Kinderrechtenquiz - Jovanna for Future

Kinderrechtenquiz
Jovanna for Future
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

De mensjesrechtenquiz is een samenwerking tussen Movies that Matter Educatie en EO Docs. Bij de mensjesrechtenquiz hoort de mensjesrechten documentaire JovannaForFuture.

Instructies

In de bijlage vind je een handleiding bij deze les.

Onderdelen in deze les

Kinderrechtenquiz
Jovanna for Future

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij de kinderrechten quiz van EOdocs en Movies that Matter Educatie.

Weet jij welke kinderrechten er allemaal zijn? En waarom kinderrechten zo belangrijk zijn?

Dat kom je te weten door deze quiz te maken. In het midden van de quiz ga je kijken naar een mensjesrechtendocumentaire over een situatie waarin een kinderrecht belangrijk is. In deze quiz kijk je naar JovannaForFuture.

Bij elke vraag is een uitleg te vinden. Als docent kun je deze gebruiken om de leerlingen extra informatie te geven bij de quizvraag.

Een fijne les gewenst en heel veel succes met de quiz!

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies


Wat is het Kinderrechtenverdrag?
Uitleg: In het Kinderrechtenverdrag staan alle rechten die kinderen hebben. Dit zijn afspraken over hoe we met kinderen en jongeren om moet gaan. Bijvoorbeeld over je school, je ouders, je vrienden, je voeding en je geloof. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en scheiding van ouders. Door het verdrag wordt vastgelegd dat kinderen overal ter wereld dezelfde rechten moeten hebben. 
A
Afspraak met je ouders over wat je wel en niet mag
B
Afspraak tussen landen waar de rechten van het kind in staan
C
De regels die op school gelden
D
Een spel over kinderrechten

Slide 3 - Quizvraag

Uitleg: In het Kinderrechtenverdrag staan alle rechten die kinderen hebben. Dit zijn afspraken over hoe we met kinderen en jongeren om moet gaan. Het gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld over je school, je ouders, je vrienden, je voeding en je geloof. Het gaat ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en scheiding van ouders. Door het verdrag wordt vastgelegd dat kinderen overal ter wereld, in alle landen die het verdrag hebben ondertekend, dezelfde rechten moeten hebben. Zo wordt er gezorgd dat alle kinderen in de wereld veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen.

Het hebben van een recht
betekent:
Uitleg: Een recht beschermt je. Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderdak. Dit betekent dat de overheid van het land waar je woont ervoor moet zorgen dat kinderen niet op straat slapen. Het beschermt kinderen hier dus voor. Of bijvoorbeeld dat het recht om naar school te gaan. Je kunt je dan ontwikkelen en dingen leren. Dit is goed voor je. Zo wordt je beschermd dat je later alles zelf kan.
A
Dat je altijd je zin hoort te krijgen
B
Dat je voor sommige dingen beschermd wordt
C
Dat je mag doen wat je wilt
D
Dat je bijzonder bent

Slide 4 - Quizvraag

Uitleg: Een recht beschermt je. Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderdak. Dit betekent dat de overheid van het land waar je woont ervoor moet zorgen dat kinderen niet op straat slapen. Het beschermt kinderen hier dus voor. Of bijvoorbeeld dat het recht om naar school te gaan. Je kunt je dan ontwikkelen en dingen leren. Dit is goed voor je. Zo wordt je beschermd dat je later alles zelf kan.
Is dit wel of geen kinderrecht?

Je hebt recht om te kunnen sporten
Uitleg: De overheid moet ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen spelen en sporten. De overheid legt bijvoorbeeld in jouw buurt een speeltuin aan. Of de overheid kan je ouders geld geven om jouw voetbaltraining of dansles te betalen.     
A
Dit is WEL een kinderrecht
B
Dit is GEEN kinderrecht

Slide 5 - Quizvraag

Uitleg: De overheid moet ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen spelen en sporten. De overheid legt bijvoorbeeld in jouw buurt een speeltuin aan. Of de overheid kan je ouders geld geven om jouw voetbaltraining of dansles te betalen. 
Is dit wel of geen kinderrecht?

