Lessen Technologie en Duurzaam Samenleven

Lessen Technologie en Duurzaam Samenleven
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Lessen Technologie en Duurzaam Samenleven

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les kun je de 8 CTP begrijpen en deze afstemmen met zorgprofessionals en studenten.
 • Aan het einde van de les ben je in staat om originele filmpjes en voorbeelden van de 8CTP te vinden en deze zo concreet mogelijk te maken voor burgers en zorgprofessionals.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de 8 CTP?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Kennismaking met de 8 CTP
 • 8 CTP: Een set van 8 principes die centraal staan in de lessen technologie en duurzaam samenleven.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

E-learning en Workshop
 • E-learning: Het gebruik van technologie om het leren te ondersteunen, vaak via digitale platforms of tools.
 • Workshop: Een interactieve bijeenkomst waarbij de deelnemers actief betrokken zijn bij het leren of het uitvoeren van een taak.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bevraging begrijpbaarheid 8CTP
 • Doel: Bevragen hoe begrijpelijk de 8CTP is voor zorgprofessionals en studenten.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zoeken naar filmpjes en voorbeelden
 • Zoek originele filmpjes en voorbeelden van de 8CTP.
 • Maak deze zo concreet mogelijk voor burgers en zorgprofessionals.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitwerken voor burgers en zorgprofessionals
 • Verwerk de filmpjes en voorbeelden zodat ze begrijpelijk zijn voor burgers en zorgprofessionals.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Definitie
 • 8 CTP: Een set van 8 principes die centraal staan in de lessen technologie en duurzaam samenleven.
 • E-learning: Het gebruik van technologie om het leren te ondersteunen, vaak via digitale platforms of tools.
 • Workshop: Een interactieve bijeenkomst waarbij de deelnemers actief betrokken zijn bij het leren of het uitvoeren van een taak.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 10 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.