De overheid of mensen zelf? -Les 2

Verzorgingsstaat
H3 - Par. 1
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Verzorgingsstaat
H3 - Par. 1

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
  • Terugblik par. 1
  • Lesdoel
  • Stof
  • online opdrachten

Slide 2 - Tekstslide

In de welfare triangle worden 3 mechanismen genoemd om in de samenleving hulp en inkomsten te regelen. Welke drie zijn dat?
A
Markt, economie, overheid
B
De regering, bedrijven, familie en vrienden
C
Particulier initiatief, markt, overheid
D
Wat zijn mechanismen?

Slide 3 - Quizvraag

Het particulier initiatief geeft bij de inrichting van de verzorgingsstaat de voorkeur aan de volgende waarde(n):
A
Liefde en hoop
B
Vriendschap en eigen verantwoordelijkheid
C
Gelijkheid
D
Naastenliefde

Slide 4 - Quizvraag

De markt geeft bij de inrichting van de verzorgingsstaat de voorkeur aan de volgende waarden:
A
Gelijkheid en solidariteit
B
Winst en concurrentie
C
Wederkerigheid en vrijheid
D
Expertise en behulpzaamheid

Slide 5 - Quizvraag

De overheid geeft bij de inrichting van de verzorgingsstaat de voorkeur aan de volgende waarde:
A
Trouw en loyaliteit
B
Geloof
C
Gelijkheid
D
Keuzevrijheid

Slide 6 - Quizvraag

Christendemocraten geven voor de inrichting van de VZ (verzorgingsstaat) de voorkeur aan het volgende mechanisme:
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 7 - Quizvraag

Sociaaldemocraten geven voor de inrichting van de VZ (verzorgingsstaat) de voorkeur aan het volgende mechanisme:
A
Particulier initiatief
B
Overheid
C
Markt

Slide 8 - Quizvraag

Laatste vraag:
Liberalen geven voor de inrichting van de VZ de voorkeur aan het volgende mechanisme:
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 9 - Quizvraag

Doel van deze les
Je kunt de voor- en nadelen van de drie mechanismen uit de welfare triangle benoemen.

Slide 10 - Tekstslide

Politieke stroming
Regulerings-mechanisme
Waarde
Chisten-democratie
Particulier initiatief
Naastenliefde
Sociaal-democratie
Overheid
Gelijkheid
Liberalisme
Markt
Wederkerigheid/ vrijheid

Slide 11 - Tekstslide

Voor- en nadelen van de 3 mechanismen
                          Voordeel                                        Nadeel
Overheid          Gelijkheid                                       Geen keuzevrijheid

Markt                Keuzevrijheid                                 Geen gelijkheid

Particulier        Meer verbinding                             Geen ondersteuning
initiatief            tussen mensen                               voor mensen zonder                                                                                      sociaal netwerk

Slide 12 - Tekstslide

Maken
vraag 4 - 8 - 10 en 11

Klaar?

Test jezelf par. 1 of de flitskaarten

Slide 13 - Tekstslide

Maken
vraag 5 - 7- 8

Klaar?

Test jezelf par. 1 of de flitskaarten

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Slide 16 - Video

Volgende week
We weten dat we keuzes moeten maken bij de inrichting van de verzorgingsstaat. Wordt het meer eigen verantwoordelijkheid of moet de verzorgingsstaat zoals hij was in ere hersteld worden? 
Voordat we daarover een mening kunnen vormen moeten we eerst weten hoe de verzorgingsstaat is ontstaan. In de weken daarna gaan we kijken wat de verzorgingsstaat in de praktijk precies inhoudt.

Slide 17 - Tekstslide