PI OP 3 les 3 Casus 10

Wat ga je leren?
In deze les leer je hoe je . . .
  • een onderwijssituatie (OWS) kan schrijven
  • een bekaamheidseis kan koppelen
  • een illustratie kunt vinden
  • een conclusie kunt schrijven
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
TaalVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 5

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wat ga je leren?
In deze les leer je hoe je . . .
  • een onderwijssituatie (OWS) kan schrijven
  • een bekaamheidseis kan koppelen
  • een illustratie kunt vinden
  • een conclusie kunt schrijven

Slide 1 - Tekstslide

een onderwijssituatie (1)
1. waar wordt duidelijk HOE de student zijn acties uitvoert?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

1. waar wordt duidelijk HOE de student zijn actie uitvoert?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide

een onderwijssituatie (2)
2. hoe wordt de bron (Kerpel, 2010) gebruikt?
(op welke onderdelen/ volledig?)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

2. hoe wordt de bron (Kerpel, 2010) gebruikt? (op welk onderdeel)

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

bekwaamheidseis
De student voert onderwijs uit en organiseert.

Welk onderdeel van deze BHE sluit het beste aan?

Slide 11 - Tekstslide

Deze werd door de student gekozen (* 2 dagen is voor jaar 3)


Vraag: vakdidactisch bekwaam-kunde: klopt deze koppeling?

Slide 12 - Tekstslide


De student voert onderwijs uit en organiseert.

welk onderdeel van deze BHE sluit het beste aan?
De student werkt opeenvolgende lessen uit met passende werkvormen, toetsing, materialen en media
De student kan een adequaat klassenmanagement realiseren
De student kan aan zijn leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken.
De student kan de leerstof aan zijn leerlingen begrijpelijk en aansprekend uitleggen en voordoen
De student kan de leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken.

Slide 13 - Poll

2. Is daarmee de hele bekwaamheidseis bewezen? en waarom wel/niet

Slide 14 - Open vraag

illustraties

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

illustratie

Slide 17 - Tekstslide

welke onderdelen zijn er
geweldig goed
aan deze illustraties

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Tekstslide

illustratie

Slide 20 - Tekstslide

conclusie
ten aanzien van professionele identiteit

Slide 21 - Tekstslide

(uit de stagehandleiding)
Conclusie t.a.v. de professionele identiteit.
De OWS wordt op verschillende manieren gereflecteerd.
De student neemt hiervoor zelf het initiatief. (...)

De reflecties worden NIET opgenomen in het stagedossier. Ze kunnen wel dienen als illustratie of bewijs ter ondersteuning van een OWS. 

Slide 22 - Tekstslide

wat wel?
De student neemt de conclusies die hij trekt naar aanleiding van de reflecties met behulp  van onderstaande vragen:

- Welke actor (peer, wpb, vakdocent, literatuur, reflectiemodel) heeft hij ingezet om te reflecteren?  wat kan hij? wat weet hij?

- welke activiteit gaat hij ondernemen t.a.v. zijn ontwikkeling (bv. raadplegen literatuur, observeren, nieuwe BKE oefenen)?

Slide 23 - Tekstslide

welke conclusies zou de student hier kunnen trekken?

Slide 24 - Open vraag

nog vragen?                 dankjeweleind

Slide 25 - Tekstslide