cross

Amersfoort - Les 1 Ontstaan landschap Deel 1

Landschap Amersfoort
1 / 28
volgende
Slide 1: Woordweb
AardrijkskundehavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Landschap Amersfoort

Slide 1 - Woordweb

Amersfoort
Het ontstaan van het landschap rond Amersfoort
Deel 1

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Onderwerpen
- Geologie
- Geologische geschiedenis van Nederland
- In het laat Pleistoceen
- In het Holoceen

Slide 4 - Tekstslide

Geologie
Geologie of aardkunde (van Oudgrieks γῆ = aarde en λόγος = wetenschap) is de wetenschap die de Aarde, haar geschiedenis en de processen die haar vormen en gevormd hebben, bestudeert. Geologie behoort tot de aardwetenschappen. Wetenschappers die de geologie als vakgebied hebben, worden geologen genoemd.

Slide 5 - Tekstslide

Geologische tijdschaal

Slide 6 - Tekstslide

Geologie is
A
de leer van de aarde
B
de leer van het leven
C
de leer van alle organismen
D
de leer van het sterrenstelsel

Slide 7 - Quizvraag

Hoe heet onze huidige tijd volgens de geologie?
A
Holoceen
B
Pleistoceen
C
Mioceen
D
Jura

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Link

Natuurlijke bouwers

Slide 10 - Tekstslide

Tot 150.000 jaar geleden
de natuurlijke bouwer : de rivier

Slide 11 - Tekstslide

Afzetting zand en grind

Slide 12 - Tekstslide

Hoe noem je het afzetten van zand en grind door rivieren?
A
Erosie
B
Sedimentatie
C
Verwering
D
Verhang

Slide 13 - Quizvraag

Tijdschaal: Laat Pleistoceen
130.000 tot 10.000 jaar geleden

Saalien (ijstijd met ijs)
Eemien (warme periode : interglaciaal)
Weichselien (ijstijd zonder ijs)

Slide 14 - Tekstslide

Saalien / Saale IJstijd

Slide 15 - Tekstslide

IJstijd
- HUN lijn
- IJsbedekking
- Morene --> Stuwwal

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Stuwwal
Our current location

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

De gletsjers van scandinavië kwamen dus tot Amersfoort. Wat is het begrip dat past bij de stuwwal?
A
Eindmorene
B
Sedimentatie
C
Zijmorene
D
Verwering

Slide 20 - Quizvraag

Wat is de bijnaam van Amersfoort? En hoe heten haar inwoners?

Slide 21 - Open vraag

Keistad!
Keientrekkers

Slide 22 - Tekstslide

Waterhuishouding
- Bronnen
- Water voor bier!

Slide 23 - Tekstslide

Eemien

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Weichselien

Slide 26 - Tekstslide

Welk materialen werd er tijdens het Weichselien neergelegd?
A
Dekzand
B
Löss
C
Veen
D
Klei

Slide 27 - Quizvraag

Einde!

Slide 28 - Tekstslide