PI OP 3 les 4 Casus 11

Wat ga je leren?
In deze les leer je hoe je . . .
  • een onderwijssituatie (OWS) kan schrijven
  • een bekaamheidseis kan koppelen
  • een illustratie kunt vinden
  • een conclusie kunt schrijven
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
TaalVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 5

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wat ga je leren?
In deze les leer je hoe je . . .
  • een onderwijssituatie (OWS) kan schrijven
  • een bekaamheidseis kan koppelen
  • een illustratie kunt vinden
  • een conclusie kunt schrijven

Slide 1 - Tekstslide

een onderwijssituatie (1)
1. waar wordt duidelijk HOE de student zijn acties uitvoert?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

1. waar wordt duidelijk HOE de student zijn actie uitvoert?

Slide 4 - Open vraag

welke aanvullingen zouden passen in deze OWS?

Slide 5 - Tekstslide

welke aanvullingen zouden passen in deze OWS?

Slide 6 - Open vraag

bekwaamheidseis
Welk onderdeel van deze BHE sluit het beste aan?

Slide 7 - Tekstslide

Deze werd door de student gekozen (* 2 dagen is voor jaar 3)

Slide 8 - Tekstslide


De student voert onderwijs uit en organiseert.

welk onderdeel van deze BHE sluit het beste aan?
De student werkt opeenvolgende lessen uit met passende werkvormen, toetsing, materialen en media
De student kan een adequaat klassenmanagement realiseren
De student kan aan zijn leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken.
De student kan de leerstof aan zijn leerlingen begrijpelijk en aansprekend uitleggen en voordoen
De student kan de leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken.

Slide 9 - Poll


De student heeft inzicht in inhoud van het onderwijs
welk onderdeel van deze BHE sluit het beste aan?
De student stemt zijn onderwijs af op verschillen tussen zijn leerlingen. De student weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, interpreteren en leren.
De student maakt zijn leerlingen duidelijk wat de relevantie is van de leerstof voor het dagelijkse leven en voor het vervolgonderwijs
De student werkt aan zijn eigen vaardigheid Taal en Rekenen met als doel niveau 4F te behalen.
De student heeft inzicht in de inhoud van het basisonderwijs. ·Op lesniveau
De student selecteert leerdoelen op lesniveau.

Slide 10 - Poll

illustraties

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

welke onderdelen zijn er
geweldig goed
aan deze illustraties

Slide 13 - Open vraag

conclusie
ten aanzien van professionele identiteit

Slide 14 - Tekstslide

(uit de stagehandleiding)
Conclusie t.a.v. de professionele identiteit.
De OWS wordt op verschillende manieren gereflecteerd.
De student neemt hiervoor zelf het initiatief. (...)

De reflecties worden NIET opgenomen in het stagedossier. Ze kunnen wel dienen als illustratie of bewijs ter ondersteuning van een OWS. 

Slide 15 - Tekstslide

wat wel?
De student neemt de conclusies die hij trekt naar aanleiding van de reflecties met behulp  van onderstaande vragen:

- Welke actor (peer, wpb, vakdocent, literatuur, reflectiemodel) heeft hij ingezet om te reflecteren?  wat kan hij? wat weet hij?

- welke activiteit gaat hij ondernemen t.a.v. zijn ontwikkeling (bv. raadplegen literatuur, observeren, nieuwe BKE oefenen)?

Slide 16 - Tekstslide

welke conclusies zou de student hier kunnen trekken?

Slide 17 - Open vraag

nog vragen?                 dankjeweleind

Slide 18 - Tekstslide