Formatief evalueren en nakijkcommissie

De NakijkcommissiePeter Dijk
Docent geschiedenis / M & M
Aloysius de Roosten Eindhoven

1 / 51
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 51 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

De NakijkcommissiePeter Dijk
Docent geschiedenis / M & M
Aloysius de Roosten Eindhoven

Slide 1 - Tekstslide

Opzet
Uitgangspunten.
Verschil summatief en formatief.
Nakijkcommissie.
Toepassing en mogelijkheden.
Eigen ervaringen.

Slide 2 - Tekstslide

Huidige situatie en aanleiding
Toetsen worden besproken.
Leerlingen maken (soms) een eigen foutenanalyse.
Leren stopt vaak na teruggave van het cijfer.
Toetsen zijn summatief van aard.

Slide 3 - Tekstslide

Summatief

Slide 4 - Woordweb

Formatief

Slide 5 - Woordweb

Formatief en Summatief
Formatieve toetsen: onderdeel van het leerproces. (proeftentamens, diagnostische toetsen etc.) Gerichte feedback op wat er moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren.

Summatieve toetsen: proeve van bekwaamheid en sluit iets af (meestal een cijfer).

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Wat valt op?
Leerlingen met een voldoende of goed cijfer (voor de eindtoets) missen nogal eens de motivatie om kritisch naar hun werk te kijken.
Leerlingen die een onvoldoende scoren ook maar dan om diverse andere redenen.


Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Kortom:
Hoe worden ook de summatieve toetsen een leermiddel?

Slide 10 - Tekstslide

Nakijkcommissie
Collectieve verantwoordelijkheid hoe de toetsen
gemaakt/nagekeken/besproken worden.

Leerlingen analyseren en evalueren elkaars werk.

Slide 11 - Tekstslide

Hoe?
24 leerlingen
Start in klas 1, 2 of 3 (geen PTA werken)
7 toetsmomenten
Commissie bestaat steeds uit 6 willekeurige leerlingen
Iedere leerling neemt 1 keer deel.
Ze horen dit op de dag van het proefwerk 
(iedere leerling bereidt de toets dus voor).

Slide 12 - Tekstslide

Les 1: Tijdens de toets
Klas (18 lln) maakt de toets in het klaslokaal.
De nakijkcommissie (6 lln) maakt samen het nakijkmodel in het LAB. Ze mogen hiervoor hulpmiddelen gebruiken
 (boek, ipad,laptop etc.)

Slide 13 - Tekstslide

Les 2: Na de toets
Nakijkcommissie( 6) kijkt de toetsen na. Ieder lid kijkt vier werken na. De 45 minuten hebben ze echt nodig.
Overige leerlingen (18) werken aan een andere opdracht in de klas.

Slide 14 - Tekstslide

Les 3: De bespreking
Ieder lid van de nakijkcommissie bespreekt in een groep samen met de 4 leerlingen waarvan hij/zij het werk heeft nagekeken de gemaakte werken en geeft gerichte feedback op het gemaakte werk.

Slide 15 - Tekstslide

Nakijkcommissie, cijfer of niet?
(Leerlingen vullen hun portfolio in.)
Nog uit te werken:
vast cijfer voor hun nakijkwerk, bijvoorbeeld een 8.0?
 geen cijfer (vrijstelling)?
leerlingen zichzelf een cijfer laten geven?
leerlingen krijgen een cijfer van mij voor hun werk?
leerlingen krijgen een cijfer voor hun nakijkwerk van leerlingen?

Slide 16 - Tekstslide

PVA Toetsbeleid
Ambities?
Knelpunten?
Tijdspad?
Klein beginnen / succeservaringen

Slide 17 - Tekstslide

PVA Toetsbeleid
Ambities?
Knelpunten?
Tijdspad?
Klein beginnen / succeservaringen

Slide 18 - Tekstslide

PVA Toetsbeleid
PVA: doel/tijdspad/
Ambities?
Knelpunten?
Tijdspad?
Klein beginnen / succeservaringen

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide


Workshop Formatief Evalueren.

Welkom!

Slide 21 - Tekstslide

Leerdoel 
Ik ben me bewust(er) 
van de mogelijkheden 
die formatief evalueren biedt.

Slide 22 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
formatief evalueren?

Slide 23 - Woordweb

Wat vind jij het belangrijkst?
A
goede / betere leerprestaties
B
hoge(re) intrinsieke motivatie
C
leerling (meer) eigenaar van leerproces
D
behaalde leerdoelen i.p.v. (on)voldoendes

Slide 24 - Quizvraag

Wat is formatief evalueren?
Definitie: 

Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).

Slide 25 - Tekstslide

Waarom gebruik je formatieve evaluatie?
 •Als je iedere leerling wilt laten zien dat hij kan groeien,
• Als je het belangrijk vindt dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces,
• Als je de focus wilt leggen op het leerproces en niet op ‘het juiste antwoord geven’,

dan is formatieve evaluatie de juiste benadering!

