H6.4 De haven van Rotterdam

6.4 De haven van Rotterdam
Lesboek p. 94 - 95

Leerdoelen par. 6.4

Uitleg par. 6.4
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

6.4 De haven van Rotterdam
Lesboek p. 94 - 95

Leerdoelen par. 6.4

Uitleg par. 6.4

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen paragraaf 6.4
 • Je kunt de kenmerken van een mainport benoemen.
 • Je kunt het aandeel van Azië in de aan- en afvoer van containers beschrijven en verklaren.
 • Je kunt twee factoren (op Europese en lokale schaal) noemen die ervoor zorgen dat de haven van Rotterdam zo belangrijk is.
 • Je kunt wisselen van schaalniveau (vaardigheid B7).
 • Je kunt de betekenis van onder andere de volgende begrippen uitleggen: achterland, goederenoverslag, massagoederen en stukgoederen.

Slide 2 - Tekstslide

Massa's goederen
Goederenoverslag is de totale aan- en afvoer van massagoederen en stukgoederen.

Massagoederen worden los vervoerd in zeeschepen.
Stukgoederen zijn apart verpakte goederen die meestal worden verpakt in containers.

Kun je voorbeelden noemen?

Slide 3 - Tekstslide

Massa- en stukgoederen

Slide 4 - Tekstslide

Mainport Rotterdam
Waarom is de haven van Rotterdam een mainport?
 • Via Rotterdam woden goederen over de hele wereld over Europa verspreid en er worden goederen vanuit Europa naar de rest van de wereld verscheept.


Slide 5 - Tekstslide

Mainport Rotterdam
Achterland is het gebied waarop de haven gericht is voor de aan- en afvoer van goederen.

Slide 6 - Tekstslide

Kijkvraag

Waardoor is het werk in de haven steeds efficiënter geworden?

Slide 7 - Tekstslide

1

Slide 8 - Video

01:03
Kijkvraag

Waardoor is het werk in de haven steeds efficiënter geworden?

Slide 9 - Tekstslide

De grootste haven van Europa

Slide 10 - Tekstslide

De grootste haven van Europa
Waardoor is het aandeel van China zo groot?

Slide 11 - Tekstslide

De grootste haven van Europa
 • Ligging Rotterdam: drukbevaren Rijn en Noordzee en dichtbevolkt en welvarend achterland.
 • Goede bereikbaarheid via land en water.
 • Vernieuwing waaronder verbeterde infrastructuur.
 • Tweede Maasvlakte: hier worden de grootste containerschepen geladen en gelost.

Slide 12 - Tekstslide

Tijd voor een QUIZ

Slide 13 - Tekstslide

Wat is het belangrijkste kenmerk van een mainport?
A
Het is een knooppunt in transportroutes tussen land en zee
B
Het is een verbindingslijn tussen verschillende werelddelen
C
Het is een knooppunt in transportroutes tussen werelddelen
D
Het is een punt met goede infrastructuur

Slide 14 - Quizvraag

Wat zie je hier?
A
massagoederen
B
stukgoederen

Slide 15 - Quizvraag

Wat zie je hier?
A
massagoederen
B
stukgoederen

Slide 16 - Quizvraag

Welke internationale factoren zorgen ervoor dat de Rotterdamse haven zo belangrijk is? (Meer antwoorden)
A
Ligging in een welvarend, dichtbevolkt gebied
B
Nederlanders bestellen steeds meer via internet
C
In de haven wordt veel werk door robots gedaan
D
Goede infrastructuur naar achterland

Slide 17 - Quizvraag

Leerdoelen paragraaf 6.4
 • Je kunt de kenmerken van een mainport benoemen.
 • Je kunt het aandeel van Azië in de aan- en afvoer van containers beschrijven en verklaren.
 • Je kunt twee factoren (op Europese en lokale schaal) noemen die ervoor zorgen dat de haven van Rotterdam zo belangrijk is.
 • Je kunt wisselen van schaalniveau (vaardigheid B7).
 • Je kunt de betekenis van onder andere de volgende begrippen uitleggen: achterland, goederenoverslag, massagoederen en stukgoederen.

Slide 18 - Tekstslide

Huiswerk

Lezen/leren paragraaf 6.4
op p. 94 - 95

Slide 19 - Tekstslide