Je hebt recht op WiFi thuis
Uitleg: Dit is nog niet vastgelegd helaas. Je hebt wel recht op basisvoorzieningen, dingen die je echt nodig hebt om te kunnen leven, zoals voedsel, een dak boven je hoofd, een veilige omgeving. WiFi hoort niet bij deze basisvoorzieningen om te kunnen leven. Maar we gebruiken steeds vaker WiFi. Twintig jaar geleden was dit bijvoorbeeld nog niet zo. Het zou daarom kunnen dat over een aantal jaar we met zijn allen beslissen dat WiFi echt nodig is om te kunnen leven. Het recht op WiFi zou dan wel een mensenrecht kunnen worden.
A
Dit is WEL een kinderrecht
B
Dit is GEEN kinderrecht

Slide 6 - Quizvraag

Uitleg: Dit is nog niet vastgelegd helaas. Je hebt wel recht op basisvoorzieningen, dingen die je echt nodig hebt om te kunnen leven, zoals voedsel, een dak boven je hoofd, een veilige omgeving. WiFi hoort niet bij deze basisvoorzieningen om te kunnen leven. Maar we gebruiken steeds vaker WiFi. Twintig jaar geleden was dit bijvoorbeeld nog niet zo. Het zou daarom kunnen dat over een aantal jaar we met zijn allen beslissen dat WiFi echt nodig is om te kunnen leven. Het recht op WiFi zou dan wel een mensenrecht kunnen worden.  
Is dit wel of geen kinderrecht?

Je hebt recht op een geheim dagboek
Uitleg: Je hebt namelijk recht op privacy. Je ouders mogen daarom niet zomaar jouw dagboek lezen zonder dat jij hebt gezegd dat dat mag.  
A
Dit is WEL een kinderrecht
B
Dit is GEEN kinderrecht

Slide 7 - Quizvraag

Uitleg: Je hebt namelijk recht op privacy. Je ouders mogen daarom niet zomaar jouw dagboek lezen zonder dat jij hebt gezegd dat dat mag.  
Is dit wel of geen kinderrecht?

Je hebt recht op familie
Uitleg: Als kind heb je het recht om bij je ouders op te groeien. Je ouders zijn degene die jou moeten opvoeden. Zij moeten ervoor zorgen dat je genoeg eten krijgt en dat je gezond blijft. Als je ouders dat niet kunnen, dan moet de overheid je ouders helpen.  En wat nou als je geen ouders hebt? Dan moet de overheid ervoor zorgen dat je veilig bent en in een gezin kan opgroeien, bijvoorbeeld een pleeggezin.
A
Dit is WEL een kinderrecht
B
Dit is GEEN kinderrecht

Slide 8 - Quizvraag

Uitleg: Als kind heb je het recht om bij je ouders op te groeien. Je ouders zijn degene die jou moeten opvoeden. Zij moeten ervoor zorgen dat je genoeg eten krijgt en dat je gezond blijft. Als je ouders dat niet kunnen, dan moet de overheid je ouders helpen.  En wat nou als je geen ouders hebt? Dan moet de overheid ervoor zorgen dat je veilig bent en in een gezin kan opgroeien, bijvoorbeeld een pleeggezin.
Je gaat straks kijken naar de documentaire Jovanna for Future
De volgende vragen uit de quiz gaan over deze documentaire

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Wat is een documentaire?
A
Films met alleen maar dieren
B
Films met acteurs die het verhaal spelen
C
Films met verhalen die echt gebeurd zijn
D
Films over bestanden en papieren

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke zorgen over het klimaat
heb jij wel eens?
A
Dat de lucht die je inademt vervuild is en je er ziek van wordt
B
Dat er te veel plastic in de natuur terecht komt
C
Dat dieren sterven door vervuiling in zee
D
Nergens over

Slide 11 - Quizvraag

Alle antwoorden op deze vraag zijn goed.

Bespreek de antwoorden met de leerlingen. Waarom maken ze zich zorgen? Kunnen ze voorbeelden geven? Wat kun je zelf doen om het probleem te voorkomen?
Iemand die niet naar school gaat om aandacht te vragen voor het klimaat,
noem je ook wel...
A
Klimaatleerling
B
Schoolklimatoloog
C
Klimaatstaker
D
Buitenschoolse klimaatverbeteraar

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als ik zou protesteren,
zou ik opkomen voor...
A
Een gezond klimaat
B
Betere scholen
C
Goed behandelen van dieren
D
Minder pesten

Slide 13 - Quizvraag

Op deze vraag zijn alle antwoorden goed. Misschien zijn er nog leerlingen die voor iets heel anders op willen komen. Met deze slide ga je gemakkelijk het gesprek aan over wat zij echt belangrijk vinden.

