Water in China: drie grote rivieren

3 grote rivieren in China: 
Van noord naar zuid:
1= Huang He of Gele rivier
2= Yangtze of Blauwe rivier
3= Xun of Parelrivier
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

3 grote rivieren in China: 
Van noord naar zuid:
1= Huang He of Gele rivier
2= Yangtze of Blauwe rivier
3= Xun of Parelrivier

Slide 1 - Tekstslide

Chinese rivieren
Parelrivier
Yangtze 
Gele rivier

Slide 2 - Tekstslide

3 soorten rivieren:
1- Regenrivier: krijgt alleen water via regen.
▪️In NL zijn alle rivieren regenrivieren, behalve de Rijn! 
2- Gletsjerrivier: voert alleen smeltwater van gletsjers af, 
    hoog in de bergen.
3- Gemengde rivier: voert regenwater + smeltwater gletsjers af.

Slide 3 - Tekstslide

Hoe meet je de waterafvoer van een rivier?
  1. debiet = hoeveelheid water die passeert in de rivier op 1 bepaald punt.
  2. regiem= schommelingen in de waterafvoer van een rivier per jaar.

Slide 4 - Tekstslide

Feiten:
Gele rivier -->
📌 Stroomrichting = west --> oost
📌 Lengte = 5500 km
📌 Mondt uit in zee bij: Beijing
📌 Kleur geel door: deeltjes löss in het water
📌 Debiet = 2571 m3/seconde
📌 Probleem = water tekort
📌 teveel water voor irrigatie gebruikt
📌 teveel water nodig als drinkwater

Slide 5 - Tekstslide

Feiten:
Yangtze of Blauwe rivier -->
📌 stroomrichting = west —> oost
📌 lengte = 6300 km
📌 mondt uit in zee bij: Shanghai
📌 debiet = 31.900 km3/sec
📌 probleem = teveel water
📌 Drieklovendam

Slide 6 - Tekstslide

Feiten:
Parelrivier —>
📌 stroomrichting = west - oost
📌 lengte = 2200 km
📌 mondt uit in zee bij: Hongkong
📌 Debiet = 
📌 Probleem = teveel water

Slide 7 - Tekstslide

Oorzaken overstromingen Yangtze rivier
📌 natuurlijke oorzaak = piekafvoer in lente en zomer van regen- en smeltwater
📌 menselijke oorzaak
1. ontbossing hellingen inde boven- en middenloop.
❓gevolg = modderstromen —> wortels houden bodem niet meer vast.
❓gevolg = teveel zand in benedenloop.
2 . dijken
❓ gevolg = minder ruimte voor de rivier = overstromingen

Slide 8 - Tekstslide

Oplossing waterprobleem Yangtze = Drieklovendam
  •  werelds grootste waterkrachtcentrale en dam
  •  gebouwd van 1994 tot 200
Voordelen:

✅ energieopwekking

✅ verbetering binnenvaart

✅ verminderd risico overstromingen

✅ drinkwater


Slide 9 - Tekstslide

Nadelen:
⛔️ 1,4 miljoen mensen zijn verhuisd voor de bouw van de dam, 

⛔️ veel natuurschoon verloren

⛔️ slibafzetting in bovenloop, minder vruchtbaar slib in benedenloop.

⛔️ afname visstand

⛔️ enorme vervuiling water door grote steden in Rode Bekken

Slide 10 - Tekstslide

Oorzaken watertekort Gele rivier
📌 te snelle economische groei China
📌 snelle bevolkingsgroei —> drinkwater nodig
📌 industrie —> proces/koelwater
📌 stuwdammen —> hoge verdamping
Gevolg —> 80-90% van het water in de Gele rivier is al opgemaakt vóórdat het in de benedenloop komt!
gevolg —> water enorm vervuild door chemische fabrieken.

Slide 11 - Tekstslide

Hoe komt de bevolking in Noord-China aan voldoende water?
📌 grondwater gebruiken....
Goed Idee? —> NEE!

Waarom niet? —> het water zit in een aquifer

📌 Aquifer = bodemlaag met water, ondoorlatende laag eronder. Wordt aangevuld door neerslag.

Slide 12 - Tekstslide

Gevolgen teveel watergebruik uit Aquifer
📌 teveel grondwater oppompen = dalen grondwaterpeil, elk jaar tenminste 1meter!
📌 er wordt meer water opgepompt dan er aan neerslag bij komt. Aquifer raakt “op”
📌landbouw = grootste waterverbruiker, voor irrigatie —> verspilling water door: lekkende leidingen, oude apparatuur, verdamping water overdag

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Kaart Reliëf China
Hoogland Tibet = brongebied rivieren
Rode Bekken = laag gelegen gebied bij de rivier Yangtze. Boeren hebben veel bomen gekapt waardoor er veel erosie plaatsvindt.
Lössplateau: löss is het kleinste deeltje zand, erg vruchtbaar. Hier vindt veel akkerbouw plaats. Hiervoor is water nodig uit de Gele rivier, probleem is het grote tekort aan water.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Link

Slide 18 - Video