Much/many & possesive s

Much/Many + possessive S
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Much/Many + possessive S

Slide 1 - Tekstslide

Goals
At the end of the lesson you:
know the difference between much/many and can use them correctly.
Know the difference between 's ' or of and can use them correctly.

Slide 2 - Tekstslide

What do you think much/many means? Dutch translation

Slide 3 - Open vraag

Much/many
Veel/ enkele

How many doors are there in this classroom?
Hoeveel deuren zijn er in dit klaslokaal?

How much time do we have left?
Hoeveel tijd hebben we nog over?

Slide 4 - Tekstslide

Many
Countable nouns
We gebruiken many wanneer we iets kunnen tellen.

- There are many tables in this classroom
- There are many students in this classroom
- There aren't many teachers in this classroom

Slide 5 - Tekstslide

Much
Uncountable nouns
We gebruiken much wanneer iets niet telbaar is.

- I don't have much time
- There isn't much water left in my bottle
- We have too much homework

Slide 6 - Tekstslide

There's so ...... grass outside!
A
many
B
much

Slide 7 - Quizvraag

I've eaten so ..... chocolate eggs during easter!
A
Many
B
Much

Slide 8 - Quizvraag

We have way too ___ homework!
A
many
B
much

Slide 9 - Quizvraag

There are ..... trees outside
A
Many
B
Much

Slide 10 - Quizvraag

I don't have .... water left in this bottle. Luckily, I've got ..... more bottles of water!
A
Much/Much
B
Many/much
C
Many/Many
D
Much/many

Slide 11 - Quizvraag

I understand how to use much/many
A
YES!
B
Sort of, I still need to study a little.
C
Mwa, I still need to study a lot.
D
No, help me please!

Slide 12 - Quizvraag

What do you think possessive means?

Slide 13 - Open vraag

Possesives
Dutch translation?
Bezitten, iets is van iemand

When playing video games it is important to possess great reaction skills.

He is possessed by a ghost.

Slide 14 - Tekstslide

Examples of possesive grammar
This is Robert's bike
Dit is de fiets van Robert.
This is the men's bathroom
Dit is het toilet van de mannen.
Those are the kids' cookies
Dat zijn de koekjes van de kinderen.
The capital of the Netherlands
De hoofdstad van Nederland

Slide 15 - Tekstslide

When do I use 's?
We gebruiken ‘s om bezit aan te duiden van mensen, dieren en dingen. Zelfs als ze eindigen op een ‘s
This is Peter's car 
This is Sjors's LessonUp
That's the cat's litter box 
That's the TV's power cable
Belangrijk! Wanneer je twee of meer personen noemt, zet je alleen een 's achter de naam van de laatste persoon. 
John, Peter and Steven's house


Slide 16 - Tekstslide

When do I also use 's?
We gebruiken ook 's wanneer de meervoud van een woord niet eindigt met -s.
Children
Men
Women

This is the men's/women's bathroom
That's the children's toys

Slide 17 - Tekstslide

When do I use '?
We gebruiken alleen een ', wanneer de meervoud van een woord al eindigt op -s.
Kids
Boys
Ladies

Those are the kids' cookies
This is the boys' locker room
This is the ladies' bathroom

Slide 18 - Tekstslide

When do I use of?
We gebruiken of wanneer we het hebben over geografische namen.
The capital of the Netherlands
The president of the United States


 Slide 19 - Tekstslide

Sometimes, both of and 's are correct...
Wanneer we het over dingen hebben, kunnen we vaak beiden gebruiken:
The best player of this season
This season's best player

The costs of the operation are way too high
The operation's costs are way too high

Slide 20 - Tekstslide

That's (John) house
A
Johns'
B
John's

Slide 21 - Quizvraag

This is (Bas) book
A
Bas's
B
Bas'

Slide 22 - Quizvraag

These are the (children) toys
A
Children's
B
Childrens'
C
Childrens

Slide 23 - Quizvraag

These are the (kids) toys
A
kids'
B
kid's
C
kids

Slide 24 - Quizvraag

Which sentence is grammatically correct?
A
The headlight of my car is broken
B
My car's headlight is broken

Slide 25 - Quizvraag

I now know how to use the possessive s: 's ' or of
A
YES!
B
Sort of, I still need to study
C
Mwa, I still need to study a lot
D
No, help me please!

Slide 26 - Quizvraag

Samenvattend
many = telbaar/countable
much = niet telbaar/ uncountable

's, bezit aanduiden van mensen, dieren en dingen
's, meervoud van woorden die niet eindigen op -s
', wanneer het meervoud van een woord al eindigt op -s
of, geografische namen

Slide 27 - Tekstslide

Assignment time!

Do the exercises in the document on SomToday

Do exercise 30-33 of Chapter 5

Slide 28 - Tekstslide