Hoofdstuk 10.1 Krachten B4 les 1

1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

 10 Krachten
Benodigheden
- laptop
- Binas
- Rekenmachine 


Tassen op de grond
Telefoons in de zakkie

Welkom Basis 4!
Ga zitten en start met:

Ga verder met de examensite opdrachten. 
Jas over je stoel

Slide 2 - Tekstslide

We gaan starten!
                                                                                               Wachttijd:
stopwatch
00:00

Slide 3 - Tekstslide

H10 Werktuigen CE
Introductie
§10.1 Krachten
§ 10.2 Krachten meten
§ 10.3 Hefbomen
§ 10.4 Katrollen en takels
§ 10.5 Druk

Slide 4 - Tekstslide

Lesprogramma
 1. Huiswerk controle
 2. Voorkennis/Terugblik
 3. Leerdoelen
 4. Instructie (uitleg)
 5. Afsluiting 
 6. Huiswerk
 7. Nabespreking

Slide 5 - Tekstslide

Huiswerkcontrole
Maak opdrachten op de examensite

Slide 6 - Tekstslide

Over welke opgaven van
het huiswerk zijn er vragen?

Slide 7 - Woordweb

Terugblik
Introductie
Voorkennisfilmpje Nova

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoelen 10.1Krachten
 1. Je kunt de uitwerkingen van een kracht benoemen.
 2. Je kunt verschillende soorten krachten herkennen.
 3. Je kunt de werking en toepassing van verschillende soorten krachten beschrijven.
 4. Je kunt drie onderdelen van een krachtpijl benoemen.
 5. Je kunt de grootte van een kracht berekenen met een formule.
 6. Je kunt een kracht tekenen door gebruik te maken van een formule.

Slide 9 - Tekstslide

Kracht en uitwerking
Krachten kunnen verschillende effecten/uitwerking
 hebben:
• Een kracht kan de vorm van een voorwerp veranderen.
     soms tijdelijk zoals bij een duikplan.
     soms ook blijvend.
• Een kracht kan de beweging van een voorwerp veranderen.
Krachten kunnen de snelheid van een voorwerp groter of kleiner maken en ze kunnen het voorwerp van richting laten veranderen.

Slide 10 - Tekstslide

Soorten krachten
Overal om je heen werken krachten
Een touwtrekwedstrijd is een goed voorbeeld.
 • Spierkracht waarmee de touwtrekkers zich afzetten.
 • Spankracht in het touw. 
 • Wrijvingskracht tussen het touw en de handen van de touwtrekkers.

Slide 11 - Tekstslide

Soorten krachten
Er zijn verschillende soorten krachten. 
Om ze van elkaar te onderscheiden, geef je ze een naam zoals zwaartekracht, spierkracht en veerkracht. 
Spierkracht:
Kracht die je uitoefent door je spieren in je lichaam aan te spannen, bijvoorbeeld om iets op te tillen.
Veerkracht:
Kracht die een veerkrachtig voorwerp uitoefent op een ander voorwerp, als het wordt uitgerekt of ingedrukt.

Slide 12 - Tekstslide

Soorten krachten
Spankracht:
Kracht die een touw, kabel of ketting uitoefent op een ander voorwerp, als het touw, de kabel of de ketting strak wordt gespannen.

Zwaartekracht:
Kracht waarmee de aarde (of een ander hemellichaam) een voorwerp naar zich toe trekt.
De zwaartekracht is ervoor verantwoordelijk dat voorwerpen naar beneden vallen.

Wrijvingskracht:
Ontstaat als twee oppervlakten over elkaar schuiven. 
Slide 13 - Tekstslide

Soorten krachten
Magnetische kracht:
Aantrekkende of afstotende kracht die een magneet uitoefent doordat hij magnetisch is.Elektrische kracht: 
Aantrekkende of afstotende kracht die een elektrisch geladen voorwerp uitoefent doordat het geladen is.


