3.4 Christianity during the Roman Empire

3.4 Christianity in the Roman Empire
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

3.4 Christianity in the Roman Empire

Slide 1 - Tekstslide

Introduction
- Who am I?
- Who are you?
- Where did you left off with Rob?
- What do my lessons look like?

Slide 2 - Tekstslide

Who am I?
Britt Rietvelt
brietvelt@lrc.nl

Slide 3 - Tekstslide

Who are you?
Your name
Do you like history?

Slide 4 - Tekstslide

Where did you left off? 
Test about the Roman Empire?

Slide 5 - Tekstslide

What do my lessons look like?
- We work on LessonUp
- We will start with the spread of christianity

Slide 6 - Tekstslide

Refresher: what is the correct order for the fall of the Roman Empire?
1
2
3
4
6
5
The Roman Empire has a large army
The army needs to be paid
To get the money for the army, taxes are raised
A ot of farmers can't pay the higher taxes
Farmers leave their farms
Less products are being made and trade stops

Slide 7 - Sleepvraag

Link the right words to the West Roman Empire or the East Roman Empire
Western Roman Empire
Eastern Roman Empire
Capital: Rome
Language: Greek
Rich
Capital: Constantinopel
Ends in 1453
Ends in 476
Language: Latin
Poor

Slide 8 - Sleepvraag

What are we going to do today?
At the end of this lesson you know:
- The difference between monotheism and polytheism 
- The definition of Judaism
- How Christianity grew
- The most important characteristics of Christianity

Slide 9 - Tekstslide

Tolerance
The Romans have multiple Gods. 
We call this polytheism
The Romans were very tolerant of people who had different ideas about religion.
Poly = many
Theos = god
Polytheïsme = religion with more than 1 god

Slide 10 - Tekstslide

What do you know about Judaism (jodendom)?

Slide 11 - Woordweb

Judaism
In the Roman province Judea there were people who call themselves Jews
  1. They believed 1 in God: monotheism 
  2. They had a Holy Book
  3. They believed God had given them a country: Israel. 
Map

Slide 12 - Tekstslide

What do you know about christianity?

Slide 13 - Woordweb

3.4 Christianity in the Roman Empire

Slide 14 - Tekstslide

Write down what you still remember from last lesson.

Slide 15 - Woordweb

Jesus
Jesus of Nazareth is a Jew in Judea
He believes he is the son of God
He also tells people that if they live right, they will end up in heaven
A lot of Jews see Jesus as the promised saviour

Slide 16 - Tekstslide

Christianity
The followers of Jesus call him Christ. That means king. 
They call themselves christians, followers of christianity.
Christians believe they must spread their religion.
To do that they:
- travel to spread christianity
- write down the ideas of Jesus in the Bible.

Slide 17 - Tekstslide

The promises of Jesus
Jesus promises his followers the Kingdom of God. 
In this kingdom, everyone is equal. 
After death, his followers will be forever in heaven.
All people have to do is live a good life and be good to others. 

Slide 18 - Tekstslide

Think of a reason why poor people and women usually converted to Christianity.

Slide 19 - Open vraag

Get to work!
MEMO: 
Question 1, 2, 4 and 5.

Slide 20 - Tekstslide

3.4 Christianity in the Roman Empire

Slide 21 - Tekstslide

Jesus and his enemies
Jesus gains popularity quickly but not everyone supports him. A lot of Jewish leaders are afraid that Jesus will take their place.
And the Romans are afraid he wants political power. 
Because of that, Jesus is arrested and crucified

Slide 22 - Tekstslide

Een kruisiging
The crucifixion
Een kleine misdadiger werd vastgemaakt met touw, maar Jezus met spijkers door zijn handen en voeten
Het probleem met een kruisiging is dat je moet kiezen tussen 2 opties:
- Je laat jezelf hangen, maar kan niet ademen
- Je trekt jezelf omhoog om te ademen, maar zet heel veel druk op je handen en voeten (pijn!)
Om Jezus belachelijk te maken zetten ze een bordje boven het kruis. Er stond "Jezus, de koning van de joden". Ook kreeg hij een kroon van doornen.
Voordat de spijkers erin werden geslagen werd Jezus wijn met kruiden aangeboden als verdoving. Deze sloeg hij af.
Jezus werd expres op een schuin stukje hout gezet zodat hij nooit echt kon steunen, maar altijd weggleed.

Slide 23 - Tekstslide

Video
Good Friday (in Dutch)

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Persecution
Being a christian is dangerous in the Roman Empire!Christen Like the jews, the christians do not believe in the emperor. 
For this reason, the Roman emperors persecute the christians.

Onder sommige Romeinse steden bevonden zich catacomben waarin christenen (maar ook Joden) hun doden begroeven.
Veel van deze catacomben zijn mooi versierd met christelijke muurschilderingen.
De catacomben werden soms ook gebruikt voor kerkdiensten, omdat het boven de grond te gevaarlijk was om openlijk voor je geloof uit te komen.

Slide 26 - Tekstslide

Video
Persecutions (also, in Dutch)

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

State Religion
The persecutions stop with emperor Constantine in 313. 
In 392 Christianity even becomes the state religion.
This means that only Christianity is allowed. 
Bisshops take over power, with the most important bisshop the pope

Alle andere geloven worden verboden

Slide 29 - Tekstslide

Video
The pope

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video