H8 straling vragen

H8 straling vragen
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 3

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H8 straling vragen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen

  • Vragen kennis verbeteren
  • Herhaling begrippen
  • Stellen van vragen over onduidelijke stof
  • klaar zijn voor de toets

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Stralingsbron
Plaats die straling uitzendt.
Magnetron
1
microgolfstraling
2
Voedsel
3

Slide 4 - Tekstslide

IONISERENDE STRALING
Als de straling wordt geabsorbeerd kan het warmte afgeven of stoffen kapot maken. 

Dat kapot maken noemen we het ioniserend effect

Slide 5 - Tekstslide

IONISERENDE STRALING
Radioactieve straling
Röntgen straling
Ultraviolet straling (UV)
De eigenschap dat straling kan doordringen in een stof.

Slide 6 - Tekstslide

Kernstraling
In de natuur komen stoffen voor die uit zichzelf straling uitzenden. 
De straling van deze radioactieve stoffen noem je kernstraling.

Slide 7 - Tekstslide

3 soorten kernstraling
Alpha
Beta
Gamma

Slide 8 - Tekstslide

3 soorten radio-actieve straling
soort               bestaat uit                          dracht                      nut
  • alfa              heliumkern (2p+2n)             paar mm in lucht    rookmelder                                       
  • beta            elektron                                     paar cm in lucht      dikte meten

  • gamma      EM-straling (soort licht)    heel ver                        bestraling/tracer                                         

Slide 9 - Tekstslide

NIET-IONISERENDE STRALEN
Radiogolven

Wifi golven

IR straling

De eigenschap dat straling kan doordringen in een stof.

Slide 10 - Tekstslide

Om organen in het menselijk lichaam te onderzoeken, wordt een tracer gebruikt.

Welk soort straling zendt zo’n tracer uit?
A
alfastraling
B
bètastraling
C
gammastraling
D
röntgenstraling

Slide 11 - Quizvraag

Een patiënt wordt niet radioactief bij
A
gebruik van een tracer
B
bestraling van buitenaf
C
bestraling van binnenuit

Slide 12 - Quizvraag

Mensen die in het ziekenhuis op de röntgenafdeling werken, moeten zich beschermen tegen straling.

Welk materiaal houdt röntgenstraling het beste tegen?

A
aluminium
B
beton
C
glas
D
lood

Slide 13 - Quizvraag

Waarom gebruiken we lood om rontgen of radioactieve straling tegen te houden?
A
Het houdt de alfa straling tegen.
B
Het houdt de beta straling tegen.
C
Het houdt de gamma straling tegen.

Slide 14 - Quizvraag

Bij medisch onderzoek wordt soms een tracer gebruikt.

Een goede tracer:
A
zendt alfastraling uit en heeft een kleine halfwaardetijd.
B
zendt gammastraling uit en heeft een kleine halfwaardetijd.
C
zendt alfastraling uit en heeft een grote halfwaardetijd.
D
zendt gammastraling uit en heeft een grote halfwaardetijd.

Slide 15 - Quizvraag

Wat moet je doen als er iets besmet is?
timer
1:00

Slide 16 - Open vraag

Welke straling is het gevaarlijkst?
A
alpha
B
beta
C
gamma
D
ultra violette

Slide 17 - Quizvraag

Welke straling wordt tegengehouden door een stukje papier?
A
alpha
B
beta
C
gamma
D
ultra violette

Slide 18 - Quizvraag

Welke straling zorgt ervoor dat je verbrand?
A
alpha
B
beta
C
gamma
D
ultra violette

Slide 19 - Quizvraag

Welke stof beschermd het beste tegen straling?
A
Jood
B
Lood
C
Staal
D
Beton

Slide 20 - Quizvraag

Bij de douanecontrole worden röntgenstralen gebruikt om in containers te kijken. Röntgenstraling is elektromagnetische straling.
Enkele soorten elektromagnetische straling zijn:
A
radiogolven, geluidsgolven en magnetisme.
B
radiogolven, watergolven en infrarood.
C
radiogolven, infrarood en ultraviolet.
D
radiogolven, magnetisme en watergolven

Slide 21 - Quizvraag

Er worden twee uitspraken gedaan over de energieoverdracht van straling.
I Hoe meer energie de straling overbrengt, hoe meer schade de straling
kan veroorzaken.
II Röntgenstraling en gammastraling bevatten te weinig energie om
levend weefsel te beschadigen.
Welke uitspraak is waar?
A
alleen uitspraak I is waar
B
alleen uitspraak II is waar
C
zowel uitspraak I als II is waar
D
zowel uitspraak I als II is niet waar

Slide 22 - Quizvraag

De straling die op aarde altijd en overal aanwezig is heet
A
achtergrondstraling.
B
aardstraling.
C
ruimtestraling.
D
zonnestraling.

