Beroepsgeheim

Beroepsgeheim
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgingSecundair onderwijs

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Beroepsgeheim

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beroepsgeheim

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

beroepsgeheim 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan als je het woord beroepsgeheim hoort?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

= zwijgplicht!

- geheim
- toevertrouwd aan de zorgkundige
- vernomen tijdens de uitoefening      
   van het beroep

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gedeeld beroepsgeheim 
Hier mag je je beroepsgeheim breken tov 
 • Persoon moet ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim
 • Bij de hulpverlening betrokken zijn
 • Enkel info die nodig is voor de hulpverlening
 • Enkel en alleen in  belang van de zorgvrager

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nut van het beroepsgeheim:
- opbouwen van een vertrouwensrelatie met zorgvrager

- ter bescherming van het beroep 
- bescherming van algemen welzijn

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kan je als verzorgende juridisch vervolgd worden bij schending van het beroepsgeheim?
A
JA
B
NEEN

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gevolgen:

- tuchtsanctie op het werk
- juridische vervolging
- straf

Wet: art.458 strafwetboek

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stopt de zwijgplicht na overlijden van de zorgvrager?
A
Ja, hij/zij is er toch niet meer
B
Neen, zwijgplicht is voor altijd!
C
Neen, alleen als het de wens van de overledene was om de ander te informeren.

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je verzorgde deze week Anita, een wat agressieve oude vrouw. Deze morgen komt de dokter op de afdeling en vraagt of er problemen zijn met bepaalde patiënten. Je laat hem weten dat Anita de afgelopen tijd veel medebewoners uitscheldt.
A
Schending
B
Geen schending

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De stomazakjes van een bejaarde moeten worden aangevuld. Je gaat op de kamer van de bejaarde binnen. Er is bezoek.
Je zegt tegen de bejaarde: "Ik zal de voorraad stomazakjes in de badkamerkast leggen."
A
Schending
B
Geen schending

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op de computer op de afdeling wordt alle informatie van de bewoners bijgehouden. De kinesist van Marie komt op bezoek en vraagt een aantal gegevens. Je laat hem alleen werken op de computer, terwijl je zelf vlug een oproep gaat beantwoorden.
A
Schending
B
Geen schending

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je moet een observatieopdracht maken in je stageschrift.
Je stelt de bejaarde voor: naam, leeftijd, gezinstoestand,...
A
Schending
B
Geen schelding

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je krijgt een telefoontje van een dame die zegt de dochter van mevrouw X te zijn. Ze vraagt uitleg over de situatie van haar moeder.
Je geeft informatie.
A
Schending
B
Geen schending

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Maak nu de oefeneingen in je cursus !

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zwijgplicht - spreekplicht 
tov familie : 
 • tov echtgenoot ( mits toestemming van zv)
 • tov kinderen ( mits toestemming)
 • tov ouders wanneer kind jonger is dan 15

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tov andere zorgvragers 
 • alleen als het strikt noodzakelijk is voor welzijn van de zorgvrager. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Moet men altijd de zorgvrager inlichten over zijn gezondheidstoestand ?
A
ja
B
nee

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Spreekplicht = wanneer je het beroepsgeheim moet doorbreken. 
1. Bij een besmettelijke ziekte.
2. Wanneer een persoon in gevaar is --> Anders schuldig verzuim.  als de zorgvrager een dader is 
3. Melding van kinderopvang 
4. aangifte geboorte of sterfgeval 

Slide 22 - Tekstslide

De arts die een patiënt verzorgt met een besmettelijke ziekte dient de gezondheidsdienst hierover in te lichten. De wet doet hier een hoger belang, het welzijn van de gemeenschap, primeren op het beroepsgeheim.
Begin beroepsgeheim 
vanaf het ondertekenen van je eerste stagecontract!

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

blijft het beroepsgeheim gelden als de zorgvrager gestorven is?
A
ja
B
nee

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

BLijft het beroepsgeheim gelden als je contract op stage of werk voorbij is?
A
ja
B
nee

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Kan je als verzorgende juridisch vervolgd worden bij schending van het beroepsgeheim?
A
JA
B
NEEN

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

verantwoordelijkheid /aansprakelijkheid 
verantwoordelijkheid: je moet je verantwoorden over wat je doet of zegt .
aansprakelijkheid: je kan aangesproken worden tot betalen van vergoeding of straf krijgen

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

waarvoor ben je verantwoordelijk als verzorgende ? 
 1. Je eigen daden en de gevolgen er van.
 2. voor de daden van anderen onder jouw toezicht .
 3. voor toevertrouwde zaken  

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

los de oefeningen op in je cursus
 • wondje verzorgen of laten verzorgen / verantwoordelijke verwittigen
 • stageplaats en begeleider voor de aanvang verwittigen 
 • eerst hulp bieden/ collega's en verantwoordelijke op de hoogte brengen.
 • verantwoordelijke aanspreken /samen ouders aanspreken / verdere stappen ondernemen. 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Aansprakelijkheid
Je kan vervolgd worden door de schade die je door je daden toebrengt aan anderen 

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Burgelijk aansprakelijk
schadevergoeding betalen: 
 1. nalatigheid
 2. een daad
 3. onvoorzichtigheid

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Strafrechtelijk aansprakelijk 
 1. bij plegen van misdrijf .
 2.  wanneer je iets NIET doet die door de wet verplicht is .
vb diefstal , oplichting , moord 
Hierover zal de rechtbank je straf bepalen 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies