7.4 formules vn zouten les 5

H7 zouten
7.4: Samenegstelde ionen
deel 2
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H7 zouten
7.4: Samenegstelde ionen
deel 2

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
 • starthouding 
 • terugblik vorige les
 • huiswerk vorige les
 • Uitleg 7.3/7.4
 • huiswerk volgende les

Slide 2 - Tekstslide

terugblik vorige les
Vragen over:
 • leren par 7.4 ?
 • maken toets (enkelvoudige) zoutformules
 • opdracht 3

     

Slide 3 - Tekstslide

lesdoel
 • weten wat een samengesteld ion is
 • weten hoe je de formule van een zout met samengestelde ionen maakt

Slide 4 - Tekstslide

Enkelvoudige ionen (herhaling)
bestaan uit één atoomsoort bijv.  Na+ , Cu2+ , Fe3+, Br- , O2-


Slide 5 - Tekstslide

samengestelde ionen
 •  bestaan uit groepjes atomen die samen een lading hebben.
 • kan positief of negatief geladen zijn.
 • bijv NO3- ,OH- ,PO43-, NH4+

Slide 6 - Tekstslide

Opstellen formule van zouten:
Een zout is een combinatie van positieve (metaal) ionen en negatieve (niet-metaal) ionen.
Om de formule op te stellen moet je de juiste symbolen , de juiste lading en de juiste verhouding gebruiken.
bijv magnesiumsulfaat wordt MgSO4
op de volgende sheet staat het stappenplan

Slide 7 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 2:

 1. aluminiumsulfaat
 2.       Al3+       SO42-     
 3.         3+             2-
 4.         2       :       3                                                                    
 5.   ( Al3+ )2    ( SO42-  )3                                                     
 6.    Al3+ 2        ( SO42- )3  
 7.    Al2 ( SO4 )3  

Slide 8 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 3:

 1. ijzer(III)fosfaat
 2.       Fe3+       PO43-     
 3.         3+             3-
 4.         1       :      1                                                                    
 5.   ( Fe3+ )1    ( PO43-  )                                                    
 6.    Fe3+          (PO43- 
 7.          Fe  PO4  

Slide 9 - Tekstslide

Huiswerk
leren par 7.4
maken opdr:  6, 7, 10, 

Slide 10 - Tekstslide