Leesstrategieën en houdingen

Leesstrategieën en -houdingen
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Leesstrategieën en -houdingen

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
  • Wat is een leesstrategie?
  •  Hoe werk dat?
  • Wat is een leeshouding?
  • Welke leeshoudingen zijn er?

Slide 2 - Tekstslide

Leesstrategieën
Voorkennis
- Bedenk tijdens het lezen wat je al weet

Voorspellen
-Voorspel tijdens het lezen waar de tekst over gaat

Slide 3 - Tekstslide

Leesstrategieën
Vragen stellen
- Welke vragen komen in je op tijdens het lezen?
- Beantwoord de vragen als je verder leest

Visualiseren
- Probeer de gebeurtenissen en uitspraken voor je te zien


Slide 4 - Tekstslide

Welke vragen kan je stellen bij de onderstaande krantenkop?

Thierry Baudet krijgt boete voor negeren coronaregels bij bezoek aan Urk

Slide 5 - Woordweb

Leeshoudingen
Globaal lezen
Intensief lezen
Zoekend lezen


Slide 6 - Tekstslide

Globaal lezen
Tekst 'scannen'
Doel:
- Wat voor soort tekst? 
- Onderwerp

Slide 7 - Tekstslide

Globaal lezen- stappenplan

Bekijk:
- Titel
- Ondertitel
- Tussenkopjes
- Lead
- Bron
- Afbeelding en bijschriften

Lees:
- Inleiding
- Eerste en laatste zin van alinea
- Slot

Slide 8 - Tekstslide

Wat hoort niet bij globaal lezen?
A
Titel en tussenkopjes lezen
B
De inleiding lezen
C
Kernzinnen onderstrepen
D
De bron bekijken

Slide 9 - Quizvraag

Intensief lezen
Je wilt de tekst goed begrijpen.
Stappenplan:
- Lees de tekst in zijn geheel.
- Lees lastige delen nog een keer.
- Onderstreep de kernzin van elke alinea.
- Onderstreep de signaalwoorden en ga na welk verband alinea’s hebben.
- Formuleer de hoofdgedachte.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is geen onderdeel van intensief lezen?
A
Een samenvatting maken
B
Onderstrepen van kernzinnen
C
Onderstrepen signaalwoorden
D
Hoofdgedachte formuleren

Slide 11 - Quizvraag

Zoekend lezen
Je zoekt specifieke informatie.
Stappenplan:
- Lees de tekst globaal om te kijken waar je de informatie kunt      vinden.
- Lees de alinea door waar je de informatie denkt te vinden.
- Lees de tekst intensief als je de informatie nog niet hebt gevonden.

Slide 12 - Tekstslide

Uit welke 3 stappen bestaat zoekend lezen?

Slide 13 - Open vraag

Aan de slag!
P. 34, opdracht 6
P.55, opdracht 3 & 4

Slide 14 - Tekstslide

Aanvullende vragen!!!
- Werkboek
Pagina 56
Opdracht 6
Onderstreep de kernzinnen!

Slide 15 - Tekstslide