Water hst 2 China par 2.2

De Yangtze-rivier
Teveel water
par. 2.2
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De Yangtze-rivier
Teveel water
par. 2.2

Slide 1 - Tekstslide

Kennen
 • Ligging Stroomgebied Yangtze herkennen
 • Welke soort rivier is de Yangtze
 • Verschil regiem en debiet van de Yangtze
 • Waarom veroorzaakt de Yangtze veel wateroverlast
 • Gevolgen van deze wateroverlast
 • Oplossingen voor de wateroverlast
 • Voor- en nadelen van de Drieklovendam

Slide 2 - Tekstslide

Begrippen 
 • Stroomgebied
 • Waterscheiding
 • Gletsjerrivier
 • Gemengde rivier
 • Regenrivier
 • Stroomstelsel
 • Debiet
 • Regiem
 • Piekafvoer
 • Ontbossing
 • Modderstromen
 • Stuwdam
 • Hydro-elektriciteit
 • Stuwmeer

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling: bekijk nog eens goed de kaart van Azië!

Slide 4 - Tekstslide


Weet je nog hoe het reliëf  van China is opgebouwd?

Kaart Reliëf China
Hoogland Tibet = brongebied rivieren
Rode Bekken = laag gelegen gebied bij de rivier Yangtze. Boeren hebben veel bomen gekapt waardoor er veel erosie plaatsvindt.
Lössplateau: löss is het kleinste deeltje zand, erg vruchtbaar. Hier vindt veel akkerbouw plaats. Hiervoor is water nodig uit de Gele rivier, probleem is het grote tekort aan water.

Slide 5 - Tekstslide

Soorten rivieren
Drie soorten rivieren:
 1. Regenrivier: water is afkomstig van neerslag
 2. Gletsjerrivier: water is smeltwater uit de bergen
 3. Gemengde rivier: zowel neerslag als smeltwater

Welke rivier zie je op de afbeelding op de achtergond?
Welke soort rivier is dit?

Slide 6 - Tekstslide

Stroomgebied Yangtze
Stroomgebied = het gebied wat afwatert op een rivier of zijrivieren. 

De rode stippellijn is de waterscheiding

Aan de andere kant van die lijn is een ander stroomgebied!
Welke stroomgebieden liggen ten noorden en ten zuiden van de Yangtze?

Slide 7 - Tekstslide

Hoe meet je de waterafvoer van een rivier?
 1. debiet = hoeveelheid water die passeert in de rivier op 1 bepaald punt.
 2. regiem= schommelingen in de waterafvoer van een rivier per jaar.
Bekijk de grafiek: regiem van de Rijn en de Maas.
Vragen:
1-  Welke soort rivier zijn deze rivieren?
2- Waarom is er een verschil in regiem tussen beide rivieren?

Slide 8 - Tekstslide

Yangtze Rivier -> Feiten
Yangtze of Blauwe rivier -->
📌 stroomrichting = west —> oost
📌 lengte = 6300 km
📌 mondt uit in zee bij: Shanghai
📌 debiet = 31.900 km3/sec
📌 probleem = teveel water -> overstromingen
📌 Oplossing = Drieklovendam

Slide 9 - Tekstslide

Oorzaken overstromingen Yangtze rivier
📌 natuurlijke oorzaak => 
 • piekafvoer in lente en zomer van regen- en smeltwater
📌 menselijke oorzaak => 
1. ontbossing hellingen in de boven- en middenloop.
 • gevolg = modderstromen —> wortels houden bodem niet meer vast.
 • gevolg = teveel zand in benedenloop -> sedimentatie groot
2 . dijken
 • gevolg = minder ruimte voor de rivier = overstromingen

Slide 10 - Tekstslide

Oplossing waterprobleem Yangtze = Drieklovendam
 •  werelds grootste waterkrachtcentrale en dam
 •  gebouwd van 1994 tot 2000
Voordelen:

 • energieopwekking: hydro-elektriciteit
 • verbetering binnenvaart
 • verminderd risico overstromingen

 • drinkwater
 • irrigatiewater


Ligging Drieklovendam in de Yangtze

Slide 11 - Tekstslide

Nadelen ->
 • 1,4 miljoen mensen moesten verhuizen voor de bouw van de dam (verplicht)
 • veel soorten planten en dieren verdwijnen
 • slibafzetting in bovenloop, minder vruchtbaar slib in benedenloop. 
 • afname aantal vissen
 • enorme vervuiling water door grote steden in Rode Bekken
 • slib in het stuwmeer, hierdoor kan er minder water in en dus ook minder water voor drinkwater en irrigatie gebruikt worden.
Het Rode Bekken ligt in de omgeving van de grote stad Chongqing. 
Ligt het Rode Bekken stroomopwaarts of stroomafwaarts van de Drieklovendam?

werking stuwdam

Slide 12 - Tekstslide


Oefenvragen!

Slide 13 - Tekstslide

Hoe lang is de Yangtze rivier?
A
3500 km
B
4100 km
C
5200 km
D
6300 km

Slide 14 - Quizvraag

De Yangtze is een...
A
Regenrivier
B
Gletsjer rivier
C
Gemengde rivier

Slide 15 - Quizvraag

Sleep de naam van de rivier naar de juiste plek!
Yangtze
Gele rivier/Huang He
Parel rivier
1
2
3

Slide 16 - Sleepvraag

Welke stroomrichting heeft de Yangtze?
A
van west naar oost
B
van oost naar west
C
vanuit het midden beide kanten op
D
vanaf de zee naar links

Slide 17 - Quizvraag

Welke soorten rivieren bestaan er?

Slide 18 - Open vraag

De stroomsnelheid beïnvloedt hoeveel erosie en sedimentatie er plaatsvindt.

Bij welke letter is de erosie het grootst?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 19 - Quizvraag

De stroomsnelheid beïnvloedt hoeveel erosie en sedimentatie er plaatsvindt.

Bij welke letter vindt de meeste sedimentatie plaats?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 20 - QuizvraagWelke letter ligt het meest stroomafwaarts?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 21 - Quizvraag

In de middenloop van de Yangtze heeft veel ontbossing plaatsgevonden. Wat zijn nadelen van ontbossing?
A
modderstromen
B
Water stroomt direct helling af
C
veel modder komt in de rivier
D
zand komt uiteindelijk in e benedenloop terecht

Slide 22 - Quizvraag

De aanleg van de Drieklovendam heeft voordelen en nadelen gehad.

Door deze aanleg is het waterpeil … ? … (stroomafwaarts / stroomopwaarts) van de Drieklovendam flink gestegen.
A
stroomafwaarts
B
stroomopwaarts

Slide 23 - Quizvraag

Het stuwmeer ligt .... ? .... van de Drieklovendam
A
ten westen
B
ten oosten

Slide 24 - Quizvraag

Het water in het stuwmeer wordt onder andere gebruikt voor irrigatie.
Daardoor hebben de steden … ? … (stroomafwaarts / stroomopwaarts)
van de Drie-Klovendam te maken met een sterk verlaagd waterpeil.
A
Stroomafwaarts
B
Stroomopwaarts

Slide 25 - Quizvraag

Video over de Drieklovendam..

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

Exit? 


 • Check eerst of je alles begrijpt!

 • Vragen?
 
 • Tot de volgende keer...!Slide 29 - Tekstslide