4. H10.4/5 Zouten

10 Zouten: eigenschappen van zouten 
Zouten hebben de volgende eigenschappen:
 • Zouten zijn opgebouwd uit positieve en negatieve ionen
 • Zouten hebben een kristalrooster
 • Zouten zijn bij kamertemperatuur vast
 • Zouten hebben hoge smeltpunten
 • Gesmolten en opgelost geleiden zouten stroom
 • vaste zouten geleiden geen stroom
 • de totale lading van een zout is nul


1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

10 Zouten: eigenschappen van zouten 
Zouten hebben de volgende eigenschappen:
 • Zouten zijn opgebouwd uit positieve en negatieve ionen
 • Zouten hebben een kristalrooster
 • Zouten zijn bij kamertemperatuur vast
 • Zouten hebben hoge smeltpunten
 • Gesmolten en opgelost geleiden zouten stroom
 • vaste zouten geleiden geen stroom
 • de totale lading van een zout is nul


Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

10.3 Zouten: opbouw van zouten 
Dus zouten hebben de volgende eigenschappen:
 • Een ontleedbare stof waarin een metaalion voorkomt
 • Het metaalion wordt het eerste genoemd
 • in de naam staat soms een romeins cijfer
 • altijd vast bij kamertemp


Slide 3 - Tekstslide

Naamgeving van een zout
 • Systematische naam: naam van het positieve ion + naam van het negatieve ion.
 • Let daarbij op eventuele Romeinse cijfers
 • Vb: ijzer(III)chloride
 • Vb: aluminiumoxide
 • Triviale naam: Binas tabel 42
 • Vb: fluoriet ( = calciumfluoride)

Slide 4 - Tekstslide

de naam van een zout
de naam van een zout geef je door de naam van het positieve ion en de naam van het negatieve ion aan elkaar te plakken

Al2O3 heet dus aluminiumoxide

Slide 5 - Tekstslide

Verhoudingsformule zouten
Een verbinding van ionen (geladen deeltjes)= een zout
een zout bestaat uit een metaal en een niet metaal
Verhouding:
 1. Schrijf de naam van het zout op
 2. Zet de symbolen van de ionen tussen haakjes achter elkaar
 3. Maak de + en - lading kloppend
 4. Vereenvoudig (lading weg, haakjes weg waar mogelijk)

Slide 6 - Tekstslide

 opstellen verhoudingsformule van een zout
(volg altijd het 4 stappenplan!)
 1. noteer de naam vh zout                                                       1) natriumoxide
 2. symbolen ionen tussen haakjes                                       2)   (Na+)(O2-)
 3. totale lading gelijk maken                                                    3)   (Na+)2(O2-)  
 4. als je haakjes weg kunt werken doe dat:                       4)    Na2O(s)

  bij samengestelde ionen kun je vaak niet alle haakjes wegwerken !
  zoals bij lood(II)nitraat  =  Pb(NO3)2(s)

Slide 7 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 1:

 1. magnesiumchloride
 2.       Mg2+       Cl-     
 3.         2+             1-
 4.          1       :                                                                          
 5.   ( Mg2+ ) 1    ( Cl )2                                                         
 6.    Mg2+ ( Cl- )2
 7.   Mg Cl 2

Slide 8 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 2:

 1. natriumsulfide
 2.       Na+       S2-     
 3.         1+             2-
 4.         2       :      1                                                                    
 5.   ( Na+ )2    (S2-  )                                                    
 6.    Na+ 2      S2- 
 7.          Na2  S 

Slide 9 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 3:

 1. ijzer(III)bromide
 2.       Fe3+       Br-     
 3.         3+             1-
 4.         1       :     3                                                                    
 5.   ( Fe3+ )1    (Br-  )3                                                     
 6.    Fe3+          Br- 3
 7.          Fe  Br3  

Slide 10 - Tekstslide

vergelijking oplossen zout 

 • stevige ion-binding wordt verbroken

 • ionen verlaten hun vaste plaats, drijven los rond omringt door watermoleculen

Slide 11 - Tekstslide

vergelijking oplossen van zout

Na+Cl- (s) --> Na+ (aq)  +  Cl- (aq)

 • voor de pijl: verhoudingsformule vaste zout
 • na de pijl: de losse ionen
 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk

Slide 12 - Tekstslide

vergelijking oplossen van zout
 • voor de pijl: verhoudingsformule vaste zout
 • na de pijl: de losse ionen
 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk

magnesiumchloride:  Mg2+ Cl-2 (s) --> Mg2+ (aq)  +  2 Cl- (aq)
ijzer(III)bromide:  Fe3+ Br-3 (s) --> Fe3+ (aq)  +  3 Br- (aq)

Slide 13 - Tekstslide

vergelijking indampen van zout

  Na+ (aq)  +  Cl- (aq)  --> Na+Cl- (s)

indampen is het omgekeerde van oplossen

 • voor de pijl: de losse ionen 
 • na de pijl: verhoudingsformule vaste zout
 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk

Slide 14 - Tekstslide

vergelijking indampen van zout
 • voor de pijl: de losse ionen
 • na de pijl: verhoudingsformule vaste zout 
 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk

natriumsulfide-oplossing:  2 Na+ (aq)  +  S2-(aq)--> Na+2 S2- (s)  ijzer(II)fluoride-oplossing:   Fe2+ (aq)  +  2 F- (aq)  --> Fe2+ F-2 (s)

Slide 15 - Tekstslide

10.5 samengestelde ionen

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld
 1. Ammoniumfosfaat
 2. (NH4+)(PO43-)
 3. (NH4+)3(PO43-)
 4. (NH4)3PO4

Slide 17 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 2:

 1. aluminiumsulfaat
 2.       Al3+       SO42-     
 3.         3+             2-
 4.         2       :       3                                                                    
 5.   ( Al3+ )2    ( SO42-  )3                                                     
 6.    Al3+ 2        ( SO42- )3  
 7.    Al2 ( SO4 )3  

Slide 18 - Tekstslide

lading onbekend ion
Vaak worden de ladingen in een zoutformule weggelaten. Je moet zelf uitzoeken wat de ladin is van het positieve of negatieve ion. Totaal is neutraal (evenveel + als - lading)
voorbeeld: KMnO4   K+  dus  MnO4 = 1-  dus  MnO4-
Al2(SO3)3 :  Al3+ x2 = 6+  dus (SO3)3 = 6-  
                    dus SO3 = 2-   dus  SO32-

Slide 19 - Tekstslide

Wat is de lading van het chroom-ion in het zout:CrCl3
1. Bestaat uit chroom-ion en chloride-ion
2. Cr??  en
3.  ....       :       3
    .....       :       3 x 1 = 3-
dus moet Cr wel 3+ zijn .. anders is de netto lading niet gelijk aan 0.

 
Cl

Slide 20 - Tekstslide