Zorgleefplan de vier domeinen

Het zorgleefplan
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Het zorgleefplan

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel
Je hebt kennis van observeren, analyseren en methodisch werken met een zorg(leef)plan om zorg en begeleiding te bieden.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesopzet
 • Uitleg over het zorgleefplan & opdracht.
 • Individueel opdracht 1 & 3 uitwerken (opdracht zorgleefplan)
 • In tweetallen opdracht 2  uitwerken & in de subgroep na bespreken (opdracht zorgleefplan)
 • Klassikaal de opdracht nabespreken en een terugkoppeling van de bevindingen vanuit de subgroep.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Literatuur
Zorgpad:
 1. MBO 4VP
 2. Zorg Specifiek
 3. Verpleeghuizen en thuiszorg
 4. Leerpad  1 + 2

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Het zorgleefplan
Zorgleefplan:
Is een (digitaal)document waar afspraken in staan die de zorgvrager met de zorginstelling maakt waar hij/zij verblijft over de gewenste zorg en ondersteuning. 


In een zorg(leef)plan staan afspraken over:
 • verpleging 
 • begeleiding;
 • dagbesteding; 
 • hulp van familie of vrienden (mantelzorg).
 • overige.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de vier levensdomeinen
A
Lichamelijk welbevinden, geestelijk welbevinden, motorisch welbevinden, leefomgeving
B
Lichamelijk welbevinden, geestelijk welbevinden, gezondheid, psychisch welbevinden
C
Lichamelijk welbevinden, woon/leefsituatie, participatie, mentaal welbevinden
D
Gezondheid, lichamelijk welbevinden, participatie, mentaal welbevinden

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zorgleefplan
Omvat 4 domeinen
 • Lichamelijk welbevinden
 • woon- en leefomstandigheden
 • mentaal welbevinden
 • participatie

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Levensdomein 1: Woon- en leefomstandigheden
Levensdomein 2: Participatie
Levensdomein 3: Mentaal welbevinden en autonomie
Levensdomein 4: Lichamelijk welbevinden en gezondheid

Doel: Je kunt de 4 levensdomeinen uitleggen.
Wie?: In tweetallen.
Wat?:  Van elke levensdomein maak je een mindmap.
Hoelang?: 20 minuten. 


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Waar gaat het lichamelijk welbevinden over?

Slide 11 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Levensdomein 1 woon- en leefomstandigheden
Woonruimte
en
zich thuis voelen 
Bijv. De woning en
woonomgeving , l
evenssfeer en privacy, opgeruimd en schoon, 

Veiligheid
 Bijv.: persoonlijk alarmeringssysteem, slot op de deur en kasten, nachtlichtje, toezicht door medewerkers, brandpreventie/alarmering

Dagritme
Hoe laat komt de cliënt uit/op bed. Rust de cliënt tussendoor? ochtend/avondmens?

Bewegingsmogelijkheden,
mobiliteit
Aanpassingen/
speciale hulpmiddelen/ domotica 


Andere disciplines/hulpverleners

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Levensdomein 2 participatie
Dagbesteding
Bezigheden overdag, belangrijke gebeurtenissen geloof/verjaardagen etc
.

Sociaal leven
Belangrijke contacten bijv. medebewoners, vrijwilligers etc. 

Contact met de samenleving
Contacten in familieverband, en in uw kennissenkring, buurt,
in de maatschappij?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Levensdomein 3 mentaal welbevinden en autonomie
Ondersteuning van de eigen levens invulling
Zelfstandigheid, hulp krijgen.

Stemming
bijv. Wat is uw stemming meestal?
Leuke dingen om mee te maken.

Respect
bijv. Omgang met anderen.

Eigen identiteit en levensinvulling/levensfase
Bijv. belangrijke dingen in het leven, levensfase.Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Levensdomein 4 lichamelijk welbevinden
en gezondheid
Voeding
Bijv. Smakelijke maaltijden, hapjes, drankjes en vocht/voedselinname, dieet,

Schoon en verzorgd lichaam
Bijv. Lichamelijke verzorging, hoe vaak douchen/wassen etc

Lichamelijke functies/mogelijkheden
bijv. Zintuigen, rust en beweging, medicijngebruik, urine en ontlasting,

Gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming
bijv. Gezondheid, fit, moe, energiek.


Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Respect eigen identiteit,levensinvulling,eigen regie

A
lichamelijk welbevinden
B
woon en leefomstandigheden
C
mentaal welbevinden en autonomie
D
participatie

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ondersteuning bij het wonen, voldoende aandacht , privacy en veiligheid.
A
lichamelijk welbevinden
B
Woon en leefomstandigheden
C
mentaal welbevinden
D
participatie

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De cliënt mag rekenen op een verzorgd lichaam,gezondheidsbescherming.