Slide 23 - Quizvraag

Bij kanker gaan cellen in je lichaam zich ongeremd delen.
Kanker is soms te genezen door bestraling met ioniserende straling. Bij de bestraling moet men de straling precies richten op de kankercellen.
Wat gebeurt er door de bestraling met de kankercellen?

Slide 24 - Open vraag

Je kunt de ioniserende straling van radioactieve stoffen meten met een
A
Geiger-Müller telbuis
B
röntgenapparaat.
C
lichtmeter.
D
dB-meter

Slide 25 - Quizvraag

Wat is het gevaar voor de patiënt als de bestraling niet precies op de kankercellen wordt gericht?

Slide 26 - Open vraag

Bij een patiënt wordt een orgaan onderzocht.
Dit onderzoek gebeurt met een radioactieve stof.
De stof wordt ingespoten in de bloedbaan die door het orgaan stroomt.
De radioactieve stof doet in dit onderzoek dienst als
A
bron voor inwendige bestraling.
B
tracer.
C
bron voor uitwendige bestraling
D
bloedverdunner.

Slide 27 - Quizvraag

De radioactiviteit meet je in
A
sievert.
B
kerneenheid.
C
becquerel.
D
opgenomen dosis.

Slide 28 - Quizvraag

Bij kerncentrales ontstaat radioactief afval.
Radioactief afval moet je vaak langdurig opslaan.
Hoe lang je een radioactieve afvalstof moet opslaan hangt af van
A
de temperatuur waarbij je de stof opslaat.
B
de halveringstijd van de stof.
C
de diepte van de opslagplaats.
D
de radioactiviteit van de stof.

Slide 29 - Quizvraag

Halveringstijd
De tijd die de helft van de kernen nodig heeft om te vervallen.

LET  OP: 
Na de tweede halveringstijd de helft van de helft.
Na de derde halveringstijd de helft van de helft van de helft. etc

Slide 30 - Tekstslide

Voorbeeldje:

De halveringstijd van Fosfor-33 is 25 dagen.


Je begint met een hoeveelheid van 100 mg Fosfor-33. Na hoeveel tijd is 75 mg hiervan vervallen?


Als 75% vervallen is heb je nog maar 25% over. Dit betekent dat de begin hoeveelheid 2x gehalveerd is. Dit duurt twee halveringstijden dus 50 dagen.

Slide 31 - Tekstslide

2,0 gram thorium vervalt gedurende 72 dagen, waarna er nog maar 0,25 gram thorium over is.
Hoe groot is de halveringstijd van thorium?
A
9 dagen
B
12 dagen
C
24 dagen
D
36 dagen

Slide 32 - Quizvraag

Een onstabiele stof heeft een halveringstijd van 3,0 uur.
Je hebt aan het begin 20 onstabiele kernen van die stof. Hoeveel kernen kunnen er na 6,0 uur nog onstabiel zijn?
A
20
B
10
C
5
D
1

Slide 33 - Quizvraag

De grafiek geeft de halveringstijd van een isotoop weer.
De halveringstijd van de isotoop is

Slide 34 - Open vraag

Na hoeveel jaar is 3/4 deel van het oorspronkelijke aantal kernen vervallen?

Slide 35 - Open vraag

Welke van deze soorten straling is radioactief?
A
alleen alfastraling
B
alleen bètastraling
C
zowel alfa-, bèta- als gammastraling
D
geen van de drie soorten straling

Slide 36 - Quizvraag

Welke van de soorten straling kan door je hand dringen?
A
alleen alfastraling
B
alleen bètastraling
C
alleen gammastraling
D
geen van de drie soorten straling

Slide 37 - Quizvraag

Verpleegkundigen die patiënten bestralen, moeten zich beschermen tegen de gevaarlijke straling.
Noem drie manieren waarop de verpleegkundige zich kan beschermen.

Slide 38 - Open vraag

Mensen die in hun beroep met straling werken, dragen een badge.
Waarvoor dient deze badge?
A
om de hoeveelheid ontvangen straling te meten
B
om de drager tegen straling te beschermen
C
om de kleding tegen de straling te beschermen
D
om de dracht van de straling te beperken

Slide 39 - Quizvraag

en nu?
Aan de slag met :
- Maken van resterend huiswerk H8. 
- Leren voor donderdag

Nog 1 keer knallen!
(behalve voor degene die hun thuisopdrachten nog moeten inleveren)

Slide 40 - Tekstslide