Slide 26 - Tekstslide

Wat is de opbrengst?

 • Betere leerprestaties
 • Hogere motivatie 
 • Meer eigenaarschap van leerlingen

Slide 27 - Tekstslide

Waar gaat het over?
 • Focus op groei en ontwikkeling 
 • Zinvol inzetten van verschillende vormen van toetsing
 • Meerdere formatieve toetsmomenten tijdens het leerproces
 • Geven en krijgen van feedback

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Welke stappen zijn er nodig?
 • Leerlingen weten wat het leerdoel is.
 • Leerlingen weten waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel (wat kan/ken ik al en wat nog niet?).
 • Leerlingen weten welke stappen ze kunnen zetten om het leerdoel te bereiken.


Slide 31 - Tekstslide

Voor jou als leraar betekent dit: 
• Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en dat breng je helder over.
• Je peilt voortdurend wat je leerlingen al weten en begrijpen.
• Je gebruikt die feiten om je leerlingen verder te helpen in hun leerproces.

Slide 32 - Tekstslide

Ervaringen:
 • Les geven is niet meer een voorbereiding op de toets.
 • Toets is een middel, een doel.
 • Niet één reproductiemoment.
 • Je kunt het, je kunt het bijna, je hebt nog oefening nodig
 • i.p.v. het verschil tussen 5,4 en 5,6.
 • Leerproces is belangrijk

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

0

Slide 35 - Video

Welk leerdoel heeft jouw eerstvolgende les?

Slide 36 - Open vraag

Wat heb je nodig in je les?
Diverse manieren:  Vragen, (activerende) opdrachten, feedback (van de leraar maar ook van klasgenoten) en zelf-evaluatie door leerlingen. 

Er zijn meerdere (digitale) tools en kant en klare werkvormen beschikbaar die je kan toepassen.

Slide 37 - Tekstslide

Mogelijkheden
lessonup.io
mentimeter
goformative
itslearning
learnbeat
en ...

Slide 38 - Tekstslide

Lesson up kort wat nader bekeken
- Gratis account mogelijk
- Zelf lessen maken, maar ook een zoekfunctie voor bestaande lessen
- Bestaande lessen zijn te bewerken
- Eenvoudig in gebruik

Slide 39 - Tekstslide

We creëren een gezamenlijke taal 

Doel: 

In groepsverband zoeken naar een gezamenlijke taal voor formatief evalueren. 

Slide 40 - Tekstslide

Hoe?
 • In het kaartspel dat je ontvangt zitten allerlei uitspraken over formatief evalueren.
 • Je vormt een groepje van 4 of 5 personen
 • Er wordt een tijdbewaker bepaald
 • Ieder groepslid bekijkt alle kaartjes en selecteert de vijf kaartjes die voor hem/haar de kern van formatief evalueren weergeven (10 minuten)

Slide 41 - Tekstslide

Hoe?
 • Ieder groepslid pitcht in maximaal 2 minuten zijn / haar keuze voor de set kaartjes in het groepje (10 minuten)
 • Je komt gezamenlijk tot een gedeelde set van 5 kaartjes met onderbouwing waarom dit voor jullie als groepje de kern van formatief evalueren is. Schrijf de onderbouwing op. (15 minuten)
 • Leg de 5 gezamenlijke kaartjes met onderbouwing op tafel, Catharina maakt een foto van ieder team en deelt dit met jullie.
stopwatch
00:00

Slide 42 - Tekstslide

Link spel FE taal
http://downloads.slo.nl/Documenten/kaartjes%20wat%20is%20en%20hoort%20bij%20formatief%20evalueren9031.pdf

Slide 43 - Tekstslide

Link spel FE cyclus
http://downloads.slo.nl/Documenten/Kaartspel%20in%20dialoog%20over%20de%20FE-cyclus.pdf

Slide 44 - Tekstslide

Concrete voorbeelden
https://wij-leren.nl/formatief-evalueren-feedup-feedback-feed-forward.php

Slide 45 - Tekstslide

Stof tot nadenken
Voor nu...

 • Alleen cijfers?
 • Leerdoelen formatief evalueren naast cijfers?
 • Alleen formatief evalueren?

Slide 46 - Tekstslide

Evalueren
Wat ging goed?Wat kon beter?

Slide 47 - Tekstslide

Waar denk je nu aan bij
formatief evalueren?

Slide 48 - Woordweb

Is het doel om je bewuster te maken van de mogelijkheden van formatief evalueren behaald? Waarom wel/niet?

Slide 49 - Open vraag

Welke tips en tricks kan je ons geven ter verbetering van onze workshop?

Slide 50 - Open vraagBedankt en veel formatief leerplezier!

Slide 51 - Tekstslide