wk 15

Deze les maak je op maandag 6 april

slide 1 t/m 15
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Deze les maak je op maandag 6 april

slide 1 t/m 15

Slide 1 - Tekstslide

Vorige les heb je...
...in een groepje van dezelfde type lezer een aantal vragen besproken.

Slide 2 - Tekstslide

Deze les ga je...
...een aantal literaire begrippen herhalen (spanning, setting, motief).
...een aantal vragen beantwoorden over deel 3.

Slide 3 - Tekstslide

Manieren van spanning

- Gevaarlijke situatie of omgeving

- Onverwachte wending

- Open plek

- Vermoedens

- Cliffhanger

- Uitstel van het einde

- Informatievoorsprong

Spanningsboog = periode tussen het begin en het einde van de spanning.

Slide 4 - Tekstslide

Op welke manier(en) wordt spanning opgeroepen in Het gouden ei?

Slide 5 - Open vraag

Setting in een verhaal

Je herkent de setting van een verhaal aan de tijd en ruimte waarin het verhaal zich afspeelt.


Tijd:

- Te herkennen aan de hand van jaartallen, figuren of voorwerpen

- Tijdloze verhalen


Slide 6 - Tekstslide

Setting in een verhaal

Je herkent de setting van een verhaal aan de tijd en ruimte waarin het verhaal zich afspeelt.


Ruimte:

- Een bepaalde plaats, stad, planeet etc.

- Kan een bepaalde sfeer oproepen (bijv. spanning) of het verhaal verduidelijken


Slide 7 - Tekstslide

Beschrijf de setting van deel 3 van Het gouden ei. Beschrijf zowel de tijd als de ruimte.

Slide 8 - Open vraag

Thema, motieven en moraal

Van elk verhaal kun je iets leren. Een schrijver laat een bepaalde thematiek terugkomen en herhaalt elementen in het boek.

- Thema: omschrijven waar het boek over gaat in een paar woorden

- Motieven: herhalingen die in het boek terugkomen

     1. Leidmotieven: woorden, zinnen of concrete voorwerpen

     2. Verhaalmotieven: herhaalde gebeurtenissen, voorwerpen, gevoelens  

          of situaties

- Moraal: wijze les die je kunt leren n.a.v. het verhaal

Slide 9 - Tekstslide

Wat is het thema('s) van Het gouden ei?

Slide 10 - Open vraag

Wat zou een motief kunnen zijn in Het gouden ei?

Slide 11 - Open vraag

Raymond Lemorne heeft Saskia ontvoerd. Noteer stapsgewijs hoe hij tot die ontvoering komt. Geef bij elke stap aan:
A. hoe deze stap (min of meer) logisch voortkomt uit Lemornes gedachtegang.
B. of je vindt dat deze stap (min of meer) logisch voortkomt vanuit je eigen gedachtegang.

Slide 12 - Open vraag

Kun jij je inleven in Lermone? Waarom wel/niet?

Slide 13 - Open vraag

Lekker lezen
Lees nu deel 4 van Het gouden ei.
(Zorg ervoor dat je deel 4 gelezen hebt voor de les van donderdag).

Slide 14 - Tekstslide

Einde van deze les

Slide 15 - Tekstslide

Deze les maak je op donderdag 9 april

slide 16 t/m 37

Slide 16 - Tekstslide

Vorige les heb je...
...een aantal literaire begrippen herhalen (spanning, setting, motief).
...een aantal vragen beantwoorden over deel 3.

Slide 17 - Tekstslide

Deze les ga je...
...een aantal vragen beantwoorden over deel 4.

Slide 18 - Tekstslide

Over de ontvoering (deel 3): gaat alles volgens plan, zoals Lemorne het bedacht/geoefend had? Waarom wel/niet?

Slide 19 - Open vraag

Over deel 3: welke aanwijzingen krijg je als lezer over de tijd waarin dit deel van het verhaal zicht afspeelt?

Slide 20 - Open vraag

Waar speelt deel 4 zich af?

Slide 21 - Open vraag

Wie is Sandra?

Slide 22 - Open vraag

Waarom controleert Rex zijn postbus zo vaak?

Slide 23 - Open vraag

Onder de kop FRANSE OPROEP VOOR VERDWENEN VRIENDIN, werd het verhaal van de verdwijning nog eens verteld, beknopt, en met foutjes. Er werd toch een bedrag genoemd dat hij voor de advertenties zou hebben betaald. De prijs: een slordige 80.000 gulden. Hij beeft er zich diep voor in de schulden moeten steken. En de hoop? “Nihil,” zegt Hofman. “Het is een hommage.” (blz. 49 PDF, blz. 76? boek).
Wat bedoelt Rex hier met "Het is een hommage"?

Slide 24 - Open vraag

Hoe heeft Lemorne Rex gevonden?

Slide 25 - Open vraag

Noteer stapsgewijs hoe Rex besluit om in te gaan op Lemornes voorstel om te ondergaan wat er met Saskia is gebeurd.

Slide 26 - Open vraag

Wanneer krijg je als lezer antwoord op de vraag wat er met Saskia is gebeurd?

Slide 27 - Open vraag

Waarom besluit Rex in de auto naar Frankrijk te stappen bij Lemorne, ook al weet hij dat dat zijn dood wordt?

Slide 28 - Open vraag

Rex rookte. Hij was te vaak over deze weg gekomen om er nog de weg van toen in te kunnen zien, maar bij een viaduct even buiten Roubaix kwam er onverwachts een herinnering die op deze reis had gewacht. Hier waren ze bezig geweest met een spel ‘Dieren met een K’, en zij had lang volgehouden, misschien tot aan de eerste irritatie van die dag, dat haar klaroen echt bestond. “Je eet het met Kerstmis! Het is een soort kalkoen!” (blz. 54 PDF, blz. 82? boek)
Is dit een flashback of een terugwijzing? Waarom?

Slide 29 - Open vraag

Noteer een aantal passages/fragmenten waaruit blijkt dat Lemorne de ontmoeting met Rex goed heeft voorbereid.

Slide 30 - Open vraag

In deel 1 staat: "Saskia was de enige met wie hij er werkelijk naar had verlangd één te zijn."
In hoeverre is het Rex (aan het einde van deel 4) gelukt om één te worden met Saskia?

Slide 31 - Open vraag

Welke motieven komen naar voren in deel 4?

Slide 32 - Open vraag

De afgelopen lessen heb je nagedacht over wat er met Saskia gebeurd kon zijn. In hoeverre had je dit goed 'voorspeld'?

Slide 33 - Open vraag

Wat zou je veranderen aan het verhaal?

Slide 34 - Open vraag

Wat zou je nog verduidelijkt willen hebben?

Slide 35 - Open vraag

Lekker lezen
Lees nu deel 5.

Slide 36 - Tekstslide

Einde van deze les
Vragen? Stel ze via Teams aan je docent.

Slide 37 - Tekstslide