3VM H3 Scheidingsmethoden (nieuw)

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 1
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 1

Slide 1 - Tekstslide

Na deze les kan ik... 
... uitleggen wat een scheidingsmethode is.
... uitleggen wat bezinken en filtreren is.
... voorbeelden noemen van bezinken en filtreren.

Slide 2 - Tekstslide

Scheidingsmethoden

Slide 3 - Tekstslide

Scheidingsmethoden
- Scheidingsmethode is de manier waarop je deeltjes in een mengsel sorteert.
- Sorteren is mogelijk, doordat elk deeltjessoort eigen stofeigenschappen heeft.

Slide 4 - Tekstslide

Bezinken
- Suspensie?
- Vaste (zware) deeltjes zinken naar de bodem
- Afschenken → de vloeistof langzaam & voorzichtig afgieten
Bloedplasma
Witte bloedcellen
Rode bloedcellen

Slide 5 - Tekstslide

Filtreren
- Verschil in deeltjesgrootte
- Gebruik een filter
- Filtraat & Residu

Slide 6 - Tekstslide

Kun je een zuivere stof scheiden?
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quizvraag

Mindmap
→ Teams

Slide 8 - Tekstslide

Kun je nu...
... uitleggen wat een scheidingsmethode is?
... uitleggen wat bezinken en filtreren is?
... voorbeelden noemen van bezinken en filtreren.?

Slide 9 - Tekstslide

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 2

Slide 10 - Tekstslide

Na deze les kan ik...
... uitleggen wat destilleren is.
... de onderdelen van de destillatie-opstelling benoemen.

Slide 11 - Tekstslide

Vorige les:
Een mengsel kan je scheiden doordat
A
de stoffen in een mengsel dezelfde stofeigenschappen hebben.
B
de stoffen in een mengsel verschillende stofeigenschappen hebben.
C
de stof zuiver is.
D
de stoffen in de zuivere stof verschillende stofeigenschappen hebben.

Slide 12 - Quizvraag

Vorige les:
Sorteren/ Scheiden op deeltjesgrootte noemen we:
A
Destilleren
B
Bezinken
C
Residu
D
Filtreren

Slide 13 - Quizvraag

Bij bezinken sorteren we een mengsel op:
A
Deeltjesgrootte
B
Aantal poriën
C
Deeltjesgewicht
D
Hoeveelheid deeltjes

Slide 14 - Quizvraag

Destillatie
- Scheiden van opgeloste  vloeistoffen in een mengsel
- Verschil in kookpunt
- Destillaat & Residu


- Koelwater aan het einde van 
   de koelbuis?
- Waarom thermometer 
   op de splitsing?

Slide 15 - Tekstslide

Destillatieopstelling

Slide 16 - Tekstslide

Mindmap
→ Teams

Slide 17 - Tekstslide

Kun je nu...
... uitleggen wat destilleren is?
... de onderdelen van de destillatieopstelling benoemen?

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 2

Slide 20 - Tekstslide

Na deze les kan ik...
... een practicum uitvoeren waarbij indampen de scheidingsmethode is. 
... uitleggen wat indampen is.

Slide 21 - Tekstslide

Waarnemingen
Practicum

Slide 22 - Woordweb

Indampen
- Het mengsel is een heldere & vloeibare oplossing
- Vaste stof is opgelost
- Verschil in kookpunt


- Zeezout 
- Verf

Slide 23 - Tekstslide

Alcohol kun je uit wijn destilleren, omdat...
A
... alcohol geen kookpunt heeft.
B
... alcohol en water geen oplossing vormen.
C
... alcohol een lager kookpunt heeft dan water.
D
... water een lager kookpunt heeft dan ethanol.

Slide 24 - Quizvraag

De vloeistof met het hoogste kookpunt vind je na de destillatie terug in de...
A
... lucht, want die is verdampt.
B
... destillatiekolf voor de koelbuis.
C
... in de koelbuis.
D
... erlenmeyer na de koelbuis.

Slide 25 - Quizvraag

Indampen is gebaseerd op...
A
... een verschil in kookpunt.
B
... een verschil in oplosbaarheid.
C
... een verschil in kooktraject.
D
... een verschil in deeltjesgrootte.

Slide 26 - Quizvraag

Leg kort, maar duidelijk uit hoe het indamp proces bij opgedroogde verf eruit heeft gezien.

Slide 27 - Open vraag

Een oplossing kun je niet...
A
... filtreren.
B
... bezinken.
C
... destilleren.
D
... indampen

Slide 28 - Quizvraag

Bezinken
Destilleren
Indampen
Filtreren

Slide 29 - Sleepvraag