A
lichamelijk welbevinden
B
woon en leefomstandigheden
C
mentaal welbevinden en autonomie
D
participatie

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

‘De cliënt mag rekenen op ondersteuning bij het invulling geven aan persoonlijke interesses, hobby’s etc

A
lichamelijk welbevinden
B
woon en leefomstandigheden
C
mentaal welbevinden
D
participatie

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zorg op maat 
Om een zorgleefplan op maat aan te bieden is het belangrijk om de zorgvrager als individu te zien.

Een persoon met een eigen karakter, geschiedenis, wensen en behoeften.

Het is een persoonlijk document waarin voor iedere zorgvrager een plan op maat is ingevuld.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat houdt zorg op maat in?

Slide 21 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is methodisch werken
Methodisch  werken houdt in dat je verpleegkundig werk uitvoert door middel van een vaste doordachte werkwijze en dat je daarmee je doel wilt behalen.


Doormiddel van het zorg(leef)plan werk je methodisch

Slide 22 - Tekstslide

Methodisch werken in de verpleging krijgt vorm in het verpleegkundig proces. Het verpleegkundig proces is het proces dat de verpleegkundige met iedere zorgvrager doorloopt vanaf het verzamelen van de gegevens tot en met het evalueren van de zorg. Het verpleegkundig proces is geen rechtlijnig, maar een cyclisch proces dat
zo nodig meer keren doorlopen kan worden: als bij de evaluatie van de zorg blijkt dat de doelen niet bereikt zijn, kan de fase van het stellen van de diagnose weer intreden.
Methodisch werken betekent dat je vraaggericht werkt, op basis van een cyclisch stappenplan: het verpleegkundig proces. 
Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stappenplan methodisch werken
 1. Verzamelen van informatie
 2. Vastellen van de behoefte 
 3. Vaststellen zorgdoelen
 4. Vaststellen van en plannen zorgactiviteit
 5. Uitvoeren van zorgactiviteiten volgens planning
 6. Het evalueren en zo nodig bijstellen van zorg

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Methodisch werken            verpleegkundig proces

Slide 25 - Tekstslide

Methodisch werken in de verpleging krijgt vorm in het verpleegkundig proces. Het verpleegkundig proces is het proces dat de verpleegkundige met iedere zorgvrager doorloopt vanaf het verzamelen van de gegevens tot en met het evalueren van de zorg. Het verpleegkundig proces is geen rechtlijnig, maar een cyclisch proces dat 
zo nodig meer keren doorlopen kan worden: als bij de evaluatie van de zorg blijkt dat de doelen niet bereikt zijn, kan de fase van het stellen van de diagnose weer intreden.

Methodisch werken betekent dat je vraaggericht werkt, op basis van een cyclisch stappenplan: het verpleegkundig proces. 
Waarom werken zorgorganisaties  met een zorg(leef)plan?
 • Het zorg(leef)plan is een instrument dat helpt om in de zorgverlening de wensen en behoeften van de zorgvrager centraal te stellen en vervolgens de zorg te indiceren en organiseren.

 • Het zorg(leef)plan helpt je methodisch te werken. Je wordt bijvoorbeeld gestimuleerd regelmatig met de zorgvrager te evalueren: welke vragen en behoeftes heeft u? Ondersteunen we u te leven zoals u het wenst?

 • Hiermee hangt samen dat je de regie van de zorgvrager vergroot. De zorgvrager is aan het woord. De cliënt geeft aan waar zijn behoeftes liggen.


Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan het werk 
Ga naar canvas module VT
Klik op deelopdracht C
Selecteer opdracht Zorgleefplan.

Maak van de de opdracht over het Zorgleefplan.
Individueel:
 • Opdracht 3: Zelf- en samenredzaamheid  


Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Link
https://www.zorgleefplanwijzer.nl/downloads/zorgleefplan-algemeen/65-checklist-4-domeinen-zorgleefplan-1/file.html

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Zorgplan verbeteren
Stel je voor dat jij in een verzorgingshuis of een verpleeghuis woont. 

 •  Wat zijn voor jou als bewoner de vijf belangrijkste vragen? Waarom zijn juist deze vragen voor jou belangrijk? 
 •  Mis je vragen op de lijst? Op internet kun je van veel verpleeghuizen, verzorgingshuizen vinden hoe tevreden de cliënten zijn. Ga daarvoor naar www.kiesbeter.nl. 

Zoek op www.kiesbeter.nl een verpleeg- of verzorgingshuis dat je kent (bijvoorbeeld van stage, of omdat je er wel eens op bezoek bent geweest). Zijn de cliënten tevreden over de instelling? 
 •  Wat zijn de drie sterke punten van de kwaliteit van deze instelling?
 •  Wat zijn de drie punten waar cliënten het minst tevreden over zijn? Wat zou de instelling moeten verbeteren? 


Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies