Thuiszorg_didactiek

Didactische vaardigheden
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
KwaliteitszorgSecundair onderwijs

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Didactische vaardigheden

Slide 1 - Tekstslide

Didactische vaardigheden
Doel:

 • Theorieën aanreiken voor didactische vaardigheden.
 • Tips/tricks aanreiken voor de praktijk.

Slide 2 - Tekstslide

 mee eens / oneens  ?

"Door toetsmethoden interactief te maken,
wordt het toetsmoment een boeiende en plezierige leerervaring.”

Slide 3 - Open vraag

Bevorderen van leren en groei
Voor aanvang training/toetsing:​

 • Leerzone (competenties) / veiligheid (gastrol)​
 • Growth mindset (intrinsieke motivatie)​
 • Inspraak/autonomie​
 • Zelfstandigheid​
 • Relatie / talenten versterken/groei

Slide 4 - Tekstslide

Bevorderen van leren en groei

 • Wat wil je bereiken (cirkel)
 • Vragen stellen, Vragen stellen, klinisch redeneren (open, door- en reflectievragen) en LSD
 • Directe feedback (4G/LUDO), FFF, Sandwich methode, 360 graden methode, learning conversation, Pendleton methode
 • Cognitie ontwikkeling en persoonlijke groei

Slide 5 - Tekstslide

Bevorderen van leren en groei
Beoordelen:​

 • Summatief beoordelen: geslaagd volgens criteria​
 • Formatief beoordelen: ​
       - Tips, tricks en EBP​
       -  Werkvormen toepassen​    
       - Feedback: bewustwording en persoonlijke groei 


Slide 6 - Tekstslide

“Verbinden en Samenwerken”

Slide 7 - Tekstslide

Energizer

Ik neem mee......... naar een toetsmoment?

Slide 8 - Tekstslide

VRAGEN

 • Diverse thema's van didactiek​
 •  Schrijf voor jezelf interessante thema's op

Slide 9 - Tekstslide

1. Waarom is het belangrijk om stil te staan bij welkom bij aanvang start van een toetsmoment?
A
Handen schudden ritueel
B
Sfeer en veiligheid creëren
C
Bijpraat moment / laten landen
D
Alle bovenstaande antwoorden

Slide 10 - Quizvraag

2. Hoe kun je de sfeer positief beïnvloeden bij het verwelkomen van deelnemers?
A
Een energieke begroeting
B
Glimlach tonen
C
Een kort welkomstgedicht voordragen
D
Alle bovenstaande antwoorden

Slide 11 - Quizvraag

3. Waarom is het belangrijk om de verwachtingen van de bijeenkomst duidelijk uit te leggen?
A
Om de tijd van deelnemers te respecteren
B
Om iedereen op één lijn te krijgen
C
Om een koffie moment in te plannen
D
Misschien wil de deelnemer nog iets inbrengen

Slide 12 - Quizvraag

4. Welke informatie moet duidelijk worden gecommuniceerd bij het uitleggen van de verwachtingen?
A
Duur van de bijeenkomst
B
Doel van de bijeenkomst
C
Geplande activiteiten
D
Alle bovenstaande antwoorden

Slide 13 - Quizvraag

5. Wat is een voorbeeld van een rol die kan worden toegewezen aan deelnemers tijdens de bijeenkomst?
A
Mede-beoordelaar
B
Observator
C
Uitvoerder
D
Alle bovenstaande antwoorden

Slide 14 - Quizvraag

6. Hoe kunnen rollen bijdragen aan een effectievere bijeenkomst?
A
Verdelen van verantwoordelijkheden
B
Bevorderen van actieve participatie
C
Zorgen voor een gestructureerde discussie
D
Alle bovenstaande antwoorden

Slide 15 - Quizvraag

7. Waarom is het belangrijk om de voorkennis van de deelnemers te begrijpen?
A
Om het niveau van de presentatie aan te passen
B
Om relevante voorbeelden te geven
C
Om de betrokkenheid te vergroten
D
Alle bovenstaande antwoorden

Slide 16 - Quizvraag

8. Het is handig om de achtergrond van de locaties van deelnemers te kennen om culturele verschillen te begrijpen?
A
Ja
B
nee

Slide 17 - Quizvraag

9. Welke stap begin je mee bij een toestmoment?
A
Welkom en gastrol
B
Uitleg over je eigen rol als toetser
C
Controleren van de voorkennis
D
Presentielijst invullen

Slide 18 - Quizvraag

10. Bij het uitvoeren van een handeling moet je zeker vermijden?
A
Humor
B
Collegialiteit en familiair gedrag
C
Transparantie en directheid
D
Zakelijkheid

Slide 19 - Quizvraag

11. Welke activiteit bevordert het meeste leerrendement tijdens het uitvoeren van een handeling?
A
Bedside teaching
B
Rollenspellen
C
Scenario trainingen
D
Individuele reflectie en groepsevaluatie

Slide 20 - Quizvraag

12. Hoe kunnen teams actief bijdragen aan een kwalitatieve uitvoering van handelingen?
A
Effectieve communicatie en feedback
B
Samenwerking en fijne cultuur
C
Team kalibratie
D
Alle bovenstaande antwoorden

Slide 21 - Quizvraag

13. Wat is het belangrijkste aspect van constructieve feedback bij het uitvoeren van handelingen?
A
Helder zijn
B
Concreet gedrag benoemen en positief formuleren
C
Aanmoedigen
D
Lief zijn tegen elkaar

Slide 22 - Quizvraag

14. Het primaire doel van formatief beoordelen bij het leren van handelingen is continue verbetering en persoonlijke groei.
A
Ja
B
Nee

Slide 23 - Quizvraag

15. Wanneer wordt summatieve beoordeling meestal uitgevoerd?
A
Tijdens het leerproces
B
Aan het einde van een cursus of periode
C
Op willekeurige momenten
D
Aan het begin van de les

Slide 24 - Quizvraag

16. summatieve beoordeling beoordeelt het eindresultaat?
A
Ja
B
Nee

Slide 25 - Quizvraag

Waar wil je nog informatie over hebben?

Slide 26 - Woordweb

Afsluiting

 • alles aan bod gekomen?
 • vragen?
 • waar kan je terecht voor ondersteuning?

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide