Pedagogiek les 1

Pedagogiek


Les 1: inleiding pedagogiek
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
LOBMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Pedagogiek


Les 1: inleiding pedagogiek

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we hier doen?
  • Thieme Meulenhoff traject:‘Pedagogisch klimaat PW’
Opvoeden en pedagogiek
Opvoeden en begeleiden

  • Eindopdracht
Vorm: Kennistoets.
Boek op Thieme Meulenhoff: Pedagogisch Klimaat PW.
Onderwerp: Wat is opvoeden, opvoeden en begeleiden, opvoedingsstijlen en -middelen 
Beoordeling: Cijfer.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is pedagogiek?
  • Pedagogiek: de wetenschap die de opvoeding van het kind bestudeert.

  • wat is het verschil met ontwikkelingspsychologie?

  • Afspraak: alles wat besproken wordt tijdens deze lessen, blijft binnen de muren van school.
Grenzen aangeven is ontzettend belangrijk en mag altijd!

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als je pedagogiek in een woord moet uitleggen wat zou dit woord dan kunnen zijn?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is opvoeden?
Opvoeding vindt plaats in de relatie tussen volwassenen en kinderen.
- Het gaat om het handelen van een opvoeder: iets voordoen, uitleg geven, het kind aanmoedigen of aangeven wanneer hij in de fout is gegaan.
- Opvoeden is een bezigheid: de opvoeder houdt zich bezig met het kind en met wat hij op het kind wil overbrengen.
- Bij opvoeden is een opvoeder betrokken.
- Opvoeden van kinderen in een organisatie doe je samen met je collega’s .

Alléén kinderen worden opgevoed.

Opvoeden is noodzakelijk.

Opvoeden: het verzorgen en begeleiden van kinderen en jongeren naar zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en volwassenheid.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou het doel van opvoeden kunnen zijn?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doel van opvoeden.
Opdracht: zoek in je online boek naar de antwoorden op de volgende vragen en schrijf dit even op:

1. Wat is het einddoel van de opvoeding?
2. Welke opvoedingsdoelen noemt De Wet Kinderopvang?
3. Als opvoeder wil je dat een kind zelfstandig in de maatschappij kan meedoen, zich als een 4. volwassene gedraagt en de hulp van andere steeds minder nodig heeft. Wat houdt dit in?
4. Waar maken jullie vooral gebruik van als toekomstig opvoeder? Leg dit uit.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


1. Wat is het einddoel van de opvoeding?

Slide 8 - Open vraag

Het einddoel van de opvoeding is de volwassenheid.
2. Welke opvoedingsdoelen noemt De Wet Kinderopvang?

Slide 9 - Open vraag

bieden van een veilige basis;
bevorderen van de ontwikkeling van sociale competenties;
stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties;
overdracht van waarden en normen.
3. Als opvoeder wil je dat een kind zelfstandig in de maatschappij kan meedoen, zich als een volwassene gedraagt en de hulp van andere steeds minder nodig heeft. Wat houdt dit in?

Slide 10 - Open vraag

een eigen identiteit en een eigen mening heeft;
verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag;
respectvol omgaat met anderen en zijn omgeving;
initiatief neemt en zijn talenten gebruikt om een bijdrage te leveren aan de samenleving;
zich aanpast zonder zichzelf te verliezen.
4. Waar maken jullie vooral gebruik van als toekomstig opvoeder? Leg dit uit.

Slide 11 - Open vraag

respectvol omgaat met anderen en zijn omgeving;
Huiswerk BBL
Maak in traject op thiememeulenhoff de volgende opdrachten:
Uit het boek pedagogisch klimaat:
opdracht 1 tot en met 4 van oriëntatie opvoeden en pedagogiek.  

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vond je van de les?
A
B
C
D

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies