
nee

Slide 36 - Quizvraag

Als een bedrijf de maatschappelijke kosten meetelt, dan is het bedrijf
A
milieuvriendelijk.
B
milieuonvriendelijk.

Slide 37 - Quizvraag

Waarom zijn maatschappelijke kosten vervelend voor de burgers?
A
Omdat de burgers moeten meebetalen aan het oplossen van de vervuiling van een ander.
B
Omdat burgers hierdoor minder geld verdienen.
C
Omdat bedrijven hierdoor meer winst maken.
D
Omdat burger hierdoor niet in een schoon land kunnen leven.

Slide 38 - Quizvraag