Some/any & plurals

ENGLISH
Grammar 7 & 8: some/any & plurals
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

ENGLISH
Grammar 7 & 8: some/any & plurals

Slide 1 - Tekstslide

GRAMMAR 7: SOME & ANY

Slide 2 - Tekstslide

ANY
We kennen twee manieren waarop we het woord any kunnen gebruiken

1. Vraagzinnen waarbij je niet zeker bent van het antwoord

"Do you have any sugar?"
"Do you have any idea where we are?"

Slide 3 - Tekstslide

ANY
We kennen twee manieren waarop we het woord any kunnen gebruiken

2. Negatieve zinnen

"We don't have any food in the kitchen."
"There aren't any apples left."

Slide 4 - Tekstslide

SOME
We kennen twee manieren waarop we het woord some kunnen gebruiken

1. Vraagzinnen waarbij je zeker bent dat het antwoord ja zal zijn

"Can I have some water, please?"
"I heard you love apple pie! Would you like some?"

Slide 5 - Tekstslide

SOME
We kennen twee manieren waarop we het woord some kunnen gebruiken

2. Positieve zinnen

"I need some eggs."
"We have got some ideas to help you."


Slide 6 - Tekstslide

My little brother doesn't eat ... vegetables. He can't stand the taste.

Slide 7 - Open vraag

Do we have ... popcorn left, or are we all out?

Slide 8 - Open vraag

Are there ... volunteers to help the teacher today?

Slide 9 - Open vraag

I have ... tickets left. Would you two like to join me?

Slide 10 - Open vraag

I don't have ... sugar left.

Slide 11 - Open vraag

I'll go and borrow ... sugar from the neighbour.

Slide 12 - Open vraag

GRAMMAR 8: PLURALS

Slide 13 - Tekstslide

PLURALS
Over het algemeen is het maken van meervoud zo simpel als het toevoegen van -s of -es

Voorbeeld:
book -> books
pie -> pies

Slide 14 - Tekstslide

PLURALS
Wanneer een woord eindigt op een -o, schrijf je het in de meervoudsvorm als -oes

Voorbeeld:
hero -> heroes 
tomato -> tomatoes
echo -> echoes

Slide 15 - Tekstslide

PLURALS
Wanneer woorden eindigen op een -s, -x, -z of -ch, voeg je er -es aan toe.

Voorbeeld:
bus -> buses
box -> boxes
match -> matches

Slide 16 - Tekstslide

PLURALS
Wanneer woorden eindigen op -f of -fe, veranderen we dit in 
-ves

Voorbeeld:
shelf -> shelves
dwarf -> dwarves
knife -> knives

Slide 17 - Tekstslide

PLURALS
Wanneer woorden eindigen op een medeklinker en -y, gebruik je -ies voor de meervoudsvorm

Voorbeeld:
party -> parties
baby -> babies
penny -> pennies

Slide 18 - Tekstslide

PLURALS
Uiteraard zijn er ook uitzonderingen. Deze moeten jullie goed leren!

mouse -> mice, (wo)man -> (wo)men, foot -> feet, tooth -> teeth

fish -> fish, sheep -> sheep, moose -> moose

Slide 19 - Tekstslide

1. toy

Slide 20 - Open vraag

2. cookie

Slide 21 - Open vraag

3. tooth

Slide 22 - Open vraag

4. tomato

Slide 23 - Open vraag

5. university

Slide 24 - Open vraag

6. sausage

Slide 25 - Open vraag

7. foot

Slide 26 - Open vraag

8. bucket

Slide 27 - Open vraag