Paragraaf 6.4: De haven van Rotterdam

Mainport Rotterdam
Hoofdstuk 6 | paragraaf 4
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Mainport Rotterdam
Hoofdstuk 6 | paragraaf 4

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel
- Je weet wat een mainport is
- Je weet wat het achterland is
- Je kunt de twee soorten goederen noemen die er naar de haven van Rotterdam worden vervoerd.

Slide 2 - Tekstslide

Mainport: Rotterdamse haven
Mainport: Schiphol

Slide 3 - Tekstslide

Mainport Rotterdam
Wat is een mainport?

Mainport: knooppunt in transportroutes tussen werelddelen.

Hub and spokes...

Slide 4 - Tekstslide

Hubs and spokes

Slide 5 - Tekstslide

Knooppunt in transportroutes tussen werelddelen
A
Mainport
B
Massagoederen
C
Achterland
D
Kruispunt

Slide 6 - Quizvraag

Wat is het belangrijkste kenmerk van een mainport?
A
Het is een knooppunt in transportroutes tussen land en zee
B
Het is een verbindingslijn tussen verschillende werelddelen
C
Het is een knooppunt in transportroutes tussen werelddelen
D
Het is een punt met goede infrastructuur

Slide 7 - Quizvraag

Intermodaal transport
Gebruik maken van verschillende op elkaar afgestemde vormen van transport (schip, trein, vrachtauto)

Perfecte uitvinding: container!

Slide 8 - Tekstslide

Container
Grote stalen kist

Allemaal even groot > automatisch transport!

Maakt vervoer van stukgoederen veel makkelijker.

Veel tijdswinst.

Slide 9 - Tekstslide

Goederenoverslag in Rotterdam
Goederenoverslag: totale aan- en afvoer van goederen.

Twee soorten:
Massagoederen
Stukgoederen

Slide 10 - Tekstslide

Massa's goederen
Goederenoverslag is de totale aan- en afvoer van massagoederen en stukgoederen.

Massagoederen worden los vervoerd in zeeschepen.
Stukgoederen zijn apart verpakte goederen die meestal worden verpakt in containers.

Kun je voorbeelden noemen?

Slide 11 - Tekstslide

Massagoederen
Goederen die los in het ruim, in de tank of de laadbak worden vervoerd.

Aardolie, steenkool, ijzererts etc.

Slide 12 - Tekstslide

Wat valt niet onder massagoederen?
A
Aardolie
B
Steenkool
C
Ijzererts
D
Televisies

Slide 13 - Quizvraag

Overslag van massagoederen

Slide 14 - Tekstslide

Totale aan- en afvoer van goederen noem je?
A
Infrastructuur
B
Goederenoverslag
C
Import
D
Hubs & Spokes

Slide 15 - Quizvraag

Stukgoederen
Apart verpakte goederen, die meestal worden vervoerd in containers.

Container: grote laadkist voor het vervoer van stukgoederen.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Deze iPad is een voorbeeld van een.....
A
Massagoederen
B
Stukgoederen

Slide 18 - Quizvraag

Wat zie je hier?
A
massagoederen
B
stukgoederen

Slide 19 - Quizvraag

Wat zie je hier?
A
massagoederen
B
stukgoederen

Slide 20 - Quizvraag

Goederenoverslag in RotterdamWat valt op?

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Link

Mainport Rotterdam
Achterland is het gebied waarop de haven gericht is voor de aan- en afvoer van goederen.

Slide 23 - Tekstslide

De haven van Rotterdam heeft een ...... achterland.
A
Groot
B
Klein

Slide 24 - Quizvraag

Unieke ligging
Drukstbevaren rivier van Europa (Rijn)

Drukstbevaren zee van de wereld (Noordzee)

Achterland is dichtbevolkt en welvarend

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

De grootste haven van Europa


Rotterdam

Maar hoe is dat mogelijk?

Slide 27 - Tekstslide

1

Slide 28 - Video

01:04
Waardoor is het werk in de haven steeds efficiënter geworden?

Slide 29 - Open vraag

Hoeveel vaten ruwe olie worden er dagelijks verwerkt in raffinaderij de Europoort?
A
4 honderd
B
40 duizend
C
400 duizend
D
40 miljoen

Slide 30 - Quizvraag

Welk bedrijf is de grootste werkgever in de haven?
A
Nederlandse Spoorwegen (NS) : treinen
B
Shell
C
Binnenvaartschepen
D
HEMA

Slide 31 - Quizvraag

De grootste haven van Europa

Slide 32 - Tekstslide

De grootste haven van Europa
Waardoor is het aandeel van China zo groot?

Slide 33 - Tekstslide

De grootste haven van Europa
  • Ligging Rotterdam: drukbevaren Rijn en Noordzee en dichtbevolkt en welvarend achterland.
  • Goede bereikbaarheid via land en water.
  • Vernieuwing waaronder verbeterde infrastructuur.
  • Tweede Maasvlakte: hier worden de grootste containerschepen geladen en gelost.

Slide 34 - Tekstslide

De haven zelf
Goede bereikbaarheid

Zeekant: grote zeeschepen

Landkant kent goede infrastructuur > producten kunnen via weg, water, spoor en pijpleidingen getransporteerd worden

Slide 35 - Tekstslide

Vernieuwing

Slide 36 - Tekstslide

Betuweroute

Zorgt voor goede verbinding Rotterdam - Duitsland.

Slide 37 - Tekstslide

Tweede Maasvlakte

Grootste schepen ter wereld kunnen hier worden geladen en gelost.

Slide 38 - Tekstslide

0

Slide 39 - Video

Waarom is de haven van Rotterdam een mainport?

Slide 40 - Open vraag

Welke internationale factoren zorgen ervoor dat de Rotterdamse haven zo belangrijk is? (Meer antwoorden)
A
Ligging in een welvarend, dichtbevolkt gebied
B
Nederlanders bestellen steeds meer via internet
C
In de haven wordt veel werk door robots gedaan
D
Goede infrastructuur naar achterland

Slide 41 - Quizvraag

Je weet nu:
- Wat een mainport is
- Wat het achterland is
- Kunt de twee soorten goederen noemen die er naar de haven van Rotterdam worden vervoerd.

Slide 42 - Tekstslide