Slide 14 - Tekstslide

Krachten tekenen
Een kracht heeft ...
 • een richting;
 • een grootte;
 • een aangrijpingspunt.
Aangrijppunt is het contactpunt tussen twee voorwerpen (waar de voorwerpen elkaar raken).
Als er geen contactpunt tussen twee voorwerpen is dan is het aangrijppunt het midden van het voorwerp (bij de zwaartekracht is dit bijvoorbeeld het geval). 

Slide 15 - Tekstslide

Krachten tekenen
Een kracht heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt. 
Daarom zeg je dat een kracht een vector is. Een vector teken je als een pijl. Dat geldt ook voor krachten. 
Voor het tekenen van krachten gelden drie regels:
• de lengte van de pijl geeft de grootte van de kracht aan;
• de richting van de pijl geeft de richting van de kracht aan;
• het beginpunt van de pijl geeft het aangrijpingspunt van de kracht aan.

Slide 16 - Tekstslide

Krachten tekenen
A: Richting
B: Aangrijpingspunt
C: Grootte

Krachtenschaal
Bijvoorbeeld: 1 cm ≙ 5 N. 
Vector

Slide 17 - Tekstslide   Krachten 
   tekenen 
   op schaal

Slide 18 - Tekstslide

Stappen voor het tekenen van een kracht
Stap 1     Krachtenschaal bekenken

Stap 2    Lengte (kracht) vector
                  berekenen
                        
Stap 3    Aangrijpingspunt en richting
                  bedenken

Stap 4     kracht tekenen
              

Slide 19 - Tekstslide

Samenvatting:
De uitwerking van een kracht kun je soms zien.
Een kracht kan drie uitwerkingen hebben:
• verandering van snelheid;
• verandering van richting;
• verandering van vorm.


Slide 20 - Tekstslide

Samenvatting:
Er zijn verschillende soorten krachten:
• spierkracht
• veerkracht
• spankracht
• zwaartekracht
• wrijvingskracht
• magnetische kracht
• elektrische kracht

Slide 21 - Tekstslide

Samenvatting:
De eigenschappen van een kracht teken je met een pijl:
• het aangrijpingspunt van de kracht;
• de richting van de kracht;
• de grootte van de kracht.
Het symbool voor kracht is F.
De eenheid van kracht is newton (N).
De krachtenschaal is de afspraak over hoe lang de pijl is.

Slide 22 - Tekstslide

Samenvatting:
De lengte van de pijl bereken je met de formule:
lengte = kracht : krachtenschaal

De grootte van de kracht bereken je met de formule:
kracht = lengte × krachtenschaal

Slide 23 - Tekstslide

Aan de slag!
Maak opdracht: van paragraaf 10.1
1 t/m 14 
Je mag samenwerken!

Slide 24 - Tekstslide

Welke 3 dingen heb jij deze les geleerd?

Slide 25 - Woordweb

Waar wil je nog extra uitleg over?

Slide 26 - Woordweb

Afsluiting: we weten.................
 1. Je kunt de uitwerkingen van een kracht benoemen.
 2. Je kunt verschillende soorten krachten herkennen.
 3. Je kunt de werking en toepassing van verschillende soorten krachten beschrijven.
 4. Je kunt drie onderdelen van een krachtpijl benoemen.
 5. Je kunt de grootte van een kracht berekenen met een formule.
 6. Je kunt een kracht tekenen door gebruik te maken van een formule.

Slide 27 - Tekstslide

Het is duidelijk waar we met het hoofdstuk aan het werk gaan
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll

Ik begrijp de leerdoelen van deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

De les was leuk?
😒🙁😐🙂😃

Slide 30 - Poll

Afsluiting
Volgende les:

Huiswerk:

 • Zet in je planner!!
 • Maak opdrachten op de examensite

Dank voor jullie aandacht!

Slide 31 - Tekstslide