1.3 metalen

H1.3 Metalen
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

H1.3 Metalen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 1.3
 • onderscheid 3 soorten stoffen
 • Eigenschappen metalen (microniveau)
 • Eigenschappen metalen (macroniveau)
 • Rekenen met massapercentages

Slide 2 - Tekstslide

Deze les

 • Herhalingsopdrachten inleveren
 • Uitleg metalen
 • Uitleg + oefenen rekenen met massapercentages
 • Maken begrippenoverzicht paragraaf 1.3
 • Maken opdrachten paragraaf 1.3

Slide 3 - Tekstslide

Bronnen
 • Boek theorie blz 23-25
 • Peppels: 1.3 metalen
 • Peppels: 1.3 massapercentage
 • Binas tabel 99

Slide 4 - Tekstslide

Zijn er vragen over het huiswerk?
Paragraaf 1.2

Slide 5 - Tekstslide

Ik kan in mijn schrift de vragen van paragraaf 1.2 laten zien
Ja
Nee

Slide 6 - Poll

geleiden van elektrische stroom

Slide 7 - Woordweb

Welke stoffen geleiden elektrische stroom?
Definitie:
Een stof geleidt elektrische stroom als tegelijkertijd aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:
 • De stof moet bestaan uit geladen deeltjes
 • De geladen deeltjes moeten vrij kunnen bewegen

Slide 8 - Tekstslide

indeling stoffen in scheikunde
drie categorieën
metalen, zouten en moleculaire stoffen
gebaseerd op of een stof stroom geleidt!

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Geleiden van elektrische stroom als:
- er moeten geladen deeltjes zijn EN
- deze geladen deeltjes moeten vrij kunnen bewegen

 • Metalen: geladen deeltjes (elektronen) en bewegen altijd vrij. Dus altijd geleiding.
 • Zouten: geladen deeltjes (ionen), maar bewegen alleen als ze zijn opgelost of in de vloeibare fase. Dus geleiding alleen als opgelost of in vloeibare fase.
 • Moleculaire stoffen: bestaan uit niet-metalen, dit zijn ongeladen deeltjes. Dus GEEN geleiding.

Slide 11 - Tekstslide

hoe ziet de organisatie van deze stoffen eruit op micro niveau?

micro = molecuul-niveau (kunnen we niet zien, alleen voorspellen en verklaren met modellen)
macro = kunnen we juist wel zien, voelen, waarnemen, meten

Slide 12 - Tekstslide

Metaalrooster
Metalen: Metaalrooster
elektronen kunnen vrij bewegen: geleiding
micro

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Hoe kun je stoffen herkennen?
Bij formules van stoffen:
 • Metalen: metaal atomen
 • Zouten: metaal + niet-metaal atomen
 • Moleculaire stoffen: niet-metaal atomen
Binas99
de gele atomen zijn metalen
de rode atomen zijn niet-metalen

Slide 15 - Tekstslide

lezen
Lezen "
"zo doe je dat blz 24"Slide 16 - Tekstslide

Massapercentage

De verhouding tussen twee vaste stoffen in een mengsel.

%=Een getal dat het aantal delen per honderd delen aangeeft.

De eenheid is % (procent).

massapercentage = (massa deel / massa geheel) x 100%


Wat is het massapercentage 
H in H2O?
Tip
Bedenk eerst:
 • Wat is de massa van één watermolecuul?
 • Wat is de massa van 1 waterstofatoom?
 • Hoeveel waterstofatomen zitten er in één watermolecuul?
 • Maak een verhoudingstabel.
Antwoord

Slide 17 - Tekstslide

Massapercentage 
Bereken het massapercentage koolstof in ethanol, C2H6O.

massa% = massa C / massa totaal * 100%

2*12,01 / (2*12,01+6*1,008+16,00) * 100% = 52,14%

Slide 18 - Tekstslide

Wat betekent percentage?
A
%
B
Hoeveel u van een atoomsoort voorkomt per 100 u verbinding
C
Een getal dat het aantal delen per 100 delen aangeeft.

Slide 19 - Quizvraag

In 200 gram water wordt 50 gram suiker opgelost.
Hoe hoog is het massapercentage suiker in deze oplossing?
A
4,0 %
B
5,0 %
C
20 %
D
25 %

Slide 20 - Quizvraag

er zit 200 gram zout in een mengsel van zand en zout dat 800 gram weegt.
wat is het massapercentage zout%?
A
20 massa%
B
25 massa%
C
40 massa%
D
4 massa%

Slide 21 - Quizvraag

Huiswerk
 • Maken begrippenoverzicht paragraaf 1.3
 • Maken opdrachten paragraaf 1.3
 • Voorbereiden practicum

Slide 22 - Tekstslide

Practicum 2 en 3 voorbereiden
 • Lees practicum 2 (blz 22) en practicum 3 (blz 26)
 • Beantwoord de vragen (gebruik het internet)

Daarna in de les zien/doen
Nogmaals de vragen beantwoorden

Slide 23 - Tekstslide

Leerdoelen 1.3
 • onderscheid 3 soorten stoffen
 • Eigenschappen metalen (microniveau)
 • Eigenschappen metalen (macroniveau)
 • Rekenen met massapercentages

Slide 24 - Tekstslide

Deze les

 • Herhalingsopdrachten inleveren
 • Uitleg metalen
 • Uitleg + oefenen rekenen met massapercentages
 • Maken begrippenoverzicht paragraaf 1.3
 • Maken opdrachten paragraaf 1.3

Slide 25 - Tekstslide

Laat je huiswerk maar eens zien

Slide 26 - Tekstslide