Directeurenoverleg Samen Opleiden & Startersbegeleiding

Samen opleiden & Startersbegeleiding


Doel van onze aanwezigheid:
Informeren; delen; leren van en met elkaar

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Samen opleiden & Startersbegeleiding


Doel van onze aanwezigheid:
Informeren; delen; leren van en met elkaar

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Team schoolopleiders

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen en kansen?
 • Welke meerwaarde heeft een opleidingsschool/bestuur?
 • Hoe is OIS in jouw school zichtbaar?
 • Hoe geef je OIS aandacht?
 • Welke kansen zie je?
 • Wat verwacht je van een schoolopleider?
 • Om welke reden neem je (g)een LIO-student?
 • Facilitering mentoren m.b.t. taakbeleid?
 • Wat wil je verder nog kwijt?

Slide 3 - Tekstslide

posters in de ruimte met deze bullets. Directeuren plakken post-its
Informeren
- Instituutsopleiders op de school
- Leerwerkovereenkomst - inzet LIO student
- Academische werkplaatsen  in de LN-Academy
- Mentorschap in gesprekscyclus (Kans?!)

Slide 4 - Tekstslide

Rubriceren van de post-its

Leerwerkovereenkomst: LIO student 10 maanden aanwezig. Hoe vormgeving?
Hoe zet je dus een LIO in?
Terugkoppeling Posters
Parels en Kansen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedankt!
Maaike Kamphorst 
Sjoukje Hetterschijt
Jeannette van Muijden
Chantal Kazen
Leonie Warris
Natasja Teerlink

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Startersbegeleiding

Slide 7 - Woordweb

Wat kan je vertellen over de inhoud? Hoe ziet de startersbegeleiding er volgens jou uit? Ervaringen?
Welke vragen zijn er rondom startersbegeleiding?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom?
LiemersNovum zorgt voor begeleiding van startende leerkrachten met als doel ontwikkeling/professionalisering en het verminderen van uitval van starters.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tijdspad

Slide 10 - Tekstslide

Gids bekwaamheidseisen en deeltaken! Startbekwaam!
Een startende collega in dienst
Wat nu?

 • Natasja!
 • Beeldcoach benaderen
 • Startersmap

Slide 11 - Tekstslide

Ik neem (voor de vakantie) contact op met de starter, deel het startersbeleid en zorg dat de starter gekoppeld wordt in de LN-Academy
Start nieuwe schooljaar opnieuw mailcontact en uitnodiging eerste bijeenkomst. Ik wil weten wie de beeldcoaching oppakt.

Directeuren worden in de mailing meegenomen!
De starterscoach verzorgt jaarlijks 3 intervisie bijeenkomsten voor de 1e
jaar starters en facultatief 1 terugkombijeenkomst voor de 2e
jaarstarters. De starterscoach monitort de ontwikkeling en het welzijn van de 2e en 3e
jaars
starters per mail. Begeleiding is mogelijk naar behoeften. Daarnaast bezoekt de startercoach alle 1e
jaar starters 2 x
per jaar op school, dit als extra service en brede betrokkenheid naast de begeleiding op schoolniveau. Hierbij wordt
meegedacht over het POP, ontwikkelvragen richting basisbekwaam, begeleidingsbehoeften van de starter verder in
kaart brengen en het verloop van de begeleiding op schoolniveau.
De leidinggevende is op de hoogte van dit bezoek, de starter informeert de leidinggevende hierover. Een lesbezoek
behoort ook tot de mogelijkheden, dit is naar behoeften van de starter en/of leidinggevende. Dit wordt in overleg
met de starter, leidinggevende en starterscoach afgestemd. Elke starter volgt een beeldtraject aangeboden door
een gecertificeerd beeldcoach. Bedoeld wordt de beeldcoach binnen de eigen schoolorganisatie of de starterscoach.
Facilitering van de beeldcoach binnen de schoolorganisatie kan in overleg met de directeur worden vormgegeven.
Alle andere vormen van begeleiding wordt in overleg met de starterscoach afgestemd op de behoeften van de
starter
- 3 startersbijeenkomsten
- 2 x ontwikkelgesprek starterscoach - starter 
- Beeldcoachtraject (3x filmen + coachgesprekken)
- Verder begeleiding naar behoeften (klassenbezoek)

We zorgen met elkaar voor de starter! Directie wordt in alle elementen van begeleiding meegenomen/op de hoogte gehouden.

Aanbod

Slide 12 - Tekstslide

We doen het samen! 
Heb je een nieuwe medewerker/starter --> laat het me direct weten!
Beeldcoaching
Elke starter volgt een beeldtraject aangeboden door een gecertificeerd beeldcoach. Bedoeld wordt de beeldcoach binnen de eigen schoolorganisatie of de starterscoach. Facilitering van de beeldcoach binnen de schoolorganisatie kan in overleg met de directeur worden vormgegeven.
Beeldcoaching zet de starter in zijn/haar kracht!
Breekt niet af!

Slide 13 - Tekstslide

Beeldcoaching van de starter kan wezenlijk verschillen met het beeldcoachen van een ervaren collega!
Beeldcoaching preventief ipv summatief! Dit vraagt om een andere aanpak. Voelt de beeldcoach zich hier vaardig/competent in? Vraag hier naar als directeur! Bij vragen of behoeften schakel mij in! Geen afbreuk aan de starter, het doel is juist binnenhouden van de starter!
Rollen
- Starter
- Maatje
- Schoolleiding
- Starterscoach
- Beeldcoach

Pagina 5 en 6: Beleid begeleiding startende leerkrachten


Slide 14 - Tekstslide

Beeldcoach ook als maatje? 
Of parallelcollega? Krijgen starters inspraak bij het kiezen van een maatje? Misschien kent hij/zij wel iemand of is er een speciale klik met één van de teamleden?
Takenpakket starter
Lesgebonden/niet lesgebonden?
Commissies/werkgroepen?
Starter moet alles al kunnen!? Hij is immers volwaardig collega!

Slide 15 - Tekstslide

Starters te veel op hun bordje?
Ze hebben zelf vaak het gevoel alles te moeten (kunnen/weten). 
Hoe geven wij ze het gevoel dat ze rustig mogen opstarten. Niet alles hoeven kunnen/weten?

Gids bekwaamheidseisen en deeltaken: startbekwaam!!
Vragen/opmerkingen?
Wat vonden jullie van deze informatie/presentatie?
Iets gemist?
Weten jullie me te vinden?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedankt!
Natasja Teerlink


natasja.teerlink@liemersnovum.nl - 0622536744

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies