Techniek - Materie

Techniek dag 3: Materie
21 juni 2023

Wat weten jullie nog over elektriciteit?

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekZaakvakcursus natuur & techniekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Techniek dag 3: Materie
21 juni 2023

Wat weten jullie nog over elektriciteit?

Slide 1 - Tekstslide

spanning (V) = 230 V
stroomsterkte = 20 A
hoe groot is de weerstand R?
A
250 Ohm
B
4600 Ohm
C
210 Ohm
D
11,5 Ohm

Slide 2 - Quizvraag

Vandaag:
1. Atoommodel
2. Faseovergangen
3. Dichtheid
4. Mengen en scheiden

Slide 3 - Tekstslide

Het atoommodel
  • Kern met protonen(+) en neutronen (neutraal)
  • Elektronenwolk met elektronen (-)

Slide 4 - Tekstslide

Fasen van stoffen
- Vast (s)
- Vloeibaar (l)
- Gas (g)

Slide 5 - Tekstslide

Faseovergangen

Slide 6 - Woordweb

Slide 7 - Video

De faseovergangen

Slide 8 - Tekstslide

een faseovergang van vast naar gas heet:
A
Sublimeren
B
Stollen
C
Rijpen
D
Smelten

Slide 9 - Quizvraag

Een faseovergang van vloeibaar naar vast heet
A
Bevriezen
B
Stollen
C
Rijpen
D
Smelten

Slide 10 - Quizvraag

Kookpunt & kooktraject
  • zuivere stof: kookpunt
  • mengsel: kooktraject

invloed zout & druk
- veel zout = lager smeltpunt
- lage luchtdruk = lager kookpunt


Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Welke faseveranderingen ontstaan allebei door onttrekking van energie?
A
condenseren en rijpen
B
smelten en vervluchtigen (sublimeren)
C
verdampen en stollen

Slide 13 - Quizvraag

Dichtheid
- Hoe veel massa (gram) is er in een bepaald volume (ml)
- ρ = Massa/volume

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Mengen en Scheiden
- Oplossing: vloeistof waarin vaste stof of vloeistof goed opgelost is
- Legering: mengsel van metalen (meestal door samensmelten)
- Suspensie: vloeistof waarin een vaste stof niet goed oplost
- Emulsie: mengsel van vloeistoffen die niet goed 

Slide 16 - Tekstslide

voorbeelden
Legering brons (koper en tin)
oplossing (zout in water)

Slide 17 - Tekstslide

Scheidingsmethoden
Centrifugeren

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Van welke reageerbuis kunnen de stoffen gescheiden worden mbv centrifugeren?
A
Alleen de oplossing
B
Alleen de suspensie
C
Allebei

Slide 20 - Quizvraag

Hoe goed begrijp je de stof van vandaag?
0100

Slide 21 - Poll