28. H9.2 deel 2 oplossen les 5

H9 zouten
9.2: zouten oplossen/indampen

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H9 zouten
9.2: zouten oplossen/indampen

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
 • terugblik vorige les
 • uitleg H9.2
 • weektaak

Slide 2 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 3:

 1. ijzer(III)fosfaat
 2.       Fe3+       PO43-     
 3.         3+             3-
 4.         1       :                                                                        
 5.   ( Fe3+ )1    ( PO43-  )                                                    
 6.    Fe3+          (PO43- 
 7.          Fe  PO4  

Slide 3 - Tekstslide

lesdoel
 • weten hoe je de lading van een onbekend ion uitrekent
 • weten hoe je de vergelijking van het oplossen van een zout maakt

Slide 4 - Tekstslide

lading onbekend ion
Vaak worden de ladingen in een zoutformule weggelaten. Je moet zelf uitzoeken wat de lading is van het positieve of negatieve ion. Totaal is neutraal (evenveel + als - lading)


Voorbeeld opgave

Slide 5 - Tekstslide

oplossen
Bij oplossen valt het ion-rooster uit elkaar en zweven de ionen vrij in de oplossing (omgeven door water-moleculen)

Slide 6 - Tekstslide

vergelijking oplossen van zout
oplossen Natriumchloride


 • voor de pijl: verhoudingsformule vaste zout                 
                                      Na Cl (s)  --> 

 • na de pijl: de losse ionen
                                      Na Cl (s) -->   Na+ (aq)   +   Cl- (aq)

 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk                                                                        Na Cl (s) --> Na+ (aq) + Cl- (aq)

Slide 7 - Tekstslide

vergelijking oplossen van zout
oplossen Bariumnitraat

 • voor de pijl: verhoudingsformule vaste zout                 
                                      Ba ( NO3 )2 (s)  --> 
 • na de pijl: de losse ionen
                                       Ba ( NO3 )2 (s) -->  Ba2+ (aq)   +   NO3- (aq)

 • kloppend maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk                                                                           Ba ( NO3 )2 (s) --> Ba2+ (aq) + 2 NO3- (aq)

Slide 8 - Tekstslide

vergelijking oplossen van zout
oplossen Magnesiumfosfaat

 • voor de pijl: verhoudingsformule vaste zout                 
                                      Mg3 ( PO4 )2 (s)  --> 
 • na de pijl: de losse ionen
                                    Mg3 ( PO4 )2 (s)    -->  Mg2+ (aq)   +   PO43- (aq)

 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk
 •                               Mg3 ( PO4 )2 (s) --> 3 Mg2+ (aq) + 2 PO43- (aq)

Slide 9 - Tekstslide

vergelijking oplossen van zout
oplossen ijzer(III)oxide

 • voor de pijl: verhoudingsformule vaste zout                 
                                      Fe2 O3 (s)  --> 
 • na de pijl: de losse ionen
                                    Fe2 O3 (s)    -->  Fe3+ (aq)   +   O2- (aq)

 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk
 •                               Fe2 O3 (s) --> 2 Fe3+ (aq) + 3 O2- (aq)

Slide 10 - Tekstslide

lesdoel gehaald?
 • weten hoe je de lading van een onbekend ion uitrekent
 • weten hoe je de vergelijking van het oplossen van een zout maakt

Slide 11 - Tekstslide

lesdoel
 • weten hoe je de vergelijking van het indampen van een zoutoplossing maakt
 • weten hoe een oplosbaarheidstabel werkt

Slide 12 - Tekstslide

indampen
Water verdampt waardoor de zwevende ionen terugvallen  in het ion-rooster 

Slide 13 - Tekstslide

vergelijking indampen van zout
oplossing natriumchloride
 • na de pijl: verhoudingsformule vaste zout                 
                                                                      Na Cl (s) 
 • voor de pijl: de losse ionen
                                       Na+ (aq) + Cl- (aq)  -->   Na Cl (s)

 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk                                                                         Na+ (aq) + Cl- (aq) --> Na Cl (s)

Slide 14 - Tekstslide

vergelijking indampen van zout
oplossing ammoniumsulfaat
 • na de pijl: verhoudingsformule vaste zout                 
                                                                      ( NH4)2 SO4 (s) 
 • voor de pijl: de losse ionen
                                       NH4+ (aq) + SO42- (aq)  -->    ( NH4)2 SO4 (s) 
 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk                                                                      2  NH4+ (aq) + SO42- (aq) --> ( NH4)2 SO4 (s) 

Slide 15 - Tekstslide

vergelijking indampen van zout
oplossing aluminiumcarbonaat
 • na de pijl: verhoudingsformule vaste zout                 
                                                                                        Al2  (CO2)3 (s) 
 • voor de pijl: de losse ionen
                                       Al3+ (aq) + CO32- (aq)  -->     Al2 (CO2)3 (s) 
 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk                                                                     2 Al3+ (aq) + 3 CO32- (aq) -->     Al2 (CO2)3 (s) 

Slide 16 - Tekstslide

weten of een zout wel of niet oplost
oplosbaarheidstabel
Tabel 35 in Binas:

Op de kruising van de positieve en de negatieve ionen staat een:
g = goed oplosbaar
m = matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar
CuF : kruising Cu2+ en F- = g
(NH4)2SO4 : kruising NH4+ en  SO42- = g

Slide 17 - Tekstslide

lesdoel gehaald?
 • weten hoe je de vergelijking van het indampen van een zoutoplossing maakt
 • weten hoe een oplosbaarheidstabel werkt

Slide 18 - Tekstslide