De prijs van vooruitgang les 2

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekBasisschoolGroep 7

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Programma
  • Vorige week?
  • Ontwikkelingen in techniek
  •  Onderzoeken
  • Ontwerpen

Slide 2 - Tekstslide

Vorige week?
Wat hebben we vorige week ook al weer gedaan?

Slide 3 - Tekstslide

Ontwikkelingen in Techniek

Slide 4 - Tekstslide

Ontwikkelingen in techniek
Schrijf op wat je kan bedenken wat voor technologie jullie allemaal hebben.
Bedenk ook of jou ouders dit vroeger ook al hadden.

Hoe zou deze technologie er over 10 jaar uitzien?

Slide 5 - Tekstslide

Onderzoeken
→ Nanotechnologie
→ Kunstmatig leven
→ Klonen
→ 3D/virtuele entertainment
→ Robotica
→ Mobiele technologie

Slide 6 - Tekstslide

Onderzoeken
  • Hoe werkt het? 
  • Waar word het gebruikt en waarom daar?
  • Hoe helpt het ons als mensen?
  • Wat is er negatief aan deze ontwikkeling?

Schrijf dit op in je groepje, dit gaan we zo bespreken

Slide 7 - Tekstslide

Ontwerpen
Ontwerp een technologische ontwikkeling!

Wat zou er in de toekomst veranderen in de techniek?
Wat zou hier negatief aan kunnen zijn?
Hoe kunnen we dat oplossen?

Slide 8 - Tekstslide

Ontwerpen
In je groepje maak je een poster

Tekening van je technologische ontwikkeling
Materialen?
Wat is er negatief aan?
Hoe kan je dit oplossen?
Wat is er positief aan?

Slide 9 - Tekstslide

Posters
Presenteer je poster!

Slide 10 - Tekstslide

Presenteer je poster!

Slide 11 - Tekstslide