Persoonlijke en bedrijfshygiëne - Les 2 Besmettingsbronnen

Persoonlijke en bedrijfshygiëne
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Persoonlijke en bedrijfshygiëne

Slide 1 - Tekstslide

Cursus Persoonlijk en Bedrijfshygiëne
In deze cursus komen de volgende zaken aan bod:
 • Kennis over hygiëne.
 • Kennis over besmettingsbronnen.
 • Kennis over persoonlijke hygiëne
 • Kennis over bedrijfshygiëne.
 • Hoe kun je de persoonlijke en bedrijfshygiëne verbeteren?

Slide 2 - Tekstslide

Les 2 - Besmettingsbronnen

Slide 3 - Tekstslide

Doelen van de les
Na deze les  kun je:
 • de belangrijkste besmettingsbronnen noemen;
 • de belangrijkste besmettingsbronnen toelichten;
 • besmettingsbronnen in de praktijk herkennen en daar juist op handelen;
 • uitleggen wat een kruisbesmetting is;
 • uitleggen hoe kruisbesmetting voorkomen kan worden;
 • situaties van kruisbesmetting in de praktijk herkennen en uitleggen hoe deze situatie(s) voorkomen kan (kunnen) worden.

Slide 4 - Tekstslide

Besmettingsbronnen
Wat kunnen volgens jou, tijdens het produceren van levensmiddelen, bronnen van een microbiologische 
besmetting zijn?

Slide 5 - Tekstslide

Besmettingsbronnen
Wat kan een bron van besmetting met micro-organismen zijn?
 1. De grondstoffen
 2. Het productieproces
 3. De verpakkingen
 4. Wijze van opslag en distributie
 5. De productiemethode en materialen
 6. De mens

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht
 • Bedenk bij alle zes besmettingsbronnen een voorbeeld.
 • Geef aan hoe dit kan ontstaan.
 • Geef ook aan wat de gevolgen kunnen zijn.
timer
10:00

Slide 7 - Tekstslide

1. De grondstoffen
 • Vaak afkomstig uit de agrarische sector, van nature zitten    hier micro-organismen op.
 • Moeten besmettingsvrij zijn van ziekmakende micro-organismen.
 • Anders besmettingsvrij maken 
       (bijv. door wassen/spoelen). 

Slide 8 - Tekstslide

2. Het productieproces
 • De wijze waarop het product gemaakt wordt.
 • Gebruikte apparaten.
 • Zijn er "open" situaties in het proces, dan zou er vervuiling bij kunnen komen.

Slide 9 - Tekstslide

3. De verpakkingen
 • Kwaliteit/eisen die gesteld worden aan de verpakkingen. 
 • In het verleden werden verpakkingen vaak hergebruikt, tegenwoordig meestal nieuwe verpakkingen.
 • Reinigen van retourverpakkingen moet zorgvuldig gebeuren.
 • Opslag van verpakkingen.

Slide 10 - Tekstslide

4. Wijze van opslag en distributie
 • Juiste opslagcondities (bijv. temperatuur en vocht).
 • Hygiëne tijdens opslag.
 • Juiste transportcondities.
 • Hygiëne tijdens transport.

Slide 11 - Tekstslide

5. Productiemethoden en materialen
 • Routing door het bedrijf.
 • Makkelijk schoon te maken apparatuur en omgeving.
 • Dode hoeken/moeilijk te reinigen plekken.
 • Bij het ontwerpen en bouwen van de productielijn rekening houden met hoe te reinigen
 • Voldoende faciliteiten voor een goede schoonmaak.

Slide 12 - Tekstslide

6. De mens
 • De mens is de belangrijkste besmettingsbron.
 • Persoonlijke hygiëne-maatregelen.
 • Kennis van zaken.

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht
 • Wat is een kruisbesmetting?
 • Komt dit in jullie bedrijf voor? Zo ja, waar dan?
 • Wat is het gevaar van een kruisbesmetting?
 • Wat doen jullie om kruisbesmetting te voorkomen?
timer
10:00

Slide 14 - Tekstslide

Kruisbesmetting
 • Bij een kruisbesmetting worden (ziekmakende) bacteriën van het ene product naar het andere product verplaatst.
 • Bij een kruisbesmetting is er een groot gevaar: Kans op ziekte!!
 • Bij een kruisbesmetting worden bacteriën van een rauw naar een gaar/bereid product over gebracht.

Slide 15 - Tekstslide

Kruisbesmetting

Slide 16 - Tekstslide

Kruisbesmetting voorkomen
Bewaar levensmiddelen goed afgesloten.
Was de handen goed na aanraking van rauwe levensmiddelen.
Houd rauwe producten altijd goed gescheiden van bereide producten.
Gebruik schone hulpmiddelen en materialen.
Houd vuile en schone middelen gescheiden.
Gebruik hulpmiddelen niet voor verschillende doeleinden.
Maak besmette producten altijd schoon met heet water en zeep.
Zet afval bij voorkeur buiten neer.
Verwissel kleding en schoeisel waar en wanneer nodig.
Hygiëne sluis.
Overdruk ruimte.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Check - Doelen van de les
Na deze les  kun je:
 • de belangrijkste besmettingsbronnen noemen;
 • de belangrijkste besmettingsbronnen toelichten;
 • besmettingsbronnen in de praktijk herkennen en daar juist op handelen;
 • uitleggen wat een kruisbesmetting is;
 • uitleggen hoe kruisbesmetting voorkomen kan worden;
 • situaties van kruisbesmetting in de praktijk herkennen en uitleggen hoe deze situatie(s) voorkomen kan (kunnen) worden.

Slide 22 - Tekstslide