Past Simple negative and interrogative (unit 1 lesson 2)

Welcome to Mrs Everstijn's (online) classroom
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welcome to Mrs Everstijn's (online) classroom

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Learning objectives:
  • Leerling kan aangeven of een zin in de verleden tijd staat.
  • Leerling kan signalen die duiden op de verleden tijd aangeven.
  • Leerling kan de grammaticale regels mbt de verleden tijd benoemen en toepassen.
  • Leerling kan de grammaticale regels mbt ontkennende en vragende zinnen benoemen en toepassen.
  • Leerling kan voorkennis mbt verleden tijd oproepen en toepassen.

Slide 3 - Tekstslide

What do you remember about the Past Simple?

Slide 4 - Woordweb

What do you remember about negation?

Slide 5 - Woordweb

What do you remember about questions?

Slide 6 - Woordweb

Form a sentence using the past simple. Use the words:
he - walk - yesterday - not

Slide 7 - Open vraag

Form a sentence using the past simple. Use the words:
you - teach - past simple - ?

Slide 8 - Open vraag

Form a sentence using the past simple. Use the words:
The boy - crash - bike - ?

Slide 9 - Open vraag

Form a sentence using the past simple. Use the words:
Inge - not - finish - book

Slide 10 - Open vraag

Grammar - Past Simple (gewone verleden tijd) - CB p114:

Ontkennende zinnen (negative/negation)
did/didn't + hele werkwoord
Ex: The student didn't know the answer.

Vragende zinnen (questions/interrogative)
did/didn't + hele werkwoord + ?
Ex: Did the student know the answer?

Slide 11 - Tekstslide

Road hog CB p16/17
Who:  
What
How:  
Help:  
Time
Result:
Done:  

class
Listen to text then exercises 11 & 12 (WB p10)
Antwoorden in werkboek
none
5 min
Class check
Keep calm & wait

Slide 12 - Tekstslide

Who:  
What
How:  
Help:  
Time
Result:
Done:  

individual
Exercises 13, 14, 15 & 17 (WB p11-13)
Antwoorden in werkboek
CB page 114
10 min
Class check
Finish prior exercises (see planner). Study CB New Words + Xpress yourself lesson 1 & 2 + irregular verbs p163/164.
timer
10:00

Slide 13 - Tekstslide

Hoe goed beheers je dit leerdoel al?
A
Helemaal niet (<30%)
B
Een beetje (30-40% goed)
C
Bijna (50-65% goed)
D
Goed (>70% goed)

Slide 14 - Quizvraag

Evaluatie:
Hoe goed beheers je dit leerdoel? Was je antwoord:
  • GOED: ga dan door met het volgende leerdoel.
  • KAN BETER: zoek dan nog wat extra oefeningen op, bestudeer CB pagina 114 en de onregelmatige werkwoorden op p163 + 164.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Extra oefeningen nodig???


or Google: exercises past simple negative questions

Slide 17 - Tekstslide