PA2.1 oefentoets 1

PA2.1 oefentoets M/H/V
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpaansMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

PA2.1 oefentoets M/H/V

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het DOEL van vandaag?
checken of je
  • de woordenschat van PA2.1 beheerst
  • de presente perfecto beheerst regelmatig en onregelmatig
  • 4 werkwoorden met eigenwijze 'ik'
  • het gekke werkwoord gustar beheerst

Slide 2 - Tekstslide

Oefen je kennis
woordenschat PA2.1

Slide 3 - Tekstslide


Schrijf de vertaling op van het rode woord. No hay tijeras.

Slide 4 - Open vraag


Schrijf de vertaling op van het rode woord. Voy a dormir en una tienda.

Slide 5 - Open vraag


Schrijf het juiste Spaanse woord op. 
Mi pelo está muy largo. Necesito cortarlo (knippen)  con unas _____________. 

Slide 6 - Open vraag


Noem twee verschillende snaarinstrumenten in het Spaans.

Slide 7 - Open vraag


Schrijf de vertaling op van "de achternamen" 

Slide 8 - Open vraag


En mi mochila tengo... 
Noem drie Spaanse dingen + lidwoord

Slide 9 - Open vraag


Deportes 
Noem twee Spaanse balsporten.

Slide 10 - Open vraag

Oefen je kennis
el presente perfecto PA2.1

Slide 11 - Tekstslide

De presente perfecto gebruik je om iets te vertellen over:
A
het heden
B
het verleden
C
de toekomst
D
alledrie

Slide 12 - Quizvraag


De presente perfecto bestaat uit _____ onderdelen. Schrijf het juiste getal op.

Slide 13 - Open vraag

de "presente perfecto" maak je door...
A
een vorm van haber + stam ww + ado/ido
B
een vorm van ir + a + hele ww
C
een vorm van estar + stam ww + ando/iendo
D
een vorm van tener + ado

Slide 14 - Quizvraag

Vervoeg in de perfecto:
ir (nosotros)
A
Ha iro
B
Hemos iro
C
Hemos ido
D
Habéis ido

Slide 15 - Quizvraag

Vervoeg in de perfecto:
Tú (hacer)
A
he hacido
B
ha hacido
C
has hacho
D
has hecho

Slide 16 - Quizvraag

Vertaal met de perfecto:
"wij hebben geopend"
A
hamos abrido
B
hemos abierto
C
hemos abrido
D
hamos abierto

Slide 17 - Quizvraag


Vertaal het werkwoord en maak de presente perfecto.
Mi madre _____ (zetten) las flores en la mesa.

Slide 18 - Open vraag

Vul juiste vorm van gustar (en meewerkend voorwerp) in
A ellos ______________ el futbol

Slide 19 - Open vraag

Vul juiste vorm van gustar (en meewerkend voorwerp) in
A Juan ___________ las patatas

Slide 20 - Open vraag

Vul juiste vorm van gustar (en meewerkend voorwerp) in
A mí _____________ viajar

Slide 21 - Open vraag

Vul de juiste vorm van gustar (en meewerkend voorwerp) in
A Maria y tú _____________ el plátano

Slide 22 - Open vraag

Vul juiste vorm van gustar (en meewerkend voorwerp) in
A nosotros _____________ las galletas

Slide 23 - Open vraag

week : Toets PA2.1  
Je kent/kunt toepassen:
- vorm en gebruik presente perfecto (voltooide tijd): haber + deelwoord regelmatig en 4x onregelmatig deelwoord 
- gustar (a mi, a ti, etc; me/te/le/nos/os/les; gusta of gustan
- 4 werkwoorden met eigenwijze ik
- voc PA2.1: 2.1 t/m 2.4 S/N en N/S
- je bent in staat Spaanse zinnen te maken met de geleerde grammatica en woorden van PA1.6
 Zie classroom voor extra informatie

Slide 24 - Tekstslide

¿Qué tal ha ido el oefentoets?
Ben je klaar voor de echte toets?
A
Muy bien
B
Bien
C
Mwah
D
Mal

Slide 25 - Quizvraag