Maatschappijleer|Relaties|Paragraaf 7.2|

De mens als sociaal wezen
1 / 17
volgende
Slide 1: Woordweb
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

De mens als sociaal wezen

Slide 1 - Woordweb

Over grenzen

Slide 2 - Woordweb

Relaties
Paragraaf 7.2 Over grenzen

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
 • Weet jij wat seksuele intimidatie is en kan jij een aantal voorbeelden benoemen waardoor dit ontstaat.
 • Weet jij dat seksueel overschrijdend gedrag een groot maatschappelijk probleem is en kan je beargumenteren waarom dat zo is. 
 • Weet jij wat seksuele moraal is en kan je benoemen waar seksuele moraal afhankelijk van is. 
 • Kan je benoemen wat dubbele moraal is.

Slide 4 - Tekstslide

Misbruik van macht
Soms maken mensen misbruik van hun machtspositie en gaan ze over de grenzen van anderen heen. 

Wij gaan drie onderwerpen behandelen
 • Seksuele intimidatie.
 • Grenzen stellen.
 • Seksuele moraal.

Slide 5 - Tekstslide

Seksuele intimidatie
Bij machtsmisbruik is er altijd sprake van grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag: Gedrag waarbij iemand iets met jou doet waardoor je je onveilig voelt.(Bijv. pesten, discriminatie of agressief gedrag).

Als er sprake is van seksueel overschrijdend gedrag          Seksuele intimidatie

Slide 6 - Tekstslide

Maatschappelijk probleem
Seksueel overschrijdend gedrag is een groot maatschappelijk probleem.

 • 53% van vrouwen en 19% van mannen is dit overkomen. 
 • Bij seksueel geweld is er bijvoorbeeld sprake van ongewenst zoenen of zelfs verkrachting. 
 • 22% van de vrouwen en 6% van de mannen heeft met seksueel geweld te maken gehad. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Grenzen stellen
 • Het is belangrijk dat je zelf uitzoekt waar je grenzen liggen en dat je aangeeft waar je grenzen leggen.
 • Dat is niet makkelijk. Slachtoffers hebben achteraf spijt, schamen zich ervoor en denken soms dat anderen ze niet geloven.


 • Gebeurt het jou?                          Zorg dan dat je erover praat! Bijv. met je vrienden, je mentor of je ouders. 

Slide 9 - Tekstslide

Seksuele moraal
 • Hoe er over seks wordt nagedacht. 

De seksuele moraal is afhankelijk van: 
 • De tijd waarin we leven. 
 • De plaats waar je leeft.
 • De groep met wie je omgaat.

Slide 10 - Tekstslide

Dubbele moraal
 • Mensen kijken soms heel verschillend tegen het seksuele gedrag van jongens of meisjes aan.
 • Van een jongen wordt het bijvoorbeeld heel stoer gevonden als hij verschillende relaties heeft gehad. Een meisje dat hetzelfde doet, krijgt kritiek. (Dubbele moraal)

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Wat is dubbele moraal?

Slide 13 - Open vraag

Wat is seksuele moraal en waar is seksuele moraal afhankelijk van?

Slide 14 - Open vraag

Wat is seksuele intimidatie?
A
Grensoverschrijdend gedrag.
B
Seksuele moraal
C
Machtsmisbruik
D
Seksueel overschrijdend gedrag.

Slide 15 - Quizvraag

Grensoverschrijdend gedrag is................
A
Iemand maakt seksueel contact met jou.
B
Gedrag waarbij iemand iets met jou doet waardoor jij je onveilig voelt.
C
Hoe je over seks nadenkt.
D
Mensen kijken verschillend tegen het seksuele gedrag van anderen.

Slide 16 - Quizvraag

Aan de slag
Maken: hoofdstuk 7 Relaties paragraaf 7.2, opdracht 1 t/m 7.
Lesboek: blz. 106 en 107.
Werkboek: blz. 131 en 132.

Slide 17 - Tekstslide