H3 Scheidingsmethoden §3,4,5,6

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 3
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 3

Slide 1 - Tekstslide

Na deze les kan ik...
... uitleggen wat extraheren is en daar voorbeelden bij noemen.

Slide 2 - Tekstslide

Welke scheidingsmethode kun je gebruiken om opgeloste suiker te scheiden van water?
A
Indampen
B
Filtreren
C
Bezinken
D
Destilleren

Slide 3 - Quizvraag

Wat gebeurt er tijdens het indampen met de (vloei)stof met het laagste kookpunt?
A
Die stof komt als vaste stof in de omgevingslucht.
B
Die stof wordt gasvormig en opgevangen in een erlenmeyer.
C
Die stof blijft als vaste stof over in het indampschaaltje.
D
Die stof wordt gasvormig en komt in de omgevingslucht.

Slide 4 - Quizvraag

Extraheren
  •  Ergens iets uit trekken

  • Verschil in oplosbaarheid

  • Extractiemiddel

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Begrippen → Mindmap
Indampen
Verschil in kookpunt
Vaste stof blijft over
Heldere oplossing
Indampschaaltje
Extraheren
Verschil in oplosbaarheid
Extractiemiddel
Ergens iets uittrekken
Kleur & Smaak uit thee of koffie
Zeezout uit water

Slide 8 - Tekstslide

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 4

Slide 9 - Tekstslide

Na deze les kan ik...
... uitleggen wat adsorberen is.
... voorbeelden noemen waarbij adsorberen de scheidingsmethode is. 

Slide 10 - Tekstslide

Bij extractie sorteer je stoffen op basis van
A
Verschil in oplosbaarheid
B
Verschil in extractiemiddel
C
Verschil in kookpunt
D
Verschil in deeltjesgrootte

Slide 11 - Quizvraag

Adsorberen
- Ongewenste stof uit een mengsel verwijderen
- Betekent 'Hechten aan'
- Sorteren op aanhechtingsvermogen
- Proces heet adsorptie

- Smaak-, Kleur- en Geurstoffen verwijderen
- Actieve kool of Norit

Slide 12 - Tekstslide

Norit
- Merk voor actieve kool
- Groot aanhechtingsvermogen door het grote oppervlak

- Medicijn bij buikklachten of misselijkheid

Slide 13 - Tekstslide

Adsorberen
1. Vervuild mengsel (eerst bezinken en filtreren).
2. Norit toevoegen (suspensie ontstaat, omdat Norit niet oplost). Norit = adsorptiemiddel
3. Geur-, kleur- en smaakstoffen worden geadsorbeerd.
4. De suspensie laten bezinken en filtreren.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Mindmap → Teams
Adsorberen
Groot oppervlak
Actieve kool
Norit
Verschil in aanhechtings-vermogen
Adsorptie
Adsorptiemiddel
Verwijderen geur-, kleur- en smaakstoffen
Groot aanhechtings-vermogen

Slide 16 - Tekstslide

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 5

Slide 17 - Tekstslide

Als de blauwe kleur uit spiritus wordt geadsorbeerd, wat is dan het adsorptiemiddel?
A
Spiritus
B
De blauwe kleur
C
Norit
D
Koolstof

Slide 18 - Quizvraag

Met adsorberen kun je...
A
Geur-, kleur- en smaakstoffen verwijderen.
B
Alleen kleurstoffen verwijderen.
C
Kleurstoffen en smaakstoffen verwijderen.
D
Alcohol uit wijn halen.

Slide 19 - Quizvraag

Na deze les kan ik...
... uitleggen wat de concentratie of gehalte inhoudt.
... berekeningen uitvoeren om de concentratie of het gehalte  van een stof te bepalen.
... de concentratie of het gehalte in percentage (%) berekenen.

Slide 20 - Tekstslide

Concentratie
- Gehalte of concentratie om de hoeveelheid van een stof  in een mengsel aan te geven.

- g/mL of g/L
- mg/mL of mg/L

Formule:
Tijdens berekeningen: Aantal mg per 1 mL

Slide 21 - Tekstslide

Voorbeeld
Een pakje Wicky van 150 mL bevat 1,35 mg vitamine E.
Wat is de concentratie vitamine E in mg per mL in het pakje Wicky?


Concentratie=1501,35=0,009
mg/mL
mg
mL

Slide 22 - Tekstslide

Percentage
- Massa% → kilogram, gram, milligram, etc.
- Volume% → liter, milliliter, etc.
- De hoeveelheid stof en de hoeveelheid mengsel zijn dezelfde eenheid!

Slide 23 - Tekstslide

Voorbeeld 1
Een fles spiritus van 1 L bevat 0,85 L alcohol. Wat is het volume% van spiritus?


Percentage=10,85100
L
L
%
=  85 vol.% alcohol

Slide 24 - Tekstslide

Voorbeeld 2
Een fles rode wijn van 700 mL heeft 13 vol.% alcohol. Hoeveel mL alcohol zit er in deze wijn opgelost?


Alcohol (mL)
700
?
Vol.% 
100
13
10070013=91mL
Kruistabel:

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 6

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Link

Practicum
Welk type mengsel?
Welke stoffen zijn na filtratie van elkaar gescheiden?
Welke stof blijft na indampen over?

Slide 29 - Tekstslide

Massapercentage:
Volumepercentage:
____________
____________
x 100%
x 100%
kg of g opgeloste stof
mL of L opgeloste stof
kg of g totaal mengsel
mL of L totaal mengsel

Slide 30 - Sleepvraag

Na deze les kan ik...
... uitleggen hoe de rioolzuiveringsinstallatie werkt.
... een blokschema aflezen.
... voor mijzelf duidelijk maken hoe ik het best kan leren voor de toets.

Slide 31 - Tekstslide

Rioolzuiveringsinstallatie

Slide 32 - Tekstslide

Rioolzuiveringsinstallatie
Rioolwater
Ontvangst-gemaal
Voorbezink-tank
Beluchtings-tank
Nabezink-tank
Grofvuil
Primair slib
Actief slib
Effluent

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Voorbereiden repetitie
- Welke onderdelen van H3 heb ik nog vragen over?
- Heb ik alle opdrachten van H3 gemaakt?
- Hoe kan ik het best leren voor de toets?
- Wat helpt mij om me te concentreren tijdens het leren?

Slide 35 - Tekstslide