Wie zou durven protesteren? Wat is protesteren eigenlijk precies? Wat vinden leerlingen belangrijk om voor op te komen?

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Je gaat nu kijken naar de documentaire JovannaForFuture
Na de documentaire gaat de quiz verder.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat eet Jovanna niet om
het milieu te sparen?
Uitleg: Jovanna eet geen Danoontjes, omdat deze in plastic bakjes zitten. Dat levert dus te veel plastic wegwerpmateriaal op en schaadt het milieu.
A
Vlees en Danoontjes
B
Boterhammen met hagelslag
C
IJsjes
D
Groentetaartjes

Slide 16 - Quizvraag

Uitleg: Jovanna eet geen Danoontjes, omdat deze in plastic bakjes zitten. Dat levert dus te veel plastic wegwerpmateriaal op en schaadt het milieu.
In wat voor duurzaam huis
woont Jovanna?
A
Moswoning
B
Aardewoning
C
Tiny House
D
Geitenboerderij

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In welke stad gaat Jovanna
elke vrijdag protesteren?
A
Amsterdam
B
Den Haag
C
Deventer
D
Emmen

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk kinderrecht was belangrijk
in de film?
A
Het recht op leven
B
Het recht om niet naar school te gaan
C
Het recht om op straat te zijn
D
Het recht om te eten wat je wilt

Slide 19 - Quizvraag

Uitleg: In elke mensjesrechtendocumentaire wordt een kinderrecht uitgelicht. In JovannaForFuture staat "het recht op leven" centraal. 
Tot welke leeftijd gelden de kinderrechten?
Uitleg: In het 1e artikel van het Kinderrechtenverdrag staat voor wie het verdrag geldt: iedereen die jonger is dan 18 jaar. Gelukkig houdt het daarna niet op. Er bestaat ook een verdrag met mensenrechten: de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Niet alleen voor kinderen, maar voor ieder mens gelden rechten. Kinderen hebben soms extra bescherming nodig, want zij kunnen nog niet goed voor zichzelf zorgen. Daarom zijn er voor kinderen speciale rechten. 
A
10 jaar
B
12 jaar
C
16 jaar
D
18 jaar

Slide 20 - Quizvraag

Uitleg: In het 1e artikel van het Kinderrechtenverdrag staat voor wie het verdrag geldt: iedereen die jonger is dan 18 jaar. Gelukkig houdt het daarna niet op. Er bestaat ook een verdrag met mensenrechten: de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Niet alleen voor kinderen, maar voor ieder mens gelden rechten. Kinderen hebben soms extra bescherming nodig, want zij kunnen nog niet goed voor zichzelf zorgen. Daarom zijn er voor kinderen speciale rechten. 
Hoeveel rechten staan er
in het Kinderrechtenverdrag?
Uitleg: Op dit moment staan er 54 artikelen in het Kinderrechtenverdrag. Maar er kunnen altijd rechten bijkomen. Bijvoorbeeld als er grote nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Het recht op WiFi staat nu niet in het kinderrechtenverdrag, maar we doen steeds vaker dingen op het internet. Het zou dus maar zo kunnen dat het straks onmogelijk is om zonder WiFi te leven. En dan zou dit recht best eens in het Kinderrechtenverdrag kunnen komen.
A
10
B
54
C
276
D
10.341

