present perfect

2 M Start activity: 
1: 3 min Irr verbs list on PAPER 

2: QUIZLET 2 minuten irregular verbs (ALLES)

TRY TO DO THIS EVERY DAY !!!!!!!!!! 
timer
3:00
timer
2:00
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

2 M Start activity: 
1: 3 min Irr verbs list on PAPER 

2: QUIZLET 2 minuten irregular verbs (ALLES)

TRY TO DO THIS EVERY DAY !!!!!!!!!! 
timer
3:00
timer
2:00

Slide 1 - Tekstslide

Leren voor het PW
1: irregular verbs (google classroom/ paper)
2: present perfect 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Explain the difference !
John lived in Haarlem.
John has lived in Haarlem.

Slide 4 - Open vraag

Hoe noem je deze tijd?
Messi has played soccer for years.

Slide 5 - Open vraag

Bij welke personen gebruik je HAS ?

Slide 6 - Open vraag

has = heeft ->  he, she, it 
Example: He has forgotten his homework. 
She has lived in Haarlem her whole life. 
It has worked for ages. 
Maarten has played the guitar since he was little. 

Slide 7 - Tekstslide

I ................... worked since 8:00 a.m.
A
have
B
has

Slide 8 - Quizvraag

She ................... worked since 8:00 a.m.
A
have
B
has

Slide 9 - Quizvraag

We ................... worked since 8:00 a.m.
A
have
B
has

Slide 10 - Quizvraag

My sister ................... worked since 8:00 a.m.
A
have
B
has

Slide 11 - Quizvraag

My sisters ................... worked since 8:00 a.m.
A
have
B
has

Slide 12 - Quizvraag

Maak present perfect:
I ..... eaten an apple.
A
have
B
has

Slide 13 - Quizvraag

Maak present perfect:
Peter ......... told a joke.
A
have
B
has

Slide 14 - Quizvraag

Vul de present perfect in:
Martha..... her homework. (finish)

Slide 15 - Open vraag

Vul de present perfect in:
She ..... her bags. (pack / already)

Slide 16 - Open vraag

Vul de present perfect in:
Jim ..... her at the airport. (drop / just)

Slide 17 - Open vraag

Vul de present perfect in:
I ..... across the ocean. ( swim / never)

Slide 18 - Open vraag

Present Perfect:
I _____________ my homework yet.
A
have finish
B
has finished
C
did finished
D
haven't finished

Slide 19 - Quizvraag

Present Perfect:
I __________ a teacher since 2002.
A
was
B
have be
C
have been
D
had be

Slide 20 - Quizvraag

Present Perfect:
I __________ never .................... sushi in my life before.
A
have
B
has
C
have ........ been
D
has ...... been

Slide 21 - Quizvraag

Zs , Let's get to work :) 
Zelfstandig in STILTE 
Page 16 exc.1,2
Page 17 exc 3,4,5,6,7
Finished => Google classroom => oefenen present perfect 

Slide 22 - Tekstslide