Slide 21 - Quizvraag

Uitleg: Op dit moment staan er 54 artikelen in het Kinderrechtenverdrag. Maar er kunnen altijd rechten bijkomen. Bijvoorbeeld als er grote nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Het recht op WiFi staat nu niet in het kinderrechtenverdrag, maar we doen steeds vaker dingen op het internet. Het zou dus maar zo kunnen dat het straks onmogelijk is om zonder WiFi te leven. En dan zou dit recht best eens in het Kinderrechtenverdrag kunnen komen.
Moet Nederland zich aan
alle 54 regels van het Kinderrechtenverdrag houden?
Uitleg: Als een land het Kinderrechtenverdrag ondertekend, dan zegt het land dat het zich zal houden aan deze kinderrechten. De regering van het land moet er dan alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle kinderen in het land alle rechten uit het verdrag krijgen. Nederland heeft het verdrag ondertekend en moet zich hier dus aan houden.  
A
Ja, want in Nederland wonen kinderen
B
Ja, want Nederland heeft het verdrag ondertekend
C
Nee, alleen de regels die Nederland belangrijk vindt
D
Nee, want in Nederland is het al goed geregeld voor kinderen

Slide 22 - Quizvraag

Uitleg: Als een land het Kinderrechtenverdrag ondertekend, dan zegt het land dat het zich zal houden aan deze kinderrechten. De regering van het land moet er dan alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle kinderen in het land alle rechten uit het verdrag krijgen. Nederland heeft het verdrag ondertekend en moet zich hier dus aan houden.  
Welk land heeft het Kinderrechtenverdrag
(nog) niet ondertekend?
Uitleg: 196 landen hebben het Kinderrechtenverdrag al ondertekend. Alleen de Verenigde Staten hebben dit (nog) niet gedaan.
A
Brazilië
B
China
C
Verenigde Staten van Amerika
D
Zuid-Afrika

Slide 23 - Quizvraag

Uitleg: 196 landen hebben het Kinderrechtenverdrag al ondertekend. Alleen de Verenigde Staten hebben dit (nog) niet gedaan.
Hoe lang bestaat het Kinderrechtenverdrag al?
Uitleg: Op 20 november 1989 werd het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen. Vanaf die tijd bestaat het verdrag al. Nederland heeft sinds 8 maart 1995 het verdrag ondertekend. Nederland is dus al 25 jaar verplicht om zich aan het verdrag te houden. 
A
5 jaar
B
30 jaar
C
100 jaar
D
Altijd al

Slide 24 - Quizvraag

Uitleg: Op 20 november 1989 werd het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen. Vanaf die tijd bestaat het verdrag al. Nederland heeft sinds 8 maart 1995 het verdrag ondertekend. Nederland is dus al 25 jaar verplicht om zich aan het verdrag te houden. 
Als je een klacht hebt, die met kinderrechten te maken heeft,
dan kun je klagen bij:
Uitleg: Het Kinderrechtencomité is opgericht om in de gaten te houden of de afspraken uit het Kinderrechtenverdrag wel goed worden nageleefd door alle landen. Elke vijf jaar moeten de landen aan dit Comité vertellen hoe ze dat doen. Als een land zich niet goed aan de regels houdt, dan wordt het land daarop aangesproken.
A
Het VN Kinderrechtencomité
B
De leraar op school
C
Actiegroep Kinderrechten
D
Nergens

Slide 25 - Quizvraag

Uitleg: Het Kinderrechtencomité is opgericht om in de gaten te houden of de afspraken uit het Kinderrechtenverdrag wel goed worden nageleefd door alle landen. Elke vijf jaar moeten de landen aan dit Comité vertellen hoe ze dat doen. Als een land zich niet goed aan de regels houdt, dan wordt het land daarop aangesproken.
Als jij een nieuwe kinderrecht zou mogen toevoegen,
welk kinderrecht zou je dan kiezen?
A
Het recht om zelf te bepalen hoe lang je mag gamen
B
Elk kind gaat tenminste één keer per jaar op vakantie
C
Elk kind heeft recht op een huisdier
D
Het recht om snoep te eten als ontbijt

Slide 26 - Quizvraag

Op deze vraag zijn alle antwoorden goed. Bij de volgende slide wordt de leerlingen de mogelijkheid gegeven om zelf nog een kinderrecht aan te dragen.

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Heb jij nog een ander goed idee
voor een kinderrecht?

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Wauw, je hebt net echt veel geleerd over kinderrechten. 

Wil je nog meer hierover weten? Bekijk dan hier de andere documentaires van mensjesrechten van EOdocs.

Of kijk eens op deze kinderrechten website.

Ook Movies that Matter Educatie zet zich in om mensenrechten onder de aandacht te brengen. Meer films over mensenrechten voor in de klas vind je hier.